Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Newsletter

Lokakuu 2018


Miksi strateginen muotoilu on tärkeää?

Design Forum Finland järjestää tänä syksynä kaksi yrityksille suunnattua Strategisen muotoilun valmennusta, lokakuussa Tampereella ja marraskuussa Oulussa. Miksi strateginen muotoilu on tärkeää?

Muotoilua voidaan käyttää enemmän tai vähemmän tehokkaasti. Vähemmän tehokasta on pelkästään esineen ulkokuoren muotoilu, siinä kun vaikutetaan aika pieneen osaan muuttujia. Mitä syvemmällä prosessissa muotoilu on, olipa kyse sitten tuote- tai palvelukehityksestä tai vaikka yrityksen liiketoiminnan suunnittelusta, sitä suurempi vaikutus sen käytöllä ja metodeilla saadaan. Strategisella tasolla käytetyistä muotoilun menetelmistä on siis suurin hyöty.

Strategisen muotoilun valmennus käsittelee tänä syksynä neljää pääteemaa: yrityksen identiteettiä, brändiä, muotoilua kasvun välineenä ja muotoiluajattelua yrityksen johdon tärkeänä osaamisena. Identiteetti ja brändi (brändi ymmärrettynä enemmän imagona kuin pelkkänä tuotemerkkinä) ovat yrityksen keskeisiä elementtejä; niitä voidaan tietoisesti muokata ja muotoilla ja niihin pohjautuvat monet yrityksen toiminnoista. Kolmas teema esittelee muotoiluosaamisen eri keinoja ja osa-alueita ja niiden hyödyntämistä yrityksen kasvussa. Viimeinen teema korostaa yrityksen johdon ymmärryksen ja osaamisen merkitystä: luovan ja ketterän muotoiluajattelun ja ratkaisukeskeisyyden mukana oloa päätöksenteossa.

Nämä neljä teemaa tähtäävät kaikki liiketoimintaprosessien ytimeen, strategiselle tasolle. Niiden avulla rakennetaan perustuksia ja ohjataan toimintoja haluttuun suuntaan – saadaan suurin vaikutus. Eikä nyt puhuta vain yritysten kaupallisesta menestyksestä ja kasvusta. Samat periaatteet auttavat yhtä hyvin kaupunkeja tai organisaatioita niiden kehityksessä.

Siksi strateginen muotoilu on tärkeää.

LUE LISÄÄ