Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Newsletter

Joulukuu 2018


Arvo ja merkitys – teemamme 2019

Design Forum Finlandin ensi vuoden teema on arvo ja merkitys muotoilussa. Tulemme pohtimaan näiden käsitteiden toteutumista muotoilun keinoin eri tilaisuuksiemme puheenvuoroissa. Teema on ajankohtainen – monet yritykset ja organisaatiot mainitsevat merkityksellisyyden tuottamisen tärkeäksi tavoitteekseen. Kun aineelliset tarpeet ja toiveet on jo tyydytetty, on varaa pyrkiä pidemmälle.

Merkitysten etsiminen on ihmiselle luontaista. Aivomme täydentävät puuttuvat kirjaimet sanassa ja jatkavat viivoja tutuiksi kuvioiksi. Merkitykset syntyvät ja vahvistuvat elämysten ja kokemusten kautta ja rakentavat identiteettiämme pala palalta. Niitä luodaan sekä tiedollisella tasolla että syvemmällä, tunteiden tasolla – ja mitä syvemmältä ne syntyvät, sitä voimakkaampi vaikutus niillä on. Merkitykset heijastavat arvojamme, toiveitamme ja tavoitteitamme ja niiden avulla kasvaa näkemyksemme omasta paikastamme ja tehtävästämme maailmassa.

Merkityksiä syntyy kaiken aikaa. Valinnat, joita teemme jokapäiväisessä elämässämme, vaikuttavat käsitykseemme asioiden merkityksellisyydestä. Ne ovat myös keino ottaa kantaa ja vaikuttaa, viestimme tuotteen tai palvelun tarjoajalle: tämä on meille arvokasta ja tärkeää. Arkipäiväinenkin ostos jättää jälkensä, olipa kokemus positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen ja mieleenpainuva asiakaskokemus voi tuoda monenlaista merkitystä – lisätä tietämystä, vahvistaa kuulumista ryhmään, tuoda iloa ja tyydytystä tai onnistumisen tunteita. Steve Dillerin ja Nathan Shedroffin Making Meaning -kirjassa listataan viisitoista eri merkityksen muotoa, joita voi syntyä asiakkaan ja yrityksen kohdatessa: kauneutta, luovuutta, oikeudenmukaisuutta, totuutta – kaikki positiivisia käsitteitä. Parhaimmillaan hyvä asiakaskokemus vahvistaa sidettä asiakkaan ja yrityksen välillä, kun kontakti tuottaa palvelun tai tavaran lisäksi myös aineetonta iloa ja hyötyä. Yritys on saanut uuden uskollisen kanta-asiakkaan ja puolestapuhujan.

Koska merkitykset syntyvät kokemusten kautta, niitä kannattaa suunnitella. Käyttäjä- tai asiakaskokemus tulee jälleen esiin! Muotoilulla voidaan vaikuttaa asiakaskokemukseen, ja sitä voidaan käyttää kaikissa asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteissä. Jokainen kohtaamispiste on mahdollisuus, eikä sitä kannattaisi hukata. Merkityksellisyyden huomioon ottaminen lisää myös muotoilun tuottamaa arvoa. Sitäkin on monenlaista, niin aineetonta kuin aineellista tai taloudellista, ja se syntyy yhtä vaihtelevin tavoin kuin merkityksetkin. Etenkin aineettoman arvon syntymisessä merkityksillä on vahva rooli.

Kaikki tämä edellyttää tietysti, että asiakkaan tarpeet ja toiveet on tunnettava hyvin ja syvällisesti. Mitä syvemmälle tunteiden tasolle päästään tutkimaan ihmisiä, sitä vahvemman vaikutuksen voi saada aikaan. Menestyvimmät yritykset ovat tämän jo huomanneet.

Kuva: Arndt Pechstein Muotoilu, arvo ja merkitys -teemaisessa Design Forum Talkissa marraskuussa 2018 / Kalle Kataila.