Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Newsletter

Maaliskuu 2019


SustaiNordic – pohjoismaista kestävää elämää

Viiden pohjoismaisen muotoilu- ja arkkitehtuuriorganisaation yhteinen SustaiNordic-hanke on saavuttanut yhden tärkeän etapin toiminnassaan. Tämä kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistävä kolmivuotinen projekti on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama. Aivan alkuvuodesta 2019 julkaistiin ensimmäinen The Nordic Report, jossa listataan kestävän kehityksen mukaisia hankkeita vuodelta 2018.

The Nordic Report 01 esittelee yhteensä 58 projektia kaikista viidestä maasta ja 12 teeman alla. Mukaan mahtuu suuria ja pieniä hankkeita, materiaali-innovaatioista yhteistoimintamalleihin ja jakamistalouden palveluista kasvatukseen. Teemat puolestaan tulevat suoraan 12 kohdan manifestista, joka laadittiin SustaiNordic-hankkeen alussa.

Pohjoismaat ovat hyvä laboratorio tutkia uusia ilmiöitä kuten kiertotaloutta. Maat ovat pieniä, kulttuuri varsin yhdenmukaista ja ihmisten koulutustaso on hyvä. Demokraattinen yhteiskunta ja pohjoismaiset arvot ovat perusta tutkitustikin korkealle elämänlaadulle. Koemme myös luonnon ja ympäristömme meille merkitykselliseksi, ja toimintamme vaikutukset niihin on helppo havaita.

The Nordic Report 01 kokoaa yhteen hyviä esimerkkejä siitä, miten muotoiluosaamisella ja kaupunkiympäristön suunnittelulla voidaan edistää kestävää kehitystä. Sillä ja kiertotaloudella onkin vahva asema Pohjoismaissa. Toisaalta elintasomme on korkea ja kuluttamisen taso kestämätön. Välttämättä nämä eivät sulje pois toisiaan. Monet esimerkit The Nordic Report 01:ssa osoittavat, miten pystytään kuluttamaan ja saadaan kasvua kestävästi. Kiertotalous on yksi tapa, jakamistalous toinen. Molemmissa toteutuvat myös perinteiset pohjoismaiset arvot: kyky hyödyntää niukkojakin resursseja, tehdä yhdessä ja säilyttää ympäristöä tulevaisuuteen.

Kuva: The GREEN Program, Islanti / SustaiNordic

LUE LISÄÄ