Eläköön sankarimuotoilija!

Petterin_blogi_850px

Petteri Kolinen
CEO, Design Forum Finland

Olen usein kuullut sanottavan erilaisissa seminaareissa ja paneelikeskusteluissa, että sankarimuotoilijoita ei enää tarvita. Olen asiasta aika lailla eri mieltä. Ensin pitää kuitenkin määritellä mitä tarkoitan sankarimuotoilijalla.

Muotoilu näyttäytyy suurelle yleisölle ja muotoilukentän uusille tulokkaille ilmeisesti hiukan erilaisena, kuin mitä se todellisuudessa on alan pitkän koulutuksen saaneille ammattilaisille. Julkisuudessa esiintyvät muotoilija-taiteilijat tekevät usein näyttäviä, uniikkeja tuotoksia, joissa oma visio, brändi ja muotokieli korostuvat. Nämä näkyvät julkisuudenhenkilöt ovat ilmeisesti pohjana käsitykselle muotoilijasta jonkinlaisena hiukan outona taiteellisena, omia visioitaan itsenäisesti toteuttavana hahmona.

Perinteisessä muotoilukoulutuksessa keskitytään ihmiskeskeiseen lähestymistapaan, pyritään ymmärtämään syvällisesti käyttäjien tarpeita ja pitämään huolta siitä, että nämä tarpeet ja ihmiskeskeisyys säilyvät kehitysprojektien loppuun asti. Loppukäyttäjien tarpeilla on riski hautautua konkreettisempien haasteiden alle: olemassa oleva teknologia määrittelee reunaehtoja, kustannukset täytyy pitää sovituissa rajoissa tai siirrytään ”mä tykkään tästä” -moodiin ja unohdetaan todellinen kohderyhmä. Lopputulos syntyy aina sovittamalla yhteen eri suunnasta tulevia vaatimuksia ja reunaehtoja, mutta menestyneissä tuotteissa ja palveluissa loppukäyttäjän vaatimukset on aina huomioitu tai mieluiten ylitetty. Tarvitaan sankaruutta puolustaa loppukäyttäjän tarpeita erityisesti suurissa ja monimutkaisissa projekteissa.

Applen tietokoneet ovat mukavia ja hiljaisia käyttää. Koneen sisällä suriseva puhallin todettiin Applen teettämissä kuluttajatutkimuksissa yhdeksi käyttäjiä ja työntekoa merkittävästi häiritseväksi tekijäksi. Työympäristöissä ylipäätään tutkitusti suurin työtehoa laskeva tekijä ovat toistuvat keskeytykset, häiritsevät äänet ja muut tekijät. Lähes kaikissa tietokoneissa kuoret ovat muovia ja sisällä on puhallin, koska ei ole muuta edullista ratkaisua keksitty. Applella on aina käyttökokemus nostettu hyvin tärkeäksi kilpailutekijäksi, ja tämä käyttökokemusta huonontava asia haluttiin ratkaista. Ankaran innovoinnin ja testaamisen tuloksena ratkaisu syntyikin. Koneisiin tehtiin alumiinirunko joka poistaa säteilemällä sisälle kehittyvän lämmön, eikä erillistä puhallinta tarvita. Suuri parannus käyttökokemukseen, ja erinomainen tapa erottautua positiivisesti kilpailijoista. Tämä esimerkkinä sankarimuotoilijan merkityksestä käyttäjän tarpeiden ymmärtäjänä, tulkkina ja puolustajana. Apple on tällä hetkellä maailman kannattavin yritys, ja tässä tärkein tekijä omasta mielestäni on ollut priorisoida käyttökokemus tärkeimmäksi kilpailutekijäksi.

Näen siis itse ammattimaisen ja käyttäjäkeskeisen koulutuksen saaneen muotoilijan tärkeimmäksi tehtäväksi tuottaa loppukäyttäjille jotain arvokasta ja merkittävää. Tätä sankarimuotoilijaa tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa.