Juurista kasvaa uusia asioita

Antti Rimminen ja Mia Dillemuth, kuva: Eeva Suutari

Antti Rimminen ja Mia Dillemuth, kuva: Eeva Suutari


Kulttuuri- ja muotitoimittaja Mia Dillemuth ja trendiasiantuntija Antti Rimminen suunnittelivat Habitaren 2018 Juuret – Pintaa syvemmälle -teeman. Se nostaa esiin asioiden alkuperää, aitoutta ja persoonallisuutta.

 

Millaisista ilmiöistä Juuret-teema muotoutui ja mitä se kertoo ajastamme?

 

Antti Rimminen: Tutkimme erilaisia trendejä ja ilmiöitä laajalti, jotta saisimme kattavan kuvan siitä, missä maailma menee. Lopulta identifioimme pääsuuntaukset, joiden pohjalta Juuret alkoi muodostua. Osa näistä näkyy Habitaren ohjelman päiväkohtaisina teemoina.

Mia Dillemuth: Monikulttuurisuus on yksi selkeä iso trendi. Digitalisoituminen mahdollistaa vaikutteiden nopean siirtymisen yli kansallisten rajojen ja eräänlaisten hybridikulttuurien muodostumisen. Teema pitää sisällään ajatuksen ihmisen henkilökohtaisten juurien sekä jaettujen kansallisten juurien erojen sekä yhtymäkohtien tiedostamisesta – aihe, josta aika paljon tällä hetkellä puhutaan. Omat juuret mahdollistavat sekä erottautumisen että samaistumisen.

AR: Myös identiteetti ja identiteetin määritelmä on todella kiinnostava asia. Nuoremmat sukupolvet eivät enää näe sitä niin pysyvänä, vaan identiteetti voi olla muuttuva käsite ja kehittyä elämän aikana.

MD: Kotia voi ajatella eräänlaisena identiteetin jatkeena. Sosiaalisessa mediassa jaamme kuvia myös yksityisestä ympäristöstä ja esineistöstä, rakentaen julkista kuvaa itsestämme ja maustamme. Kiinnostavaa on, mitä rajaamme ulkopuolelle ja mitä sisälle. Tärkeä asia juuriin liittyen on ajatus pinnan alle menemisestä ja asioiden syvällisempi tarkastelu. Itseäni puhuttavia teemoja tässä ajassa ovat eettisyys, materiaalilähtöisyys ja asioiden alkuperä niin pitkälle, kuin se on selvitettävissä. Juuret pitävät sisällään myös ajatuksen alusta. Jos ajatellaan juuria, usein mennään kauas historiaan. Näen, että tämä on myös uudelleen juurruttamisen aikaa. Tästä ajasta, näistä juurista, lähtee uusia asioita kasvamaan.

AR: Mietimme sitäkin, että vasta nyt on kunnolla alettu ymmärtää sitä, että elämäntapamme täytyy jollain tavalla muuttua, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi hyvä olla. Osittain turvallisuutta haetaan itselle tutuista asioista, kun moni kokee maailmanmenon monitahoiseksi ja vaikeaksi ymmärtää. Mutta Juuret-teema ei ole kuitenkaan mitään retroilua tai vanhanaikaisuutta, vaan katsoo tulevaisuuteen ja parempaan huomiseen.

 

Miten juuret näkyvät suunnittelussa ja visuaalisissa trendeissä?

 

MD: Eri kulttuurien visuaalisten vaikutteiden yhä ennakkoluulottomampana siirtymisenä ja vaihtona, jolloin syntyy hyvin yllättäviäkin yhdistelmiä. Tähän liittyy digitaalisuuden lisäksi muitakin asioita, kuten se, että meillä on mahdollisuus matkustaa huomattavasti enemmän kuin aiemmin.

AR: Myös rosoisuus näkyy: kaikki ei ole sliipattua, vaan vaikutteita voidaan imeä ja hakea mistä vain ja yhdistellä vapaasti. Luottamus omaan makuun kasvaa ilman ylhäältä alas saneltuja sääntöjä.

MD: Jos tämä aika näyttäytyy pluralistisena ja pirstaloituneena, juuret ovat se jokin oma, mihin voi tarttua. Kannustamme teeman myötä luottamaan omaan itseen.

AR: Trendiennustaja Li Edelkoortin kiteytys ”On aika jättää hyvästit tavanomaisuudelle” kuvastaa hyvin myös teeman visuaalista puolta.

MD: Samoin kuin one size fits no one -ajattelu. Niinhän se on aina ollut, mutta silti olemme pyrkineet siihen, että sopisimme valmisvaatteisiin, vaikka harva niihin täydellisesti sopii.

 

Miten juuret näkyvät omassa työskentelyssänne, valinnoissanne ja ympäristöissänne?

 

MD: Juurien merkitys on varsin suuri työssäni muodin parissa. Olen muotitoimittaja kolmannessa sukupolvessa. Etenkin tiedon välittymisen sukupolvelta toiselle koen todella arvokkaana. Toivoisin, että keskustelisimme ja kuuntelisimme enemmän toisiamme, jotta peritty tieto ei katoaisi, vaan syntyisi kerroksellisuutta ja kehitystä. Aitoudesta voisi sanoa paljonkin, mutta henkilökohtaisesti en usko mihinkään filttereihin. Ihmisillä on kyky tunnistaa aitous silloin, kun se lähtee sydämestä.

AR: Yritykseni Urban View toimii trendien ennakoinnin parissa, ja juuret ovat todella tärkeässä asemassa myös minun työssäni. Trendit ovat aina seurausta jostakin ja jatkumoita, toki myös uusien trendien muodostumista. Pyrin aina etsimään alkulähteen. Mistä johtuu, että asia tapahtuu juuri nyt, tässä ajassa ja tällä hetkellä? Minusta kiinnostavinta on se, mistä ilmiöt syntyvät ja mitkä ovat niiden taustatekijät. Trendit vaikuttavat meidän kaikkien elämään.

MD: Juuret – Pintaa syvemmälle -teema kertoo myös tarinallisuudesta ja tarinoiden avulla kuluttajan puhuttelemisesta jokapäiväisissä päätöksissä. Minulla on nyt esimerkiksi ylläni ystäväni Heikki Salosen suunnittelema Vyner Articles -kauluspaita, jossa elän varmasti seuraavat viisi vuotta. Minulle merkitsee paljon, että tuote on laadukas, persoonallinen ja ajatuksella valmistettu. Tarkastelen työni puolesta tilojen lisäksi paljon myös ihmistä tilassa, sitä miten ulkomaailma näkyy ihmisen pinnalla. Minua kiinnostaa miten yhdistymme ympäristöön oman ulkomuotomme kautta tai erottaudumme siitä.

Mia Dillemuthin ja Antti Rimmisen puheenvuoro Trendit ja ilmiöt Habitaren 2018 Roots-teeman taustalla kuullaan Habitaren Arena-lavalla perjantaina 14.9.2018 klo 14.