Rajat

Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon (TADA) järjestäjät:
Tuomo Joensuu, arkkitehti
Merja Häikiö, toiminnanjohtaja DesignOnTampere ry

TADA_blogikuva_NEW

Kuvataiteen historian suurnimistä Pablo Picasso oli todellinen kynätaituri. Hän pystyi viivapiirustuksissaan luomaan muutamalla tai jopa yhdellä yksinkertaisella viivalla ilmaisuvoimaisen kuvan. Tiedetään, että Picasson tyyli ja taito kuvata minimalistisesti oli määrätietoisen kehittämisen tulos. Usein pelkiksi ääriviivoiksi pelkistyneet hahmot eivät ole pelkästään mekaanisia kaksiulotteisia projektioita, vaan viivalla on myös tunnistettava luonne ja se ilmaisee myös syvyyssuuntaisia ulottuvuuksia. Rajojen sisään jääville alueille muodostuu hierarkia, sekä valkoisen paperin ja mustan viivan välille kontrasti. Ehkä juuri näihin ja moniin muihin elementteihin perustuu Picasson piirrosten energia.

Viiva on yksi keskeisimmistä suunnittelu- ja dokumentointityökaluista. Se on abstraktio, joka havainnollistaa esineen tai rakennuksen ulottuvuudet sekä alueiden tai materiaalien rajat. Rajojen määrittely onkin yksi keskeisistä suunnittelijan tehtävistä, jotka alkavat suunnittelualueen rajauksesta tai kohderyhmän määrittelystä ja päättyvät pienimpien yksityiskohtien avulla komponenttien yhteensovittamiseen. Aina muutoksessa olevassa maailmassa rajat kuitenkin kyseenalaistetaan jatkuvasti ja jopa perinteisen viivapiirustuksen merkitys vähenee digitalisoituvassa suunnitteluympäristössä. Kaupunkisuunnittelu on yhä kollektiivisempaa työtä, jossa Picasson piirustuksien tapaan yksinkertaisimmalta näyttävä rajaviiva sisältää katsojasta riippuen useita erilaisia merkityksiä ja jännitteitä.

Myös muotoilun, arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun rajat kyseenalaistetaan, kun Tampereen designviikko ja arkkitehtuuriviikko yhdistävät voimansa. Ensimmäinen Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikko (TADA) järjestetään 26.8.–2.9.2016. Vuoden 2016 teema ovat rajat. Teemaa lähestytään muotoilussa, taiteessa, arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa tilallisena, visuaalisena ja toiminnallisena elementtinä, sekä kulttuurien, tieteen ja hallinnon rajoina. Järjestelyjen aikana on käynyt ilmi, että keskustelu rajoista ei ole aiheellista pelkästä ajankohtaisesta tilanteesta johtuen, vaan se on aina läsnä oleva suunnittelun peruskysymys.Nosto_TADA_NOSTO_400x400_2

Yksi Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon päätapahtumista on Architecture and Cities in Transition -seminaari, jonka monipuolinen ja ansioitunut esiintyjäkaarti kertoo osaltaan rajat-teeman monimerkityksellisyydestä. Tanskalaiselle Soren Nielsenille Vandkunsten-toimistosta sosio-ekonomiset rajat ja niiden ylittäminen on innovatiivisen arkkitehtuurin paikka. Intialainen Sheila Sri Parkash puolestaan maansa ensimmäisenä naispuolisena arkkitehtitoimiston perustajana on osoittanut, mitä voi saavuttaa, kun ylittää monet hyödyttömät sukupuolinormien ammatti-identiteetille asettamat rajoitukset. Kaupunkitutkija Nikos Salingaros osaa selittää, millaisia rajoituksia tai mahdollisuuksia arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu voivat antaa tiloja käyttäville ihmisille ja kaupungin elinvoimaisuudelle.

Muotoilijan tehtävänä on tuoda asioita yhteen, ovatpa ne sitten esineitä, materiaaleja, ideoita tai ihmisiä, ja muotoilla näistä aineksista käyttötarkoitusta parhaiten vastaava lopputuote. Sivistyssanakirja tarjoaa muotoilu-sanalle synonyymin älykäs suunnittelu. Nimenomaan älykkäästä suunnittelusta on kyse Muotoilun iltapäivässä puhuvan tekstiilisuunnittelija Pirjo Kääriäisen tämänhetkisessä työssä. Kääriäinen on mukana kehittämässä uusia biomateriaaleja sekä teknologian ja tekstiilin yhdistelmiä. Tapahtumaviikon avajaisissa julkaistaan tamperelaisen muotoilu- ja kaupunkikulttuurilehden neljäs numero. DOT-lehdessä arkkitehti ja kuvataiteilija Maija Kovari pohtii artikkelissaan taiteilijan roolia kaupunkisuunnittelussa. Hän kirjoittaa siitä, miten taiteilijat tulisi ottaa mukaan suunnittelutiimeihin, jolloin monialainen tiimi saisi yhden asiantuntijan lisää tekemään elinympäristöstämme toimivaa ja merkityksellistä. Edellä mainitut ovat hienoja esimerkkejä siitä, mitä eri alojen asiantuntijat voivat saada yhteistyöllä aikaan. Ei auta jäädä liian tiukasti oman alan sisälle, vaan aktiivisesti viedä omaa asiantuntijuutta myös muiden alojen käyttöön.

Konkreettisen rajan voi Picasson tavoin piirtää viivalla tai rakentamalla aidan, mutta se, miten abstraktit rajat näkyvät toiminnassamme, on asia, jota on syytä tarkkailla herkeämättä.

TADA, Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikko 26.8.–2.9.2016

EDIT 24.8.2016