Savolainen suoraviiva – muotoiltu Kuopio

Design_Week_Kuopio_850pxLaura Pakarinen
Idea craftwoman, tapahtumamuotoilija, Design Week Kuopio 2017

Tämä on elämäni ensimmäinen blogikirjoitus. Mietin, miksi olen nyt tässä.

Olen vaihtanut laatikkoa ja ottanut someloikan. Syy löytyy halustani laajentaa ja syventää ymmärrystäni muuttuvassa maailmassa, jossa myös muotoilijan työ on murroksessa. Uskon, että muotoilun uudistumisen, aseman ja sen vaikuttavuuden lisäämisessä yhteiskunnassa tarvitaan yhteistyötä. Yhdessä tekeminen on elinehto elinvoimaisuuden edistämisessä.

Alun perin lähdimme tekemään savolaista muotoilun viikkoa juuri noista samoista syistä. Design Week Kuopio sai alkunsa kesäkuussa 2015, kun laitoimme ensimmäisen viikon päivämäärät kalenteriin muotoilun ja arkkitehtuurin läänintaiteilija Anu Muurisen kanssa. Pian sen jälkeen perustimme Kuopioon muotoilun yhdistyksen Itä-Suomen Muoto ry:n, jonka tehtäväksi tuli järjestää savolaista muotoilun viikkoa.

Design Week Kuopio järjestetään nyt toista kertaa 24.–30.4.2017. Olemme päässeet lähemmäksi yhtä tavoitettamme ja onnistuneet kehittämään Design Week Kuopiosta ammatillisesti ja valtakunnallisesti vaikuttavan muotoilun tapahtuman. Kiitos siitä kuuluu loistavalla tiimille ja hyville kumppaneille sekä tietysti omia ohjelmiaan tapahtumaan tuoneille toimijoille.

Design Week Kuopio 2017 tarjoaa monialaisen ohjelmasisällön muotoilun eri olomuodoissa. Tänä vuonna haluamme näyttää rohkean ja uuden Kuopion nostamalla esiin muotoilun monia kasvoja ja kertomalla muotoilun tuottamasta lisäarvosta.

Kuopion muotoiluviikko avataan maanantaina 24.4. Kuopion kaupunginteatterilla. Juhlassa jaetaan ensimmäistä kertaa Savolainen Suoraviiva – muotoiluteko -tunnustus, jolla haluamme nostaa esiin muotoilun vaikuttavuutta, ajankohtaista, innovatiivista ajattelua ja toimintaa Kuopion muotoilun kentällä sekä kannustaa muotoilun hyödyntämiseen laaja-alaisesti alueemme elinvoimaisuuden edistämisessä. Tunnustus on kiertopalkinto, joka kasvaa ja kehittyy vuosi vuodelta. Sen on suunnitellut Sanna Hindsberg ja toteutuksesta vastaa kuopiolainen korutehdas Saurum Oy.

Design Week Kuopion tiimillä ajatukset ovat jo tulevassa. Osana Design Week Kuopio 2017 -ohjelmaa järjestämme rennon keskustelun ja yhteiskehittämisen iltatapahtuman ANTI – Contemporary Art Festivalin ja Future DiverCities -hankkeen kanssa.

Kohtaa elävät korut, Jenni Rutonen Design

Kohtaa elävät korut, Jenni Rutonen Design

 

SAVOLAINEN SUORAVIIVA – MUOTOILTU KUOPIO -ilta kokoaa yhteen ihmiset, ideat ja mahdollisuudet. Etsimme vastuksia kysymykseen, millainen on sinun unelmiesi kaupunki. Toivon illalta rohkeaa dialogia, sitä, että ihmiset uskaltavat heittäytyä, hullutella ja tehdä ajatusloikkia oman laatikkonsa ulkopuolelle. Keskustelun keskiössä on luova ja osallistava kaupunkikulttuurin ja -ympäristön kehittäminen.

Keskustelua alustetaan lyhyiden asiantuntijapuheenvuorojen ja esimerkkien kautta. Tapahtuman moderaattoreina toimivat muotoilijat Jukka Kähkönen ja Ville Keränen.

Jukka avaa illan teeman taustoja näin: ”Koemme, että meillä olisi paljon kehitettävää siinä, miten alueemme toimijat – kunta, kuntalaiset, yritykset, yhteisöt – osallistuvat ympäristömme, toimintatapojen, tapahtumien tai palveluiden kehittämiseen. Aktiivisen toimijuuden ja osallistamisen avulla voisimme yhdessä rakentaa laadukkaampaa ja toimivampaa arkea kaikille kuntalaisille. Uskomme, että ihmislähtöisellä ja osallistavalla kehittämisellä voimme löytää kaikkia kuntalaisia ja toimijoita puhuttelevia, merkityksellisiä sekä aidosti hyödyllisiä ratkaisuja, jotka kasvattavat sekä elämänlaatua että alueen elinvoimaisuutta. Tähän tarvitaan juuri niitä aktiivisia toimijoita, uusia ajatusmalleja, rohkeita kokeiluita ja luovia ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Toivomme, että tilaisuus toimii lähtölaukauksena avoimelle, aktiiviselle ja rohkealle kehittämiselle. Lisäksi pyrimme tietysti parhaamme mukaan varmistamaan sen, että tekeminen on myös hauskaa.”

Savolainen suoraviiva – Muotoiltu Kuopio -tapahtuman tarkoitus ei ole tuottaa valmiita ratkaisuja. Sen tarkoitus on toimia innostajana ja kohtaamisten paikkana. Haluamme saattaa yhteen kuopiolaisen kaupunkiympäristön ja -kulttuurin kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. Odotamme mahdollisimman monialaisia näkökulmia aiheeseen.

Savolainen suoraviiva

Savolainen suoraviiva

 

Kun ANTI-festivaalin päällikkö Elisa Itkonen ehdotti Design Week Kuopion ohjelmistoon ANTI-festivaalin ja kansainvälisen Future DiverCities -hankkeen teemoista kumpuavaa keskustelutilaisuutta kaupunkikulttuurin kehittämisestä, taidetapahtumien roolista ja kaupunkilaisten osallistamisesta, oli heti selviää ehdottaa yhteistyötä heidän kanssaan yhdistämällä muotoiluajattelu ja taide urbaanissa kaupunkikehittämisen kontekstissa.

Muotoiluajattelu ei ole ainoastaan muotoilijoiden yksinoikeus. Toki se tarkoittaa muotoilun ja sen menetelmien ymmärtämistä, mutta se on myös kykyä tuottaa uusia ajatuksia ja toimintamalleja luovasti sekä kehittää erilaisia asioita yli toimiala- ja organisaatiorajojen.

”ANTI-festivaalin ja Future DiverCities -hankkeen toiminta perustuu monialaiseen yhteistyöhön. Hienoa, että pääsemme ravistelemaan kuopiolaisia tällä kertaa yhdessä muotoilun ammattilaisten kanssa! On ollut kiinnostavaa huomata, että monesti puhumme samoista asioista, mutta vähän eri sanoilla. Siinä, missä muotoilijat ja monet muut puhuvat yhteiskehittämisestä, me taiteessa ja Future DiverCities -hankkeessa puhumme osallistamisesta esimerkiksi taideteosten luomisprosesseihin. Englanninkielinen ”co-creation” kokoaa molemmat näkökulmat!” Elisa Itkonen avaa näkökulmiaan yhteistyöhömme.

Osallistaminen muotoilun kentällä on myös käyttäjälähtöisyyttä, mikä tarkoittaa kuntalaisten aktiivista osallistumista kaupunkinsa kehittämiseen. Aktiivisuus tarkoittaa sitä, että asukkaat ovat mukana läpi koko prosessin, alusta loppuun saakka, eikä ainoastaan kuultuna osapuolena, vaan tasavertaisina jäseninä suunnittelu- ja kehityshankkeen organisaatiossa.

Toivon, että vuoropuhelumme art & design thinking -hengessä jatkuu myös tulevaisuudessa ja että ilta avaa uusia yhteistyökuvioita sekä antaa aineksia seuraavan Design Week Kuopion 2018 järjestämiseen.

Millainen on sitten minun unelmieni Kuopio? Unelmien kaupungissa asukkaat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä ympäristöään. Työ alkaa ruohonjuuritasolta. Tulevaisuudessa asukkaat muovaavat ympäristönsä omien tarpeiden mukaan, ilman ylhäältä tulevaa kontrollia ja ohjausta. Luottamus ja avoimuus vallitsevat. Puijo ja Kallavesi ovat minulle tärkeitä kaupungin kehittämisen alueita. Unelmien Kuopiossa Puijolla mahtuu harrastamaan outdoor-lajeja, mm. hiihtämään ja maastopyöräilemään häiritsemättä tai tuhoamatta Suomen ensimmäistä luonnonsuojelualuetta, josta suuri osa kuuluu EU:n Natura-ohjelmaan. Tulevaisuuden Kuopiosta tulee Suomen virallinen Outdoor-kaupunki, jossa voi nauttia yhtä aikaa luonnosta ja laajasta laadukkaasta kulttuuritarjonnasta samassa paketissa. Kansainväliset tapahtumat palaavat Puijolle. Virkistys, elinvoimaisuus ja luonnonsuojelu elävät sulassa sovussa ilman vastakkainasettelua ja ilman omien sienipaikkojen sekä rantojen vahtaamista.

MILLAINEN ON SINUN UNELMISESI KAUPUNKI?

Tervetuloa mukaan visioimaan ja unelmoimaan tulevaisuutta. Savolainen Suoraviiva – Muotoiltu Kuopio 27.4. klo 19 ravintola Introssa, Kauppakatu 20.

https://www.facebook.com/events/1321076364618237

Siirry ajassa vuoteen 2030 ja kerro omin sanoin, millaisessa Kuopiossa haluaisit silloin elää ja toimia. Kuopion strategiatyöhön pääsee vaikuttamaan täällä: https://www.strategysignals.com/39174-31967-832@ku&opio

SAVOLAINEN SUORAVIIVA on Design Week Kuopion tunnus ja tavaramerkki. Se symbolisoi muotoilun eteenpäin vievää voimaa, yhteistyötä ja verkostoitumista savolaisella kierteellä. Tunnus viittaa myös kotikaupunkimme mäkiseen maastoon sekä Savon tunnuksiin nuoleen ja jouseen.
www.designweekkuopio.com

ANTI – CONTEMPORARY ART FESTIVAL työskentelee innovatiivisten taiteilijoiden kanssa projekteissa, jotka tutkivat ja avartavat urbaania tilaa. Ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ottavat haltuunsa kaupungin julkisia tiloja. Yleisö ja erilaiset yhteisöt pääsevät arjen keskellä osaksi teoksia – tekemään ja kokemaan niitä. Kaupunkifestivaali järjestetään vuosittain Kuopiossa ja seuraavan kerran 18.–24.9.2017.
www.antifestival.com

FUTURE DIVERCITIES – Creativity in an Urban Context on 10 eurooppalaisen ja kanadalaisen taide- ja kulttuuritoimijan innovatiivinen yhteistyöhanke. Future DiverCities tutkii taiteellisen toiminnan uusia malleja ja levitystä, jotka tukevat tulevaisuudessa kaupunkien moniäänisyyttä ja -kulttuurisuutta sekä vaihtoehtoisia ekosysteemejä. Taiteellisten sisältöjen painotus on musiikissa ja media- sekä kaupunkitaiteessa. Kuopiossa hanketta edustaa ANTI-festivaali. Nelivuotista hanketta (2016–2020) tukee Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelma.
www.futuredivercities.eu