Virtual Reality (VR) tulee vauhdilla osaksi yritysten ydintoimintoja

Business, people and future technology concept – a smiling businessman with a virtual headset over a black background with a hologram

Business, people and future technology concept – a smiling businessman with a virtual headset over a black background with a hologram


Reijo Markku, toimitusjohtaja

Design Reform Oy

Virtual Reality on valtaamassa alaa yhtenä voimakkaana 3d-visualisointityökaluna. Se ei ole pelkästään alusta uusille seikkailupeleille vaan varteenotettava vaihtoehto yrityksen tarinan elämykselliselle kertomiselle ja älykkäille sisällöille.

Design Forum Finlandin teema vuodelle 2018 on ”uusi muotoilu”. Se  sopii hyvin myös muotoilutoimisto Design Reformille. Olemme olleet 30 vuoden ajan mukana kehittämässä suomalaista muotoilua ja laajentamassa sen sisältöjä. Koko toimintamme ajan olemme käsitelleet muotoilua kokonaisuutena, jonka keskiössä ei ole vain yrityksen tuotteet vaan koko identiteetti ja brändi. Viimeisin loikka on tehty virtuaaliseen suuntaan. Moni kysyy meiltä: miksi virtuaalinen ilmaisu? Vastaamme: siksi, että yksi muotoilun tehtävä on tehdä yrityksiä ja ympäristöämme ymmärrettävämmäksi. Kun ymmärrys asiakasyritystemme teknologioista ja osaamisesta kasvaa 3d-visualisointien avulla, kasvaa myös luottamus yritystä ja sen edustamaa brändiä kohtaan.

 

VirualReality_Reform_04_Outotec_kokija_850px

 

Teollisesta muotoilusta juurensa saanut 3d-mallintaminen on muotoilijan ydinosaamista. Nyt pelimoottoreiden avulla malleja voidaan tarkastella aivan uudella tavalla. Kun tämä yhteys hallitaan, voidaan esimerkiksi teollisuuden eri toimialojen tulevaisuutta tarkastella aivan uudessa ulottuvuudessa. VR muuttaa tapaa kehittää tuotteita, ympäristöjä ja palveluita. Ideoita voidaan testata jo alkuvaiheissa oikeissa ympäristöissä ja välttää pahimmat sudenkuopat. Käyttäjiä voidaan osallistaa aivan uudella tavalla kohtaamaan tuotteet ja palvelut, jolloin käyttäjä- ja asiakasymmärrys paranevat ja kehittyvät. VR-ratkaisut mahdollistavat vuorovaikutuksen, testauksen ja kehittämisen ennen kuin kalliita todellisia ympäristöjä rakennetaan. Toisaalta VR tuo myös uuden ulottuvuuden yritysten johtoon ja kehitystiimeille. Ne edelläkävijäyritykset, jotka ymmärtävät tämän mahdollisuuden, saavat myös merkittävän lisäpotkun brändiuskottavuuteen ja sitä kautta liiketoimintaan.

 

VirualReality_Reform_01_850px

 

Virtuaalisissa sovelluksissa ollaan vasta raapaistu pintaa. Olen tässä kirjoituksessani keskittynyt lähinnä teollisuusyrityksille B2B-suunnattuihin VR-ratkaisuihin. Se on myös Reformin suunta. Arvelen, että lähitulevaisuudessa teollisuudessa aletaan käyttää älykkäitä virtuaalisia tuotantoja, joilla voidaan hallita ja säätää reaaliaikaisia toimintoja vaikkapa tehtaissa ja laitoksissa. Tämä vapauttaa paikkasidonnaisuuden. Älykkäät VR-, AR-tuotannot tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia myös IoT-sektorille.

Muotoilijana haluaisin kuitenkin lopuksi nostaa esille sen, että virtuaaliset tuotannot kannattaa kohdistaa koko yrityksen ja sen kulttuurin kehittämiseen. Markkinoinnissa ja myynnissä tavoiteltavan wow-efektin lisäksi VR toimii monessa eri roolissa rakennettaessa markkinoilla erottuvaa ja menestyvää yritysimagoa.