Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Organisaatio

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n organisaation muodostavat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on pitää yllä Design Forum Finlandin toimintaa. Yhdistyksen jäseninä on muotoilualaa lähellä olevia yrityksiä ja organisaatioita ja se kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa keväisin ja syksyisin.

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen hallitus koostuu 6–8:sta yritysmaailman ja muotoilualan tärkeästä vaikuttajasta. Suomalaisen muotoiluosaamisen kansainvälistäminen ja yritysten, varsinkin pk-yrityskentän innostaminen muotoilun käyttöön tuotekehityksessä sekä suuren yleisön kiinnostuksen herättäminen ovat hallituksen tärkeitä toimintatavoitteita.

Design Forum Finlandia johtaa toimitusjohtaja, joka toimii Taideteollisuusyhdistyksen hallituksen alaisuudessa.

Kuvassa ylärivissä Matti Mannonen, Pekka Pokela, Tuomo Kuosa, Jari Puhakka ja alarivissä Johanna Hamro-Drotz, Ia Adlercreutz sekä Salla Heinänen.

 

Hallitus 2019

PUHEENJOHTAJA IA ADLERCREUTZ
TaM, MBA Ia Adlercreutz on tehnyt pitkän uran ikonisten pohjoismaisten brändien, kuten Kekkilän, Hasselfors Gardenin ja Fiskarsin parissa. Hän omaa vahvan käsityksen sekä luovista suunnitteluprosesseista että laajemmin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä prosesseista. Tällä hetkellä Ia vetää brändien johtamiseen erikoistunutta konsultointiyritystä, Co-foundersia ja tekee tiivistä yhteistyötä niin suomalaisten kuin kansainvälisten muotoilijoiden kanssa.

JOHANNA HAMRO-DROTZ
Johanna Hamro-Drotz on suomalaisen SINI-siivousvälineitä valmistavan Sinituote Oy:n toimitusjohtaja. Sinituotteella hän aikaisemmin tehnyt sekä vientipäällikön että markkinointipäällikön töitä. Lisäksi hänellä on hallituspaikka Lundia Oy:ssä ja Rukakeskus Oy:ssä. Hän on KTM Hankenilta (2007) ja on lisäksi opiskellut Saksassa, Yhdysvalloissa sekä Sveitsissä. Ennen Sinituotetta hän oli Metsolla kestävän kehityksen tehtävissä ja Golla Oy:ssä myynti- ja markkinointitehtävissä.

SALLA HEINÄNEN
VTM Salla Heinänen on Ornamo ry:n pääsihteeri. Järjestö edustaa suomalaisia taideteollisen alan muotoilijoita ja taiteilijoita. Heinäsellä on pitkä kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta sekä yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta. Hän on ollut mm. EU:n komission työryhmissä, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa ja OECD:n neuvoa-antavassa komiteassa.

TUOMO KUOSA
FT Tuomo Kuosa johtaa Futures Platformin sisällöntuotantotiimiä. Hän on futuristi, joka on erikoistunut strategiseen ennakointiin, tulevaisuuden tutkimisen metodologiaan ja yhteiskunnallisten muutosten ennakointiin. "The Evolution of Strategic Foresight" -kirjan kirjoittajana Kuosa ymmärtää erittäin hyvin asiakkaiden strategisen ennakoinnin tarpeita. Hän on työskennellyt sekä Suomessa että Singaporessa konsultoiden organisaatioita tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

MATTI MANNONEN
DI Matti Mannonen vastaa Teknologiateollisuus ry:n johtoryhmässä Uuden luominen -strategiateemasta sekä innovaatio- ja talouspoliittisesta vaikuttamisesta. Teknologiayritykset tuovat yli puolet Suomen vientituloista ja tekevät kaksi kolmasosaa yksityisestä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Aiemmin Mannonen on toiminut mm. suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä edustavan SKOL ry:n toimitusjohtajana sekä useiden suunnittelu- ja konsultointiyritysten toimitusjohtajana.

PEKKA POKELA
TkT Pekka Pokela toimii liiketoimintajohtajana ja strategiakonsulttina kestävän kehityksen asiantuntijatoimistossa Gaia Consulting Oy:ssa. Pokelalla on kokemusta puolijohde- ja elektroniikkateollisuuden eri tehtävistä erityisesti tuote- ja prosessikehityksessä ja markkinoinnissa sekä pitkä kokemus teollisuusjärjestöjen johtotehtävistä ja laajoista liiketoiminnan ja teknologian yrityslähtöisistä kehittämisohjelmista. Pokela on ollut teollisuuden työtehtäviin liittyen myös Visiting Associate in Applied Physics –nimikkeellä California Institute of Technologyssa, minä aikana hän teki väitöskirjansa pääosin Intel Corporationin rahoittamassa tutkimushankkeessa.

JARI PUHAKKA
YTM Jari Puhakka on Merimieseläkekassan sijoituspäällikkö. Puhakalla on pitkä ja laaja-alainen kokemus sijoitustoiminnasta. Hän on työskennellyt erilaisissa sijoitustoiminnan johtotehtävissä mm. Eterassa, Pohjola Varainhoidossa, Ilmarisessa ja Gyllenbergillä.

 

 

Toimitusjohtaja

PETTERI KOLINEN
Taiteen maisteri, teollinen muotoilija Petteri Kolisella on pitkä kokemus muotoilun johtotehtävistä eri teollisuuden aloilta. Vuosina 1993–2007 hän toimi Nokian Design Managerina useiden eri yksiköiden johdossa ja mm. Nokian pääkonttorin muotoilustudion vetäjänä. Tämän jälkeen hän siirtyi Martela Oyj:n johtoryhmään toimien yrityksen muotoilujohtajana. Design Forum Finlandin toimitusjohtajaksi Kolinen tuli Nansolta, jossa hän oli työskennellyt luovana johtajana.


Aikaisemmat toimitusjohtajat
H.O. Gummerus 1952–1975
Tapio Periäinen 1975–1994
Anne Stenros 1994–2004
Ilpo Santala 2004–2006
Mikko Kalhama 2006–2015
Dan Colliander (vt. toimitusjohtaja) 2015