Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Estlander-palkinto ja mitalit 2000

Estlander-palkinto: toimittaja Carla Enbom, toimittaja Pekka Suhonen
Kultainen Estlander-mitali: muotoilija Timo Sarpaneva, muotoilija Antti Nurmesniemi
Hopeinen Estlander-mitali: Tasavallan presidentti Tarja Halonen, opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, ulkoasiainministeriö


+/-

Estlander-palkinto 2000

Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen ry:n 125-vuotisjuhlavuonna palkintolautakunta halusi erityisesti korostaa kriittisen keskustelun, kritiikin, historian tuntemuksen ja korkeatasoisen journalismin merkitystä muotoilun esiintuomisessa ja alan kehittämisessä.

Kritiikki liittyy oleellisesti muotoiluun, joka on julkisen arvioinnin kohteena, olkoon kyse taidekäsityöstä tai teollisesta muotoilusta. Rakentava, aito kritiikki edellyttää näkemystä ja tietoa sekä ymmärrystä niin ajasta kuin lähihistoriastakin. Journalismilla on keskeinen merkitys taideteollisuuden kehityksessä ja sen yleisölle tunnetuksi tekemisessä.

Palkintolautakunta päätti antaa ensimmäisen Estlander-palkinnon kahdelle muotoilun kriitikolle, esseistille ja toimittajalle, jotka elämäntyössään ovat osoittaneet laajaa ja merkityksellistä paneutumista taideteollisuuden ja muotoilun historiaan ja nykyisyyteen. Palkinto myönnettiin Pekka Suhoselle (1938–2011) ja Carla Enbomille (1934–).

+/-

Kultainen Estlander-mitali 2000

Suomen Taideteollisuusyhdistys myönsi ensimmäiset kultaiset Estlander-mitalit kahdelle ansioituneelle taiteilijalle ja muotoilijalle. Kumpikin on tehnyt merkittävän elämäntyön suomalaisen muotoilun parissa ja työllään osoittanut erityisesti kansainvälisiä ulottuvuuksia. Molemmat ovat tehneet suomalaista taideteollisuutta tunnetuksi maailmalla ja samalla henkilökohtaisesti laajan kansainvälisen ystäväpiirinsä kautta tuoneet suomalaiselle muotoilulle ystäviä ympäri maailmaa.

Juuri kansainvälisyys on ollut Suomen Taideteollisuusyhdistyksen voimavara koko sen historian aikana. Tästä syystä kultaisella mitalilla palkittiin yhdistyksen pitkäaikaiset kansainväliset lähettiläät professori Timo Sarpaneva (1926–2006) ja professori Antti Nurmesniemi (1927–2003).

+/-

Hopeinen Estlander-mitali 2000

Mitalin ensimmäinen hopeinen kappale luovutettiin 16.11.2000 tasavallan presidentti Tarja Haloselle (1943–).

Suomen Taideteollisuusyhdistys jakoi hopeisen Estlander-mitalin kolmelle taholle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja merkityksellisestä yhteistyöstä ja tuesta. Hopeisen Estlander-mitalin saivat kauppa- ja teollisuusministeriö, opetusministeriö sekä ulkoasiainministeriö. Ilman näiden valtiovallan tahojen määrätietoista ja pitkäjänteistä tukea yhdistyksen toiminta ei olisi mahdollista siinä merkittävässä laajuudessa kuin sen historia osoittaa.

Pitkä ja katkeamaton yhteistyö eri ministeriöiden kanssa on vuosikymmenien ajan edellyttänyt poikkeuksellisen näkemyksellisiä ministereitä ja virkamiehiä. Heille kaikille kiitos siitä myötävaikutuksesta minkä he ovat toiminnallaan tehneet suomalaisen muotoilun kehityksen ja tunnetuksi tekemisen hyväksi.