Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Estlander-palkinto ja mitalit 2012

Estlander-palkinto: johtaja Kari Korkman
Kultainen Estlander-mitali: Diplomi-insinööri Tapio Hintikka, oikeustieteen lisensiaatti Harri Malmberg, varatuomari Hannele Pohjola
Hopeinen Estlander-mitali: professori Kalevi Ekman, professori Raimo Nikkanen, professori Markku Salimäki

Vasemmalta: Markku Salimäki, Harri Malmberg, Raimo Nikkanen, Hannele Pohjola, Kari Korkman, Tapio Hintikka, Kalevi Ekman

+/-

Estlander-palkinto 2012

Pronssisen Estlander-mitalin ja siihen liittyvän 5000 euron rahapalkinnon sai Helsinki Design Weekin perustaja ja johtaja Kari Korkman. Kari Korkman lähti yksityishenkilönä kehittämään ja toteuttamaan yhtä vuotuisen muotoilukalenterin tärkeimmistä tapahtumista, Helsinki Design Weekiä. Tapahtuma on jo useiden vuosien ajan koonnut muotoilun pariin sekä institutionaalisia toimijoita että suurta yleisöä. Samalla se tuo suomalaiselle designille laajaa kansainvälistä näkyvyyttä ja kumppanuuksia.

+/-

Hopeinen Estlander-mitali 2012

Hopeisen mitalin saajat ovat ennakkoluulottomasti ja akateemisista traditioista poiketen ryhtyneet toteuttamaan poikkitieteellistä ohjelmaa, jossa eri alojen diskurssit kohtaavat ja tarjoavat mahdollisuuksia uudenlaiseen luovuuteen. Vuosikymmenen kuluessa toiminta- ja toteutustapoja on muokattu ja muokataan edelleen, ja näin on luotu uudenlaisia oppimisedellytyksiä alalle. Hopeisella mitalilla palkittavat olivat aktiivisesti luomassa järjestelmää, jossa yhdistettiin osaamista yli tieteenalojen ja joka merkittävästi vaikutti Aalto yliopiston syntyyn.

Professori Kalevi Ekman toimii Aalto-yliopiston Design Factoryn johtajana. Ekman on menestyksekkäästi ollut kehittämässä useita poikkitieteellisiä ohjelmia jotka tähtäävät opiskelun ja elinkeinoelämän lähentymiseen. Ekman on myös yksi Aalto-yliopiston pääarkkitehdeistä.

Professori Raimo Nikkanen on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun pitkäaikainen opettaja, joka on ollut kasvattamassa ja innostamassa teollisen muotoilun opiskelijoista alan ammattilaisia. Nikkasella on laaja kansainvälinen verkosto, jonka puitteissa hän on myötävaikuttanut myös yliopiston kansainvälistymiseen. Hän on kansainvälisesti suosittu luennoitsija ja ohjannut opiskelijoita Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Professori Markku Salimäki toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Design Business Management -ohjelman johtajana. Hän on 1990-puolivälistä lähtien rakentanut monitieteellistä tutkimus- ja oppimisympäristöä, joka on syventänyt muotoilun, teknologian ja talouden ja yhteistyötä sekä valmistanut osaajia kansainvälisiin liiketoiminnan avaintehtäviin.

+/-

Kultainen Estlander-mitali 2012

Kultaisella mitalilla palkittavat henkilöt ovat toimineet merkityksellisellä tavalla useilla areenoilla muotoilun hyväksi ja syventäneet suomalaisen muotoilun ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta. Heidän työnsä alan hyväksi on ollut pitkäjänteistä toimintaa oman merkittävän uran ohella.

Diplomi-insinööri Tapio Hintikka on monen vuosikymmenen ajan ollut tärkeä vaikuttaja talous- ja teollisuusalalla. Huomattavien yritysmaailman tehtäviensä rinnalla hän on edistänyt muotoilun käyttöä elinkeinoelämässä. Hintikka on kauaskatseisesti nähnyt teollisuuden ja talouden muutokset ja hyödyntänyt muotoilua muutostilanteessa.

Oikeustieteen lisensiaatti Harri Malmberg on oman merkittävän virkauransa ohella ollut myös suomalaisen muotoilun vaikuttaja. Malmberg on lähes kolmen vuosikymmenen ajan toiminut Suomen Taideteollisuusyhdistyksen hallitustehtävissä ja tässä yhteydessä luonut kytkentöjä erityisesti muotoilun ja teollisuuden välille. 

Varatuomari Hannele Pohjola toimii innovaatiojohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hän on vaikuttanut useissa kulttuuri- ja koulutusalan organisaatioissa hallitusjäsenenä ja toiminut myös kansainvälisissä tehtävissä mm. OECD:n komiteassa. Pohjola on harjoittanut johdonmukaisesti muotoilupolitiikkaa ja ajanut sen käytön edistämistä elinkeinoelämässä. Hannele Pohjola on toiminut Suomen Taideteollisuusyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 1992 alkaen, 2006–2010 hallituksen puheenjohtajana.