Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Fennia Prize 2017

Tee tulosta muotoilulla! Fennia Prize on yksi Suomen merkittävimmistä muotoilukilpailuista. Sen järjestävät suomalaisen muotoilun promootio-organisaatio Design Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus.

Fennia Prize on muotoilukilpailu, jossa palkitaan yrityksiä ja organisaatioita muotoilun esimerkillisestä käytöstä niin tuotteiden kuin palveluiden, liiketoimintaprosessien tai konseptien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Joka toinen vuosi järjestettävän kilpailun tavoitteena on edistää muotoilun hyödyntämistä elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseksi. Fennia Prize tarjoaa mahdollisuuden erottautua innovatiivisella ja vastuullisella muotoilulla, jolla on taloudellista merkitystä. Fennia Prize -kokonaisuuteen kuuluvat muotoilukilpailun lisäksi palkittuja yrityksiä ja tuotteita esittelevä näyttely julkaisuineen sekä asiantuntijaseminaari. Kilpailu järjestettiin nyt 13. kerran.

Kilpailuaika oli 16.5.–5.9.2016. Kilpailuun ilmoittautuneet ehdotukset olivat ensin esiraadin arvioitavina. Varsinainen jury kokoontui kaksi kertaa. Kilpailun tulokset julkistettiin 19.1.2017. Lue tuloksista täältä.

Fennia Prize 2017 -näyttely 20.1.–12.2.2107
Kluuvikatu 6, Helsinki
Avoinna ma–pe 11–18, la 11–17, su 12–16, vapaa pääsy

Fennia Prize 2017 on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.

 

FENNIA PRIZE 2017 -JURY

Vasemmalta:
Antti Kuljukka, juryn puheenjohtaja, toimitusjohtaja / Fennia-ryhmä
Anna Lauttamus-Kauppila, johtaja / Patentti- ja rekisterihallitus
Ramia Mazé, professori / Aalto-yliopisto
Piritta Winqvist, Director, UX and Service Design / LINK Design and Development Oy
Petteri Kolinen, toimitusjohtaja / Design Forum Finland
Antti Salminen, asiantuntija / TEKES
Sami Niemelä, Creative Director / Nordkapp
Jani Niipola, toimittaja / Kauppalehti

Kuva: Ilkka Vuorinen


Fennia Prize -haastatteluvideot löydät videosivultamme!

LATAA TÄSTÄ Fennia Prize 17 -esitys (pdf)

LATAA TÄSTÄ Fennia Prize 17 -lehdistötiedote (pdf)

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Laila Alanen
laila.alanen(a)designforum.fi, 050 548 4114

+/-

KILPAILUOHJELMA

LATAA KILPAILUOHJELMA TÄSTÄ (PDF)

1. KILPAILUSARJAT
Kilpailussa on kaksi sarjaa: Yleinen sarja ja Start up -sarja. Start up -sarjaan voi ilmoittautua alle viisivuotias yritys, jolloin yrityksen tulee olla kirjattu kaupparekisteriin aikaisintaan vuoden 2012 aikana. Kaikki muut yritykset ja yhteisöt ilmoittautuvat yleiseen sarjaan. 

Molempiin sarjoihin voidaan ilmoittaa tuotteita, konsepteja ja palveluita, joiden suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, tuotekehityksessä, valmistuksessa ja yrityskuvassa muotoilua on käytetty kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti. Jäljempänä kaikkia näitä kutsutaan ”kilpailuehdotuksiksi”.

Kilpailuun osallistuvan ehdotuksen tulee olla valmistettu tai lanseerattu vuonna 2015 tai sen jälkeen.

 

2. PALKINNOT
2.1. Palkinnot ja kunniamaininnat 
Fennia Prize -palkinto ja -kunniamaininta annetaan yritykselle tai yhteisölle.

Kilpailussa jaetaan yksi Fennia Prize Grand Prix -palkinto, jonka saaja valitaan kaikkien osallistuneiden joukosta. Lisäksi jaetaan 2–4 Fennia Prize Winner -palkintoa ja 15–20 Fennia Prize -kunniamainintaa.

Palkintosumma vuonna 2017 on yhteensä 35 000 euroa. Fennia Prize Grand Prix on vähintään 15 000 euroa ja loppusumman 20 000 euroa jakamisesta päättää palkintolautakunta.

Sekä palkintoihin että kunniamainintoihin kuuluu osallistuminen Fennia Prize -näyttelyyn ja palkintojulkaisuun sekä oikeus käyttää Fennia Prize -tunnusta palkitun tuotteen, konseptin tai palvelun yhteydessä ja siihen liittyvässä tiedotuksessa ja markkinoinnissa. 

2.2. IPR-kunniamaininta (Intellectual Property Rights)
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jakaa kilpailussa yhden IPR-kunniamaininnan ja 5 000 euron palkintosumman.

Kunniamaininta myönnetään yhdelle yritykselle tai yhteisölle, jonka kilpailuehdotus on edistänyt suomalaista muotoiluosaamista ja yritys- tai yhteisötoimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Yritys tai yhteisö on hyödyntänyt mallioikeuden ja muiden IPR-oikeuksien (esim. patentti, tavaramerkki tai hyödyllisyysmalli) tuomaa suojaa ja siten edistänyt yrityksen kilpailukykyä ja liiketoimintaa tai yhteisön toimintaa. Myös muut arviointikriteerit täyttyvät kilpailuehdotuksen kohdalla.

IPR-kunniamaininnan saava yritys tai yhteisö valitaan kaikkien Fennia Prize -kilpailuun ilmoittautuneiden joukosta.

2.3. Fennia Prize -näyttely
Kilpailussa palkituilla ja kunniamaininnan saaneilla (koskee myös IPR-kunniamainintaa) on oikeus ja velvollisuus osallistua palkintonäyttelyyn.

Fennia Prize -näyttelyssä esitellään kaikki palkitut tuotteet, palvelut tai konseptit. Näyttely kiertää mahdollisuuksien mukaan Suomessa ja ulkomailla. Näyttelyn laajuutta saatetaan muokata kulloiseenkin yhteyteen sopivaksi.

Kilpailun järjestäjät vastaavat näyttelyn ja näyttelykierron aikaisista kuljetus- ja vakuutuskustannuksista. Osallistuminen näyttelyyn tapahtuu kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Palkittuja yrityksiä ja yhteisöjä sekä tuotteita, palveluja ja konsepteja voidaan promovoida Suomessa ja kansainvälisesti myös Design Forum Finlandin, Fennia-konsernin ja PRH:n muiden tapahtumien yhteydessä.

2.4. Palkintojen jako
Fennia Prize -palkinnot ja -kunniamaininnat luovutetaan alkuvuodesta 2017 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

2.5. Seminaari
Fennia Prize -kilpailun oheisohjelmana järjestetään Helsingissä korkeatasoinen muotoilu- ja talousalaan liittyvä asiantuntijaseminaari, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

2.6. Palkintojulkaisu
Palkintojulkaisu esittelee palkitut yritykset ja yhteisöt sekä palkinnon tai kunniamaininnan saaneet tuotteet, palvelut ja konseptit. Luettelossa mainitaan myös palkinnon perustana olevien tuotteiden, palveluiden ja konseptien muotoilijat.  

2.7. Fennia Prize -tunnuksen käyttöoikeus
Palkituilla yrityksillä ja yhteisöillä on oikeus käyttää Fennia Prize -tunnusta palkinnon perustana olevan tuotteen ym. tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

 

3. PALKINTOLAUTAKUNTA JA ESIRAATI
Palkintolautakuntaan kuuluu korkeintaan yhdeksän jäsentä, jotka ovat muotoilun, elinkeinoelämän ja median asiantuntijoita.

Ennen palkintolautakunnan valintoja muotoilun ammattilaisista koostuva esiraati arvioi kaikki kilpailuun ilmoitetut kilpailuehdotukset. Esiraadin arviot toimivat pohjana palkintolautakunnan työlle.

 

4. ARVIOINTIKRITEERIT
Seuraavien arviointikriteerien edellytetään täyttyvän palkitun yrityksen tai yhteisön kohdalla: 

Asiakaslähtöisyys: Yritys tai yhteisö lähtee liiketoimintansa tai palveluidensa suunnittelussa ja toteutuksessa aidosti asiakkaidensa tarpeista.

Kokonaisvaltaisuus: Muotoiluajattelu läpäisee yrityksen tai yhteisön koko identiteetin ja yrityksen tai yhteisön design-DNA:ta hyödynnetään johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa.

Innovatiivisuus: Yritys tai yhteisö hyödyntää liiketoiminnassaan innovaatioita ja uusia ratkaisuja erottuakseen ja menestyäkseen markkinoilla. 

Muotoilun laatu: Muotoilu on tarkoituksenmukaista, omaperäistä ja erottuvaa sekä edistää kestävää kehitystä. Muotoilu puhuttelee tuotteen, palvelun tai konseptin kohderyhmää kiinnostavasti ja houkuttelevasti. 

Palkintolautakunta arvioi kriteerien painoarvon tuotekohtaisesti. Palkintolautakunta voi myös edellyttää tuotteilta tai palveluilta tässä mainitsemattomia, muita hyvää muotoilua luonnehtivia lisäominaisuuksia. 

 

5. AIKATAULU
Fennia Prize -kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Ilmoittautumisaika Fennia Prize 2017 -kilpailuun on 16.5.–5.9.2016. Kilpailun jurytys tapahtuu lokakuussa 2016. Näyttelyn ja palkintojulkaisun tuotanto alkaa marraskuussa ja kilpailun tulokset julkistetaan alkuvuonna 2017.

 

6. ILMOITTAUTUMINEN FENNIA PRIZE 2017 -KILPAILUUN
Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa designforum.fi/fenniaprize17. Ilmoittautumislomake on avoinna 16.5.– 5.9.2016 klo 24 saakka. Esiraati käsittelee kaikki ilmoittautumiset ainoastaan sähköisen ilmoittautumismateriaalin perusteella. 

6.1. Ilmoittautumislomake
Ilmoittautumislomakkeessa ilmoitetaan seuraavat asiat:

1. Kilpailuehdotuksen kilpailusarja:  Yleinen / Start up
2. Yrityksen tai yhteisön nimi
3. Kilpailuehdotuksen nimi
4. Kilpailuehdotuksen kategoria: Tuote / tuoteperhe / konsepti / palvelu
5. Kilpailuehdotuksen asiakaskohderyhmä: BtoB, BtoC
6. Kilpailuehdotuksen tiedot:
– Kilpailuehdotuksen lyhyt sanallinen esittely; myös käyttötarkoitus ja merkitys yritykselle / yhteisölle (max. 150 sanaa)
– Kilpailuehdotuksen tiedot:  Mitat, paino / materiaali / lanseerausvuosi / hinta / vientimaat / vakuutusarvo
– Tiedot suunnittelijoista. Huom. tässä kohdassa ilmoitetut tiedot esitetään tällaisenaan näyttelyssä ja palkintojulkaisussa. Lisämateriaalia pyydämme tarvittaessa.
– Tieto kilpailuehdotuksen mallisuojasta tai immateriaalioikeuksien muusta mahdollisesta suojaamisesta (esim. patentti, tavaramerkki, hyödyllisyysmalli) (max. 100 sanaa)

7. Yrityksen / yhteisön yhteyshenkilö kilpailussa täydellisine yhteystietoineen:
Nimi, asema yrityksessä / yhteisössä, osoite, sähköposti, puhelinnumero

8. Yrityksen toimitusjohtajan / yhteisön johtajan nimi täydellisine yhteystietoineen: Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero

9. Kilpailuehtojen hyväksyminen ja vakuutus oikeuksista tuotteeseen
– Tämän kohdan täyttämällä vakuutat, että toimit yrityksen tai yhteisön valtuuttamana ja olet oikeutettu tekemään kilpailuehtojen mukaiset sitoumukset (ilmoittautumismaksu, osallistumismaksu, osallistuminen näyttelyyn).

6.2. Kuvamateriaalia kilpailuehdotuksesta
1–3 kuvaa kilpailuehdotuksesta. Kuvaformaatin tulee olla jpg tai pdf ja kuvakoon maksimissaan 2 megaa/kuva. Nimeä kuvat selkeästi. Painokelpoiset kuvat julkaisua ja näyttelyä varten kysymme palkituilta yrityksiltä erikseen. Design Forum Finlandilla on oikeus käyttää lähetettyjä kilpailuehdotuskuvia kilpailun markkinoinnissa ja muun toimintansa yhteydessä.

 

7. MAKSUT
7.1. Ilmoittautumismaksu
Ilmoittautumismaksu on 300 euroa (sis. alv 24 %) / yritys tai yhteisö / tuote (tai tuotesarja, palvelu, konsepti ym.). Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksutoimintoa käyttäen. Ilmoittautuminen on voimassa vasta, kun ilmoittautumismaksu on maksettu (huom. ilmoittautumisaika). 

7.2. Osallistumismaksu
Ilmoittautuessaan Fennia Prize 2017 -kilpailuun yritys tai yhteisö, siinä tapauksessa, että jury valitsee sen palkinnon tai kunniamaininnan saajaksi, sitoutuu maksamaan 15.1.2017 mennessä osallistumismaksun. Osallistumismaksu yleisessä sarjassa on 4 500 euroa (+alv 24 %) ja start up -sarjassa 1 000 euroa (+alv 24 %). Maksu sisältää osallistumisen palkintonäyttelyyn ja sen kotimaiseen kiertoon sekä palkintojulkaisuun. Osallistumismaksulla katetaan näyttelyn ja palkintojulkaisun tuottamisen kuluja.

 

8. SÄÄNTÖJEN JA KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA SITOUMUS
Kun yritys tai yhteisö ilmoittautuu kilpailuun, se vakuuttaa tutustuneensa kilpailun sääntöihin ja kilpailuohjelmaan ja hyväksyvänsä ne. Samalla se sitoutuu maksamaan ilmoittautumismaksun ja, jos tulee palkituksi, osallistumismaksun. Yritys tai yhteisö vahvistaa tässä myös omaavansa oikeudet kilpailuehdotukseen.

Osallistuessaan kilpailuun yritys tai yhteisö luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttö-oikeuden palkinnon perustana olevasta tuotteesta (palvelusta, konseptista ym.) tehtyyn materiaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä muodossa).

 

9. ILMOITTAUTUMISEN VOIMAANTULO
Ilmoittautuminen tulee voimaan, kun ilmoittautuminen kilpailuun on ohjeiden mukaisesti tehty ja ilmoittautumismaksu maksettu. Huom. lomake on täytettävä kerralla valmiiksi eikä sitä voi enää muokata lähettämisen jälkeen. 

 

10. JURYTYS JA ESITTELY PALKINTOLAUTAKUNNALLE
Ilmoittautunut yritys tai yhteisö sitoutuu pyydettäessä toimittamaan kilpailuehdotuksensa palkintolautakunnan nähtäväksi. Palkintolautakunta voi pyytää yrityksen tai yhteisön edustajan jurytystilaisuuteen esittelemään ehdotuksen (max. 5 min esittely). Tällaisessa tapauksessa osallistuva yritys tai yhteisö vastaa kaikista tuotteen esittelyyn mahdollisesti liittyvistä kustannuksista ja vakuutuksista.

 

11. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Kilpailun järjestäjät ovat Design Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus.

Design Forum Finland on suomalaisen muotoilun promootio-organisaatio, jota ylläpitää Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry. Design Forum Finland vastaa kilpailun toimeenpanosta ja toteuttamisesta, tiedottamisesta sekä palkintoon liittyvästä näyttelystä oheisohjelmineen ja näyttelyn mahdollisesta kierrosta.

Fennia-konserni tukee yritystoimintaa ja haluaa vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Fennia Prize -palkinnot lahjoittavat Fennia-konserni ja Elo.

Patentti- ja rekisterihallitus edistää teknistä ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. IPR-palkinnon lahjoittaa Patentti- ja rekisterihallitus.

 

Lisätietoja kilpailusta
Design Forum Finland, projektipäällikkö Laila Alanen
+358 (0)50 548 4114
laila.alanen@designforum.fi

+/-

SÄÄNNÖT

LATAA KILPAILUN SÄÄNNÖT TÄSTÄ (PDF)

 

§ 1 KILPAILUN NIMI
Kilpailun nimi on Fennia Prize – Good design grows global. Kilpailusta voidaan käyttää myös nimeä Fennia Prize.

Fennia Prize -kilpailu on tarkoitettu yrityksille tai yhteisöille, jotka valmistamissaan tuotteissa, tarjoamissaan palveluissa, liiketoimintakonseptissaan ym. hyödyntävät muotoilua.

Palkinnolla pyritään kannustamaan yrityksiä käyttämään muotoilua innovatiivisesti ja laaja-alaisesti (tuotekehityksessä, valmistuksessa ja yrityskuvassa) sekä strategisena voimavarana. Fennia Prize -kilpailu järjestetään joka toinen vuosi.

 

§ 2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Fennia Prize -kilpailun järjestävät Design Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH).

Design Forum Finland on suomalaisen muotoilun promootio-organisaatio, jota ylläpitää Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry. Design Forum Finland vastaa kilpailun toimeenpanosta ja toteuttamisesta, tiedottamisesta sekä palkintoon liittyvästä näyttelystä oheisohjelmineen ja näyttelyn kierrosta.

Fennia-konserni ja Elo edistävät yritystoimintaa ja haluavat vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Fennia Prize -palkinnot lahjoittavat Fennia-konserni ja Elo.

Patentti- ja rekisterihallitus edistää teknistä ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. IPR-palkinnon (Intellectual Property Rights) lahjoittaa PRH.

  

§ 3 OSALLISTUMINEN
Fennia Prize -kilpailuun voi osallistua yritys tai yhteisö, joka valmistaa muotoiltuja hyödykkeitä tai hyödyntää muotoilua muulla tavoin liiketoiminnassaan (esim. palvelut, konseptit). Kilpailuun voidaan ilmoittaa kilpailuohjelmassa tarkemmin rajattuna aikana toteutetut muotoilun kohteet (myöh. ”kilpailuehdotus”).

Kilpailua varten julkistetaan erillinen kilpailuohjelma. Kilpailun aikataulu, sarjat, ilmoittautumismenettely, kilpailuehdotusten esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja osallistumismaksut sekä palkintosummat vahvistetaan kilpailuohjelmassa.

Kilpailuohjelmasta päättää Design Forum Finlandin hallitus Fennia-konsernin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

 

§ 4 ARVIOINTIKRITEERIT 
Palkittavan yrityksen on osoitettava korkeatasoista muotoiluosaamista.
Seuraavien arviointikriteerien edellytetään täyttyvän palkitun yrityksen tai yhteisön kohdalla:

Asiakaslähtöisyys: Yritys tai yhteisö lähtee liiketoimintansa tai palveluidensa suunnittelussa ja toteutuksessa aidosti asiakkaidensa tarpeista.

Kokonaisvaltaisuus: Muotoiluajattelu läpäisee yrityksen tai yhteisön koko identiteetin ja yrityksen tai yhteisön design-DNA:ta hyödynnetään johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa.

Innovatiivisuus: Yritys tai yhteisö hyödyntää liiketoiminnassaan innovaatioita ja uusia ratkaisuja erottuakseen ja menestyäkseen markkinoilla.

Muotoilun laatu: Muotoilu on tarkoituksenmukaista, omaperäistä ja erottuvaa sekä edistää kestävää kehitystä. Muotoilu puhuttelee tuotteen, palvelun tai konseptin kohderyhmää kiinnostavasti ja houkuttelevasti.

Palkintolautakunta arvioi kriteerien painoarvon tuotekohtaisesti. Palkintolautakunta voi myös edellyttää tuotteilta tai palveluilta tässä mainitsemattomia, muita hyvää muotoilua luonnehtivia lisäominaisuuksia.

 

§ 5 PALKINTOLAUTAKUNTA
Fennia Prize -palkintojen voittajat ja kunniamaininnan saajat valitsee muotoilun, elinkeinoelämän ja median asiantuntijoista koostuva palkintolautakunta. Palkintolautakunta tekee valintansa esiraadin tekemän arvioinnin perusteella.

Palkintolautakuntaan kuuluu korkeintaan yhdeksän jäsentä, joista vähintään yksi on kansainvälinen muotoilun vaikuttaja. Palkintolautakuntaan kuuluvat jäseninä yksi edustaja Fennia-konsernista ja PRH:sta sekä yksi Design Forum Finlandista.

Palkintolautakunnan asettaa Design Forum Finlandin hallitus Fennia-konsernin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Palkintolautakunta ei anna valinnoistaan lausuntoa.

  

§ 6 ESIRAATI
Muotoilun ammattilaisista koostuva esiraati käy lävitse kaikki ilmoittautumiset ja antaa palkintolautakunnalle pisteytysarvionsa kirjallisena. Arvioinnista ei anneta lausuntoja. Esiraadin nimeää Design Forum Finland. 

  

§ 7 KILPAILUN SIHTEERISTÖ
Kilpailun sihteereinä toimivat Fennia-konsernin ja Design Forum Finlandin edustajat.

  

§ 8 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN
Fennia Prize -palkinto ja -kunniamaininta sekä IPR-kunniamaininta annetaan yritykselle tai yhteisölle.

Kilpailussa palkitaan yksi Fennia Prize Grand Prix -voittaja, joka valitaan kaikkien osallistuneiden joukosta. Lisäksi valitaan 2–4 Fennia Prize Winner -palkinnon ja 15–20 Fennia Prize -kunniamaininnan saajaa. Palkintosumma ja sen jakaminen vahvistetaan kilpailuohjelmassa. Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman myös toisin.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) jakaa lisäksi kilpailussa yhden IPR-kunniamaininnan ja siihen liittyvän rahapalkinnon.

Palkintoihin ja kunniamainintoihin kuuluu osallistuminen Fennia Prize -näyttelyyn, sen mahdolliseen kiertoon ja palkintojulkaisuun sekä oikeus käyttää Fennia Prize -tunnusta palkitun ehdotuksen yhteydessä sekä siihen liittyvässä tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

Fennia Prize -palkintojen ja -kunniamainintojen sekä IPR-kunniamaininnan julkistamisesta ilmoitetaan kilpailuohjelmassa. 

 

§ 9 KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN JA TUOTTEIDEN ESITTELYMATERIAALI
Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailuohjelman ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautunut yritys tai yhteisö sitoutuu pyydettäessä toimittamaan kilpailuehdotuksensa palkintolautakunnan nähtäväksi. Palkintolautakunta voi pyytää yrityksen tai yhteisön edustajan esittelemään ehdotuksen (max. 5 min esittely). Tällaisessa tapauksessa osallistuva yritys tai yhteisö vastaa kaikista tuotteen esittelyyn mahdollisesti liittyvistä kustannuksista ja vakuutuksista.

  

§ 10 MATERIAALIN KÄYTTÖOIKEUS
Design Forum Finlandilla ja Fennia-konsernilla on oikeus korvauksetta kuvata palkinnon perusteena olleita kilpailuehdotuksia ja käyttää palkittujen yritysten tai yhteisöjen materiaalia, esimerkiksi tuotekuvia, painetussa ja sähköisessä tiedottamisessa sekä kilpailun ja näyttelyn markkinoinnissa.

 

§ 11 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN
Osallistuessaan kilpailuun yritys tai yhteisö vahvistaa samalla hyväksyvänsä kilpailun säännöt, kilpailuohjelman, kilpailuun liittyvät maksu- ja muut velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuehdotukseen.

 

+/-

TAVOITTEET, TEHTÄVÄT, PERIAATTEET

1.
Design Forum Finlandin tavoitteena on edistää muotoilun hyödyntämistä elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen lisäämiseksi. Näin vahvistetaan muotoilun merkitystä yritystoiminnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja taloudessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on luotu joka toinen vuosi järjestettävä Fennia Prize -muotoilukilpailu. Fennia Prize -kilpailussa palkitaan yrityksiä ja organisaatioita muotoilun esimerkillisestä käytöstä niin tuotteiden kuin palveluiden, liiketoimintaprosessien tai konseptien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokonaisuuteen kuuluvat muotoilukilpailun lisäksi palkittuja yrityksiä ja tuotteita esittelevä näyttely julkaisuineen sekä asiantuntijaseminaari.

2.
Fennia Prize -kilpailun tehtävä on tuoda näkyville ne yritykset, jotka käyttävät kyvykkäästi muotoilua strategisesti muiden toimintojen rinnalla. Kilpailuehdotuksen tulee edistää valmistajan tai käyttäjän liiketoimintaa, kilpailukykyä ja kasvua.

3.
Kilpailuun osallistuvien yritysten arvioinnissa ja palkitsemisessa noudatetaan perusteellisesti harkittuja periaatteita ja eettisesti arvostettavia menettelytapoja sekä korkeita laatuvaatimuksia. Palkitsemisen tavoite on valita kilpailutöiden joukosta parhaat yritykset tai organisaatiot, jotka ovat esimerkillisesti hyödyntäneet muotoilua tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja niiden asiakaskokemuksen ja käytettävyyden parantamiseksi. Juryn jäsen on jäävi osallistumaan oman yrityksensä tai toimistonsa työn arviointiin.

4.
Palkintonäyttelyn tehtävä on esitellä palkitut ja kunniamaininnan saaneet työt ja yritykset tai organisaatiot. Palkintojulkaisu dokumentoi näyttelyyn valitut ja palkitut työt, esittelee niiden tekijät sekä välittää julkisuuteen kilpailun juryn näkemykset tuotteiden tasosta, arviointiperusteista ja esille nousseista kehityssuunnista.

5.
Kilpailun rahoitus perustuu ilmoittautumis- ja osallistumismaksujen lisäksi eri toimijoiden kanssa tehtyihin yhteistyösopimuksiin.

6.
Fennia Prize -muotoilukilpailun järjestävät yhteistyössä Design Forum Finland, Fennia-konserni ja Elo sekä Patentti- ja rekisterihallitus. Fennia Prize -palkinnot lahjoittaa Fennia-konserni ja IPR-kunniamaininnan (Intellectual Property Rights) saajan valitsee Patentti- ja rekisterihallitus.

+/-

KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.designforum.fi/fenniaprize. Ilmoittautumislomake avautuu 16.5.2016 ja on avoinna 5.9.2016 klo 24 saakka.

llmoittautumismaksu on 300 euroa (sis. alv 24%)/yritys/tuote. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksutoimintoja käyttäen. Kun ilmoittautuminen on vastaanotettu, lähetämme kuitin maksusuorituksesta.

Ilmoittautuessaan kilpailuun yritys sitoutuu maksamaan myös osallistumismaksun, mikäli sen kilpailuehdotus valitaan palkinnon tai kunniamaininnan saajaksi.

Osallistumismaksu yleisessä sarjassa on 4 500 euroa (+ alv 24%) ja start up -sarjassa 1 000 euroa (+ alv 24%). Osallistumismaksun eräpäivä on 15.1.2017 ja siihen kuuluu osallistuminen palkintonäyttelyyn ja sen kotimaiseen kiertoon sekä palkintojulkaisuun.

Lataa kuvat