Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Caset

Hyviä esimerkkejä muotoiluosaamisen hyödyntämisestä

CASE: IHMISTEN APTEEKKI

Apteekkiketjun toimintakonsepti uudistettiin palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöiseksi. Samalla luotiin uutta palveluliiketoimintaa.

CASE: TIKKURILA

Tikkurila on hyödyntänyt muotoiluosaamista pitkään niin operatiivisen kuin strategisenkin tason hankkeissa.

CASE: FISKARS

Fiskarsin toiminnassa design ja tuotekehitys ovat sulautunet yhteen etenkin puutarhatuotedivisioonassa.

CASE: FINGRID PELTOPYLVÄS

Muotoilutoimiston vahvuutena oli käytettävyys vaativassa ja monialaisessa projektissa.

CASE: DESIGNATHON JA LIID

Liid Oy oli pilottiasiakas booncon PIXELSin Designathon-hankkeessa, jossa yritykselle toteutetaan brändityöhön liittyvä kokonaisuus tiiviissä aikataulussa.

CASE: REPACK  

The Plan B company’s RePack packaging addresses a major everyday problem: the increasing consumption of packaging materials due to the spread of online purchasing.