Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

CASE: Designathon ja Liid

Liid tarvitsi apua identiteettinsä ja ilmeensä kehittämiseen. Yhdessä booncon PIXELSin kanssa toteutettiin päivän mittainen Designathon-työpaja, jossa rakennettiin yritykselle uusi logo ja identiteetti sekä jatkotyötä tukeva brand book.

Asiakas: Liid Oy
Liid Oy on vuonna 2014 perustettu startup-yritys, jonka innovaationa on myynnin apuvälineenä toimiva mobiiliapplikaatio.

Suunnittelutoimisto: booncon PIXELS
booncon PIXELS suunnittelee ja toteuttaa brändejä, nettisivuja ja sovelluksia, joiden lähtökohtana on yhtenäisen, yrityksen strategiaa tukevan kokemuksen rakentaminen. Monikansallisessa henkilöstössä on niin graafisia suunnittelijoita, verkkokehittäjiä kuin käyttäjäkokemuksen ja liiketoiminnan asiantuntijoita.

Yhteistyön kuvaus:
Designathon on booncon PIXELSin kehittämä workshopkonsepti, jossa yrityksen brändinrakennustarpeita työstetään tiiviissä, tavallisesti yhdestä päivästä kolmeen kestävässä workshopissa. Se on kustannustehokas ja helposti lähestyttävä tapa kokeilla muotoilupalveluiden hyödyntämistä esimerkiksi startup-yrityksessä.

Lähtökohtana Designathon-palveluun oli asiakkaiden tarve kevyelle menetelmälle työstää yhtä rajattua ongelmaa brändin tai yritysidentiteetin rakentamisessa. Usein vaikkapa startup-yrityksellä ei ole aikaa tai resursseja kehittää visuaalista ilmettä, verkkosivuja tai brändiä silloin, kun se olisi tarpeellista – yritys ja tuote vievät kaiken ajan. Pitkäkestoisessa projektissa aikataulut tapaavat venyä, tarpeet ja toiveet ehtivät muuttua prosessin aikana ja yleinen innostus on vaarassa laskea. Valmiiksi mietitty, rajattua ongelmaa käsittelevä ja kiinteähintainen työpajaprojekti on helppo ja varsin riskitön hankinta.

Tiiviin aikataulun ja budjetin lisäksi toinen hyöty on se, että työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakasyrityksen väki ja suunnittelijat tutustuvat toisiinsa ja viestintä on mutkatonta. Kysymyksiin saa heti vastauksen ja ratkaisujen perustelut auttavat ymmärtämään valintoja ja sitoutumaan päätöksiin. Molempien, sekä asiakasyrityksen että suunnittelutoimiston, on myös pitänyt tehdä taustatyö kunnolla: asiakas on miettinyt toiveensa, esimerkiksi identiteetin tyylilajin, etukäteen, palveluntarjoaja taas on perehtynyt yritykseen ja sen toimintaan.

Osallistava suunnittelu auttaa asiakasta ymmärtämään muotoilutyön prosesseja ja erityispiirteitä, ja madaltaa toivottavasti myös kynnystä tilata muotoiluun tai brändin ja identiteetin rakentamiseen liittyviä töitä myöhemminkin. Samalla yritykseen tulee omaa muotoiluosaamista. Designathonin konkreettinen lopputulos, esimerkiksi brändin määrittelevä brand book, on helppo viedä mukaan yrityksen jokapäiväiseen toimintaan.

Liidin kehittämä mobiiliapplikaatio rekisteröi asiakaspuhelut ja sähköpostit automaattisesti yrityksen asiakashallintajärjestelmään. Mukaan saadaan muistiinpanoja, statistiikkaa, kalenteritoimintoja ja myyntiliidien hallintaa – ja kaikki tapahtumat näkyvät yrityksen CRM:ssä reaaliajassa. Syksyllä 2015 lanseerattu palvelu nousi heti kansainvälisten bisneslehtien palstoille kiinnostava uutuutena: "activity tracker for salespeople".

Liid tutustui booncon PIXELSiin Startup Saunan yritysideakiihdyttämössä syksyllä 2015. booncon PIXELS käväisi esittelemässä kiihdyttämön osallistujille muotoiluosaamisen hyötyjä. Kun Liidille tuli tarve kehittää brändiä, jo tuttu palveluntarjoaja tuli mieleen. booncon PIXELS ehdotti, että kokeiltaisiinkin uutta Designathon-nimistä työskentelykonseptia. Liidillä ei ollut ylimääräistä aikaa pitkiin kehityshankkeisiin, joten päivän tiivis  työskentely tuntui sopivalta ja Designathon-pilotointi käynnistyi.

Sekä booncon PIXELSin että Liidin mielestä projekti onnistui loistavasti. Liidistä mukana oli koko senhetkinen viisihenkinen henkilöstö. Työn taustaksi yrityksen johto täytti kyselylomakkeen, jossa mm. luodattiin yrityksen arvoja, missiota ja visiota sekä sitä, millaista tyylilajia brändille etsitään. (Moderni, skandinaavisen pelkistetty, oli toiveena.) Lomakkeen täyttö selkeytti johdollekin yrityksen tavoitteita ja yhteistä käsitystä sen olemuksesta.

booncon PIXELSissä oli puolestaan perehdytty etukäteen Liidin toimintaan ja tuotteisiin. Kun varsinainen työ alkoi, molemmat osapuolet tunsivat jo taustat ja haasteet. booncon PIXELSistä mukana oli varsinaisesti kolme suunnittelijaa ja yksi tiiminvetäjä. Ensin luonnollisesti luodattiin tavoitteita ja koottiin yhteen toiveet ja tarpeet. Suunnittelutyön aluksi jokainen suunnittelijoista teki oman ehdotuksensa Liidin logosta ja identiteetistä. Vaihtoehdoista valittiin yksi, jota lähdettiin kehittelemään yhdessä edelleen.

Samalla aikaa asiakkaan edustajat jatkoivat kehitystyötä vaihe kerrallaan booncon PIXELSin tiiminvetäjän johdolla. Jokainen pääsi ääneen, kaikkien mielipiteitä kuunneltiin, päätöksiin esimerkiksi visuaalisesta ilmeestä sai vaikuttaa ja päätökset oli helppo hyväksyä. Hankkeen tuloksena saatiin yritykselle logo ja identiteetti sekä brand book, jonka avulla asiat oli helppo jakaa koko henkilöstölle ja jatkaa työtä. Henkilöstön kasvaessa uudet tulijat on kätevä perehdyttää yrityksen toimintatapoihin. Yhteistyö booncon PIXELSin ja Liidin kesken on myös jatkunut uusiin projekteihin.

Liid oli pilottiasiakas Designathonin tuotteistamisessa. Konseptia oli käytetty booncon PIXELSin sisäisissä kehitysprojekteissa jo pitkään ja sen eri osioita aiemmissa asiakasprojekteissa. Designathon toteutti booncon PIXELSille tärkeitä periaatteita. "Läpinäkyvä ja osallistava suunnitteluprosessi tuo lisäarvoa designtyön ostajalle, se lisää designtyön ymmärrystä", sanoo Janni Valkealahti booncon PIXELSiltä.

Suunnittelijoille ajan puolesta hyvin rajoitettu työtapa oli haastava mutta innostava. Haastavaa oli myös työryhmän toimivuus: toisiin on voitava luottaa, mielipiteitä uskallettava kertoa ja päätöksiä on voitava tehdä. Täysin vastakkaisten näkökulmien saattaminen yhteen voi olla vaikeaa. Myös taustatyö on tehtävä kunnolla ja asiakkaalla on oltava jonkinlainen näkemys sitä, mitä tavoitellaan. Liidin kanssa työ sujui: kaikki olivat innostuneita uudesta työskentelytavasta ja motivoituneita saamaan tuloksia.

Designathon sopii hyvin startupeille mutta toimii isommissakin yrityksissä jonkun rajatun ongelman kuten verkkosivu- tai brändiuudistuksen käynnistäjänä tai uuden logon suunnittelussa. Mutkattomimmin työ käy yrityksissä, joissa on matala organisaatiohierarkia ja joissa pystytään nopeisiin päätöksiin. Liidin mukaan startupit hyötyvät myös siitä, että niiden brändi ja identiteetti kirkastuvat ja että tämän merkitys huomataan. Designathon tarjoaa eräänlaisen alkuunpääsypaketin muotoiluosaamisen hyödyntämiseksi yrityksessä.

Artikkelia varten haastateltiin Head of Sales Maria Sundströmiä Liid Oy:stä ja graafista suunnittelijaa Janni Valkealahtea booncon PIXELSiltä.

www.liid.com
www.pixels.fi