Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

CASE: Fiskars

Fiskarsin toiminnassa design ja tuotekehitys ovat sulautunet yhteen etenkin puutarhatuotedivisioonassa.

Insinöörit = muotoilijoita, muotoilijat = insinöörejä
Petteri Masalin on ensimmäinen muotoilijataustainen Fiskarsin puutarha- ja keittiödivisioonan johdossa. Muotoilu on niin syvällä yrityksen DNA:ssa, että design ja tuotekehitys ovat sulautuneet yhteen. Viimeisen viiden vuoden aikana Masalin on kehittänyt toimintamallia, jossa lähestyminen kaikkeen tekemiseen on hybridi – insinööreistä tulee muotoilijoita ja muotoilijoista insinöörejä.

Tuotekehitysorganisaation monipuolisuus, monialaisuus ja kansainvälisyys on erittäin tärkeää. Tiimissä on tuotekehittelijöitä, joilla on kokemusta niin matkapuhelinten kuin lentokoneiden suunnittelusta ja tuotekehitysyksiköitä on Suomen lisäksi Ranskassa ja USA:ssa.

Petteri Masalin korostaa käyttäjäymmärryksen tärkeyttä. Hän toteaa, että käyttäjätutkimuksia voidaan toteuttaa eri markkinoilla, mutta jollei henkilöstö ymmärrä kuluttajaa, ei voida saavuttaa uusia tasoja. ”Pitää olla ekspertti siinä, mitä suunnitellaan”, toteaa Masalin.

Tämän ideologian myötä Fiskarsin tuotekehitystiimi onkin tehnyt tiiviisti yhteistyötä niin puutarhureiden, kokkien kuin lääkäreiden kanssa ja tuotekehittelijöistä itsestään onkin muovautunut puutarhureita, kokkeja ja melkeinpä lääkäreitäkin. Fiskarsin Billnäsin yksikössä on mm. oma koepuutarha käytössä. Käytännön kokemuksen ja osaamisen kautta haetaan oikeaa polkua ja uudenlaista näkökulmaa tekemiseen. Se on myös auttanut löytämään uusia ratkaisuja ja kehittämään uusia patentteja.

Pitkäjänteistä ja tuloksellista t&k-toimintaa
Fiskarsin konsernin johtoryhmätasolla on vahva ymmärrys pitkäjänteisen toiminnan merkityksestä ja siitä, että monet t&k-toimintaan tehtyjen investointien, mukaan lukien muotoiluinvestointien, tulokset ovat nähtävissä vasta vuosien päästä. Numerot ovat kuitenkin avainasemassa, se auttaa myymään ajatuksia johtoryhmälle.

”Vaikka tuote on maailman kaunein tai hienostunein, se tarvitsee kuitenkin numerot tukemaan ajatusta”, sanoo Masalin. Hintapiste ja valmistettavuus ovat tuotteen perustana. Fiskarsin tuotteilla on suuret volyymit ja jokainen säästetty sentti valmistuksessa on merkittävää. Viimeisten viiden vuoden aikana Fiskarsin puutarha- ja keittiödivisioona on saanut aikaan merkittävää kasvua ja pystynyt osoittamaan tuloksia – markkinoille on tuotu mm. 200 % enemmän tuotteita.

Petteri Masalin ja hänen tiiminsä omistavat tuotekehitysprosessin alusta loppuun, suunnittelusta lopputulokseen. Luvut näyttävät, mihin on päästy ja niiden valossa katsotaan, mikä toimii ja missä toimii. Erottelua ei tehdä erikseen esimerkiksi muotoiluun tehtyjen panostusten suhteen.

Masalin pohtiikin, miksi pitäisi pelkästään mitata muotoiluun tehtyjä investointeja, kun kyse on kokonaisvaltaisista hankkeista. Hän puhuu nimenomaan moniulotteisuuden, kaupallisuuden ja visuaalisuuden puolesta ja siitä, että asioiden ja yrityksen eri toimintojen välillä tulee löytää sopiva tasapaino.

”Homma ei toimi, jos on vain hyvin designattu ja muita arvoja ei ole", hän sanoo. "Täytyy muuttua kilpailueduksi ja volyymiksi. Toimiva mekaniikka ja hyvä muotoilu ovat yhtä arvokkaita. Materiaalivalinnoilla ja käytetyllä teknologialla on tärkeä merkitys. Myös bränditiimin ja tuotekehityksen on kuljettava käsi kädessä, toinen ei saa olla toisen yläpuolella.”

Jatkuvuutta brändäyksessä
Petteri Masalinin mukaan yrityksen design-DNA koostuu sellaisista tuotteissa olevista ja tunnistettavista, mm. visuaalisista ja funktionaalisista elementeistä, joita pystyy jatkamaan ja kehittämään. Yrityksen design-DNA on tunnistettavissa, vaikka esim. värit ja logot otettaisiin pois. Fiskarsin sakset ovat tästä hyvä esimerkki.

Premium-tuotteissa, joita käytetään lippulaivatuotteina ja jotka eivät ole volyymisesti kovin isoja, voidaan hyödyntää enemmän muotoilun keinoja ja lisätä tiettyjä elementtejä. Halvemman hintakategorian tuotteissa taas muotoilupanostuksia ei voi tehdä samassa mittakaavassa kuin premium-tuotteissa. Jokaisella säästetyllä sentillä on merkitystä. Myös käytetty visuaalinen ilme on erilainen halvemman hintakategorian tuotteissa kuin muissa.

Brändi-DNA:n kohdalla tehdään yhtä lailla jatkumoa, jossa tuote tukee brändiä ja brändi tuotetta. Toistoilla tuotteissa sekä visuaalisella identiteetillä ja viestinnällisillä asioilla on suuri merkitys brändi-DNA:n luomisessa. DNA on myös suojautumiskeino, se estää kilpailijoita käyttämästä samoja elementtejä tuote- ja bränditasolla.

Haastattelussa  20.11.2015 oli tuotekehitysjohtaja Petteri Masalin Fiskars Oyj Abp:ltä.

www.fiskars.com  

Katso tästä Petteri Masalin (VP R&D Functional products / Fiskars) haastattelu