Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

CASE: Tikkurila

Tikkurila on hyödyntänyt muotoiluosaamista pitkään niin operatiivisen kuin strategisenkin tason hankkeissa.

Asiakas: Tikkurila Oyj
Tikkurila on maaleja valmistava ja markkinoiva pörssiyritys, joka toimii useassa pohjoiseurooppalaisessa maassa. Suurimmat markkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi, Venäjä, Puola ja Baltia. Tikkurilalla on useita vahvoja ja tunnettuja brändejä, monipuoliset palvelut ja kattava jakeluverkosto mm. rautakauppojen kautta.

Yksi Tikkurilan pääasiakasryhmistä ovat kotia kunnostavat tee-se-itse -maalarit. Heille on tärkeää oikean maalin valinnan helppous, olipa kyse maalityypistä tai värisävystä. Monet Tikkurilan muotoilua hyödyntävät hankkeet ovat keskittyneet juuri asiakkaan palvelukokemuksen kehittämiseen.

Suunnittelutoimisto: Pentagon Design
1996 perustettu Pentagon Design on yksi Pohjoismaiden johtavista designtoimistoista. Se keskittyy suunnittelemaan kokonaisvaltaisia konsepteja, joiden tuloksena syntyy käyttäjälähtöisiä tuotteita, pakkauksia, tiloja, palveluita ja brändejä. Palvelut jakautuvat neljään osa-alueeseen: tuote- ja konseptisuunnitteluun, retail- ja tilasuunnitteluun, yrityskuva- ja graafiseen suunnitteluun sekä palvelumuotoiluun. Pentagon Design määrittelee tavoitteekseen arjen uudelleenmuotoilun. Monet toimiston projektit on palkittu kotimaisissa ja kansainvälisissä muotoilukilpailuissa.

Yhteistyön kuvaus:
Pentagon Designin ja Tikkurilan yhteistyö on alkanut vuosia sitten mm. messuosastojen suunnittelun myötä. Vuosien mittaan hankkeet ovat laajentuneet strategisen tason projekteiksi, joissa asiakaskokemuksen kehittäminen on keskeistä.

Tikkurila Visio-myymäläkonsepti lanseerattiin vuonna 2009. Sen tavoitteena oli luoda rauta- ja maalikauppoihin shop-in-shop -piste, jossa asiakas voi omatoimisesti perehtyä maaleihin ja jossa on valitsemista helpottavia toiminnallisia elementtejä. Taustalla olivat sekä asiakkaan ostokäyttäytymisen että alan vähittäiskaupan muutosten tuomat haasteet. Konsepti oli modulaarinen, joten sitä voitiin soveltaa eri tyyppisiin ja kokoisiin myymälöihin kaikilla markkina-alueilla. Työssä hyödynnettiin mm. käyttäjätutkimuksia, palvelumuotoilua, tilallista konseptointia ja graafista suunnittelua.

Uusia ideoita maalin myymisessä oli mm. "värien sovituskoppi", valkoinen huonetila, jossa valaistusta vaihtamalla voitiin simuloida luonnonvaloa tai hehku- tai loistelampun väriä. Kuvaseinät ja valmiit, kuluttajatutkimuksen avulla luodut väriyhdistelmät toivat inspiraatiota värimaailman valintaan. Eri maalityypit, struktuuripinnoitteet ym. saatiin esiteltyä havainnollisesti ja helposti. Asiakkaan ohella myös maalimyyjien työ helpottui, kun esillepano oli valmiiksi mietitty. Tikkurila Visio oli idea tulevaisuuden maalikaupan konseptista ja sitä on toteutettu useina erilaisina muunnelmina. Tikkurila Visio -konsepti sai kunniamaininnan Fennia Prize 2012 -muotoilukilpailussa.

Toinen iso yhteistyöprojekti oli Tikkurilan visuaalisen identiteetin uudistus vuonna 2014. Lähtökohtana oli slogan "The power of colors". Yrityksen tuttu kruunulogo uudistettiin hienovaraisesti. Maalipurkit taas saivat selkeän ja värikkään ulkoasun, joka sekä antaa paljon tietoa maalien ominaisuuksista ja käytöstä että houkuttelee tarttumaan purkkiin kaupassa. Sama pakkauskonsepti toimii kaikille kohderyhmille ja kaikilla markkina-alueilla ja ilme tuo erottuvuutta kaupan valikoimissa.

Uusin lanseerattu hanke on Duett-sisustuskonsepti (2015). Sen kohderyhmänä ovat asiakkaat, joilla ei aina ole aikaa tai halua etsiä toisiinsa sopivia tapetteja ja värisävyjä markkinoiden laajoista valikoimista. Duett-konsepti tarjoaa 18 valmista maalin sävyn ja tapetin yhdistelmää. Tapetit, uusi mutta luonteva lisäys Tikkurilan tuotevalikoimaan, tarjoavat uusia vaihtoehtoja asiakkaille. Yhdistelmien määrä on tarkoituksella rajattu, jotta valinta olisi helpompaa ja nopeampaa. Kaikki on mietitty valmiiksi: tarvittavat työkalutkin voi helposti ruksata mukaan ostoslistaan. Jälleen on ajateltu myös myyjää: tuotteet saadaan valmiilla lavoilla esille myymälöissä helposti ja nopeasti.

Sekä Tikkurila että Pentagon Design ovat tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen. Pentagon Designin luova johtaja Arni Aromaa kiittää asiakkaan ymmärrystä muotoilun merkityksestä: se on nähty selkeästi kilpailukyvyn rakentamisen työkaluna. Työ on pitkäjänteistä, koska tulosten näkyminen vie aikansa. Yrityksessä on myös omaa muotoiluosaamista ja kiinnostusta sen kasvattamiseen. Vuorovaikutus projekteissa on ollut luontevaa ja toimivaa ja edellytykset onnistuneelle lopputulokselle ovat olemassa.

Tikkurilan designpäällikkö Marika Raike pitää yhteistyön tiiviydestä ja keskustelun helppoudesta jo tutuksi tulleiden suunnittelijoiden kanssa. Projektin lähtökohtia kuten toiminnallisuutta ja ostokäyttäytymistä työstetään aluksi yhdessä, muotoilijat antavat sitten tarpeille ja toiveille fyysisen muodon. Toimiston tapa työskennellä on johdonmukainen, avoin ja selkeä. "Suunnittelijoiden kanssa tekeminen ei ole yhtään vaikeaa eikä kynnyksen pitäisi olla ollenkaan niin korkea, kuin se tällä hetkellä ehkä on", toteaa Raike. "Muotoiluosaamista Suomessa on hyvin saatavilla ja se pitäisi ulottaa paljon laajemmin eri toimialoille."

Vaikeassa taloustilanteessa Tikkurila on kyennyt säilyttämään markkinaosuutensa uusien konseptien ja etenkin suosittujen monikanavaisten asiakaspalvelumuotojensa avulla. Päämäärä on yksinkertainen: kotimaalarin ostosten ja työn helpottaminen tukemalla itsepalvelua ja omatoimisuutta ja kehittämällä ostopolkua. Siinä käyttäjälähtöisellä muotoilulla on merkittävä tehtävä.

Artikkelia varten haastateltiin designpäällikkö Marika Raikea Tikkurilasta ja Creative Director, CEO Arni Aromaata Pentagon Designista.

www.tikkurila.com
www.pentagondesign.fi