Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

DESIGN FORUM Studio


DESIGN FORUM STUDIO: STRATEGISEN MUOTOILUN VALMENNUS

Design Forum Finland järjestää Oulussa neliosaisen Strategisen muotoilun valmennuksen marraskuussa 2018. Valmennuksen tavoitteena on kasvattaa osallistuvien yritysten ymmärrystä strategisesta muotoilusta ja sen käytöstä ja luoda tämän myötä edellytyksiä kasvulle ja liiketoiminnan kehittymiselle. Samanlainen valmennus järjestettiin lokakuussa Tampereella.

Valmennuksen osallistujiksi haettiin innovatiivisia, kansainvälisen potentiaalin omaavia eri alojen yrityksiä, joilla on selkeä halu kasvaa ja rakentaa kestävää liiketoimintaa designin avulla. Valmennus on maksuton ja se on suunnattu pk-yrityksille ja niiden avainhenkilöille. Mukaan valitaan yrityksiä, jotka eivät itse tarjoa muotoilu- tai suunnittelupalveluita.

Valmennukseen valittavan yrityksen kehittämistavoitteet voivat olla esimerkiksi teollisen muotoilun tai palvelumuotoilun, digitaalisten palveluiden tai brändinrakentamisen alalla. Valmennuksessa käytetään kunkin teeman kokeneita ja parhaita asiantuntijoita, jotka tuovat näkemystä tuoreiden menestystarinoiden kautta.

Valmennuskokonaisuus koostuu neljästä teemasta ja koulutuspäivästä, jotka ovat:

1. Identiteetti brändin luomisen työkaluna

Ajankohta: ma 12.11.2018 klo 13–16.30
Paikka: Hotelli Lasaretti, Ståhlberg-sali, Kasarmintie 13 b (E-talo), Oulu
Valmentaja: Anssi Kähärä, Creative Director, Co-founder, Werklig

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen ensimmäinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on Creative Director Anssi Kähärä Werkligiltä, suunnittelutoimistosta, joka on ollut monen vahvan brändin taustavoimana.

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: ti 13.11.2018 klo 9–12.30
Paikka: Hotelli Lasaretti, Ståhlberg-sali, Kasarmintie 13b (E-talo), Oulu
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Strategisen designin valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

3. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ma 19.11.2018 klo 9–12.30
Paikka: Hotelli Lasaretti, Ståhlberg-sali, Kasarmintie 13b (E-talo), Oulu
Valmentaja: Arni Aromaa, Creative Director & CEO, Pentagon Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Kolmas Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on Creative Director & CEO Arni Aromaan Pentagon Designista, toimistosta, jonka panos on auttanut monta suomalaista yritystä uuteen nousuun.

4. Design thinking yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: ti 20.11.2018 klo 9–12.30
Paikka: Hotelli Lasaretti, Ståhlberg-sali, Kasarmintie 13b (E-talo), Oulu
Valmentaja: Tobias Dahlberg, Founder & CEO, Wonder Agency

Design thinking, muotoiluajattelu, on ajattelumalli, joka auttaa työstämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja. Se on erilainen tapa rakentaa yrityskulttuuria: se on monialaista, ratkaisukeskeistä, luovaa, iteratiivista. Se asettaa ihmisen kaiken keskelle ja lähtökohdaksi. Menestyvimmissä yrityksissä design thinking on ylimmän johdon työkalu.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema on design thinking, muotoiluajattelu, jonka tulisi olla osa yritysjohdon ydinosaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Valmentajana on perustaja ja toimitusjohtaja Tobias Dahlberg yritysten ja brändien kehittämisen asiantuntijasta Wonder Agencystä.

Jokainen koulutuspäivä koostuu Design Forum Finlandin toimitusjohtajan Petteri Kolisen alustuksesta aiheeseen, valmentajan luento-osuudesta, workshopista ja keskustelusta.

Lisätietoja:
Design Forum Finland, projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
aino.vepsalainen(a)designforum.fi, 050 355 6606


 

 

ANSSI KÄHÄRÄ

Anssi Kähärä on brändisuunnittelutoimisto Werkligin luova johtaja ja toinen sen perustajaosakkaista. Taustaltaan Kähärä on graafinen suunnittelija ja hän on valmistunut Lahden muotoiluinstituutista vuonna 2004. Hänen suunnittelemiaan töitä on palkittu useissa graafisen alan kilpailuissa (mm. Vuoden huiput, Cannes Lions, The Dieline, European Design Awards). Suunnittelutyönsä ohella Kähärä toimii vierailevana luennoitsijana ja puhujana.

www.werklig.com

JARI DANIELSSON

Jari Danielsson on pohjoismaisen brand design -toimisto Kuudennen perustaja ja toimitusjohtaja. Kuudes rakentaa asiakkailleen erottuvia brändejä suunnittelemalla käyttäjälähtöisiä tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonsepteja sekä kaupallistamalla niitä designin ja kommunikaation keinoin. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus sekä kotimaisten että kansainvälisten konseptien ja brändien rakentamisesta B2C-, B2B- ja julkisella sektorilla. Asiakkaina niin pieniä kuin isoja yrityksiä (mm. 3 kaveria, iLOQ, Opteam/Barona, CCEA, Borenius, Kokkikartano, Alko, Kesko, Suomalainen Kirjakauppa, Lähi-Tapiola, Fazer, Arla, Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin Yliopisto)

kuudes.com

arni aromaa

Teollinen muotoilija Arni Aromaa on Pentagon Designin perustajaosakas ja Creative Director, joka on työskennellyt Pentagon Designilla yrityksen perustamisesta vuodesta 1996 lähtien.

Luovan suunnittelutyön lisäksi Aromaa luennoi korkeakouluissa ja alan tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla sekä osallistuu toimialan kehitysprojekteihin ja on ollut useissa alan luottamustehtävissä.

Pentagon Design on yksi Pohjoismaiden johtavista designtoimistoista. Pentagon Design suunnittelee kokonaisvaltaisia konsepteja, joiden tuloksena syntyy käyttäjälähtöisiä tuotteita, pakkauksia, tiloja, palveluita ja brändejä, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle.

www.pentagondesign.fi

tobias dahlberg

Tobias is the founder and CEO of Wonder, a strategic design and innovation consultancy that creates future facing brands and businesses. Tobias has consulted and worked for brands and companies such as Coca-Cola, Nike, Fiskars, Paulig, Iittala Marimekko, Nissan and Altia. Driven by a relentless curiosity and passion for everything brand, design and innovation, Tobias is a self-confessed learning junkie (geek!) who believes the only sane strategy is to be extraordinary, to avoid being average at all cost. Tobias lives in Helsinki with his wife and two daughters.

wonderagency.com/