Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

DESIGN FORUM Studio


STRATEGISEN MUOTOILUN VALMENNUS
6.–7.6., 11.–12.6.2019, Pyynikin Panimo, Tampere

Design Forum Finland jatkoi suosittuja Strategisen muotoilun valmennus -koulutuksiaan kesäkuussa 2019 Tampereella. Valmennuksen tavoitteena on kasvattaa osallistuvien yritysten ymmärrystä strategisesta muotoilusta ja sen käytöstä ja luoda tämän myötä edellytyksiä kasvulle ja liiketoiminnan kehittymiselle.

Syksyllä on tulossa lisää valmennuksia, tietoja päivitetään näille verkkosivuille ja somekanaviin alkusyksyn aikana.

Valmennuksen osallistujiksi haetaan taas innovatiivisia, kansainvälisen potentiaalin omaavia eri alojen yrityksiä, joilla on selkeä halu kasvaa ja rakentaa kestävää liiketoimintaa designin avulla. 

Valmennukseen valittavan yrityksen kehittämistavoitteet voivat olla esimerkiksi teollisen muotoilun tai palvelumuotoilun, digitaalisten palveluiden tai brändinrakentamisen alalla. Valmennuksessa käytetään kunkin teeman kokeneita ja parhaita asiantuntijoita, jotka tuovat näkemystä tuoreiden menestystarinoiden kautta.

Valmennus on maksuton ja se on suunnattu pk-yrityksille ja niiden avainhenkilöille. Mukaan valitaan yrityksiä, jotka eivät itse tarjoa muotoilu- tai suunnittelupalveluita. Design Forum Finland tekee valinnat osallistuvista yrityksistä. Mukaan mahtuu 25 yritystä.

 

Valmennuskokonaisuus koostuu neljästä teemasta ja koulutuspäivästä, jotka ovat:

1. Identiteetistä brändiksi

Ajankohta: to 6.6.2019 klo 9–12.30
Paikka: Pyynikin Panimo, Tampere
Valmentaja: Jari Taipale, toimitusjohtaja, Brandworxx

Onko yrityksesi identiteetti kristallinkirkas? Pitäisi olla – siihen perustuu kaikki. Selkeä identiteetti kasvaa vahvaksi brändiksi, ja vain vahvat brändit pärjäävät. Identiteetti syntyy yrityksen sisällä, se on yrityksen ytimessä ja siihen liittyvät arvot ja tapa toimia. Identiteetti on myös johtamisen työkalu: se perustelee valintoja, linjaa kehityssuuntia ja vahvistaa henkilöstön sitoutuneisuutta.

Strategisen designin valmennuksen ensimmäinen teema lähtee perusasioista. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Taipale Brandworxxista.

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Ajankohta: pe 7.6.2019 klo 9–12.30
Paikka: Pyynikin Panimo, Tampere
Valmentaja: Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

3. Kasvua muotoilun avulla

Ajankohta: ti 11.6.2019 klo 9–12.30
Paikka: Pyynikin Panimo, Tampere
Valmentaja: Piritta Winqvist, Design Manager, LINK Design

Strateginen muotoilun hyödyntäminen tuo tutkitusti kasvua ja menestystä yritykselle. Tässä muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Kun muotoilua hyödynnetään yrityksessä strategisen tason työkaluna, saadaan laajimmat ja tehokkaimmat vaikutukset.

Kolmas Strategisen designin valmennuksen teema käsittelee muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajana on Design Manager Piritta Winqvist LINK Designista.

4. Strateginen muotoilu yrityksen johdon työkaluksi

Ajankohta: ke 12.6.2019 klo 9–12.30
Paikka: Pyynikin Panimo, Tampere
Valmentaja: Ville Tikka, Strategy Director, Wevolve

Strateginen muotoilu hyödyntää muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Se tuo monialaiset, ratkaisukeskeiset ja luovat työskentelytavat mukaan liiketoiminnan tulevaisuuden toimintojen ja ratkaisujen suunnitteluun.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema kokoaa yhteen aikaisempien koulutuspäivien näkökulmat muotoiluosaamisen merkityksestä ylimmän johdon ydinosaamisena. Valmentajana on Strategic Director Ville Tikka Wevolvesta

 

Jokainen koulutuspäivä koostuu Design Forum Finlandin toimitusjohtajan Petteri Kolisen alustuksesta aiheeseen, valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

Lisätietoja:
Design Forum Finland, projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
aino.vepsalainen(a)designforum.fi, 050 355 6606

JARI DANIELSSON

Jari Danielsson on pohjoismaisen brand design -toimisto Kuudennen perustaja ja toimitusjohtaja. Kuudes rakentaa asiakkailleen erottuvia brändejä suunnittelemalla käyttäjälähtöisiä tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonsepteja sekä kaupallistamalla niitä designin ja kommunikaation keinoin. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus sekä kotimaisten että kansainvälisten konseptien ja brändien rakentamisesta B2C-, B2B- ja julkisella sektorilla. Asiakkaina niin pieniä kuin isoja yrityksiä (mm. 3 kaveria, iLOQ, Opteam/Barona, CCEA, Borenius, Kokkikartano, Alko, Kesko, Suomalainen Kirjakauppa, Lähi-Tapiola, Fazer, Arla, Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin Yliopisto).

www.kuudes.com

VILLE TIKKA

Ville Tikka on strategisen designtoimisto Wevolven strategiajohtaja. Hän työskentelee yhdessä kansainvälisten teknologiayritysten, museo- ja kulttuuriorganisaatioiden sekä designyritysten kanssa suunnitellen yhteisiä tarkoituksia, strategisia polkuja ja organisaatiokulttuureja, jotka auttavat luomaan aitoa arvoa ja laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ville on valmistunut Turun yliopistosta (PsM), opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa ja työskennellyt niin suunnittelijana, tutkijana, kirjoittajana kuin kuraattorina strategisten designprojektien parissa viidellä mantereella.

www.wevolve.us