Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Design <3 Circular Economy

Design <3 Circular Economy -päivä syventyy kierto- ja biotalouteen sekä muotoiluun niiden edistäjänä. Päivän järjestävät Hiilinielu Design Studio- ja EcoDesign Circle -hankkeet. 

DESIGN <3 CIRCULAR ECONOMY
14.9.2017  klo 9–16
Allas Sea Pool, Katajanokanlaituri 2a, Helsinki

Aamupäivän aikana Hiilinielu Design Studio esittäytyy ja nostaa esiin kokemuksia ja tuloksia biotalous- ja muotoiluosaamisen yhdistämisestä. Iltapäivällä EcoDesign Circle esittelee muotoilutoimistoille ja pk-yrityksille kehitetyn Sprint-ohjelman sekä syventyy kiertotalouteen, sen liiketoimintamalleihin ja kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun – Circular Designiin.

Hiilinielu Design Studio – Monialaista yhteistyötä rakentamassa
klo 9–12

Hiilinielu Design Studion aamupäivässä kuullaan hankkeen tuloksista sekä asiantuntijapuheenvuoroja muotoiluosaamisen merkityksestä ja mahdollisuuksista kierto- ja biotaloudessa.Asiantuntijapuheenvuorojen teemoina ovat myös muotoilun ja biomateriaalipohjaisten tuotteiden potentiaali Suomen kilpailukyvyn kasvattajina ja uuden liiketoiminnan synnyttäjinä. Tilaisuudessa esiteltävät yritysten case-puheenvuorot kertovat esimerkein innovaatioista, kasvusta ja kansainvälistymisestä sekä menestyksestä biotuotealalla.

Hiilinielu Design Studio -hankkeen tavoitteena on kehittää liiketoimintaa ja työtä uusien biotuotteiden ja tuote- ja palvelumuotoilun ympärille sekä käynnistää oppilaitosten yhteistyönä toimiva Hiilinielu Design Studio -toimintamalli. Monialaisen hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Design Forum Finland ja Lahden ammattikorkeakoulu. Hiilinielu Design Studion tulokset esitellään Helsinki Design Weekillä syyskuussa 2017. Hanke on saanut rahoitusta EU:n ESR-rakennerahastosta ja rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

EcoDesign Sprint – Muotoilu ja kiertotalous ratkaisuna globaaleissa haasteissa klo 13–16

Jopa 80 % tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista määrittyy suunnitteluvaiheen aikana. Siksi on erityisen tärkeää, että suunnittelijat ja muotoilijat tiedostavat vastuun sekä tuntevat ekosuunnittelun ja kiertotalousajattelun toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet.

Iltapäivä keskittyy asiantuntijapuheenvuorojen kautta kiertotalouteen, sen liiketoimintamalleihin sekä kiertotalouden mukaiseen muotoiluun. Lisäksi esittelemme EcoDesign Sprint -ohjelman, jossa yritykset voivat perehtyä kiertotalouteen ja muotoilun menetelmiin yhdessä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa. Kerromme myös miten muotoilutoimistot ja kiertotaloudesta kiinnostuneet pk-yritykset voivat hakea ohjelmaan mukaan.

EcoDesign Sprint on osa EcoDesign Circle -nimistä Eu-hanketta, jonka tavoite on yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia ja yrityksiä. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja ekologisesta suunnittelusta sekä edistää kiertotalouden toimintatapojen käyttöönottoa.

EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun avulla ja muotoilun keinoin. Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimii Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olevat toimijat ovat Saksan, Viron, Liettuan, Ruotsin, Puolan ja Suomen designkeskukset.

Tapahtuma on ilmainen. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen julkaistaan täällä elokuun lopussa. 


Lisätietoja:
Aino Vepsäläinen, projektipäällikkö, Design Forum Finland
aino.vepsalainen(a)designforum.fi, 050 355 6606
www.hiilinieludesign.fi

Melissa Kanerva, projektipäällikkö, Design Forum Finland
melissa.kanerva(a)designforum.fi, 044 502 2373
www.designforum.fi/projektit_palvelut/ecodesign