Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

EcoDesign Circle

Noin 80% tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista määrittyy suunnittelu- ja muotoiluvaiheen aikana. Siksi on erityisen tärkeää, että muotoilijat tiedostavat vastuun sekä tuntevat ekosuunnittelun ja kiertotalousajattelun toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet.

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen sekä ympäristövaikutuksien optimoimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan. EcoDesign Circlen tavoite on yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, koululaitoksia sekä muotoiluorganisaatioita. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja ekologisesta suunnittelusta sekä edistää kiertotalouden toimintatapojen käyttöönottoa.

EcoDesign Circle -hankkeen aikana toteutetaan mm. EcoDesign Audit -arviointimalli ekologisen suunnittelun määrittämiseksi yrityksissä, EcoDesign Road Show -kiertue sekä kiertotalousopas ja opintomateriaalia ekodesignista. Hankkeen kohdeyleisöjä ovat muotoilijat, yritykset, erilaiset organisaatiot ja julkiset tahot sekä alan oppilaitokset.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
aino.vepsalainen(a)designforum.fi, 050 355 6606


+/-

EcoDesign Circle -hanke

EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun avulla ja muotoilun keinoin.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimii Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olevat toimijat ovat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lithuanian Designers' Society (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa €.

Lataa tästä EcoDesign Circle -esittely (pdf)

+/-

EcoDesign Sprint

Design Forum Finland on luonut osana hanketta EcoDesign Sprint -mallin, jossa yritykset perehtyvät ekologiseen suunnitteluun ja kiertotalouteen sekä muotoilun menetelmiin yhdessä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa, luoda kilpailuetua sekä saada kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Design Forum Finland testasi hankkeessa myös Eesti Disainikeskusen rakentamaa EcoDesign Audit -työkalua ja se toteutettiin mukaan valituille yrityksille ennen Sprint-vaihetta.

Lue lisää EcoDesign Sprintistä!

+/-

Reconsider Design -näyttely

Reconsider Design -näyttely
21.2.–11.3.2018
Tiedekeskus Pilke, Rovaniemi

Lue lisää näyttelystä

+/-

Kiertotalousteemaiset tilaisuudet

Designaamu jäsenille ja kutsuvieraille: Circular Economy and Disruptive Design
15.9.2017 klo 9–11
Design Forum Finland, Helsinki

Jäsenaamun aiheena oli Circular Economy and Disruptive Design. Tilaisuuden puhujana oli UN Champion of the Earth ja TED-puhuja, muotoilija Leyla Acaroglu. Aamun aikana esiteltiin myös pk-yrityksille ja muotoilutoimistoille suunnattu EcoDesign Sprint -valmennusohjelma.

Design <3 Circular Economy
14.9.2017 klo 8.30–16
Allas Sea Pool, Helsinki

Lue lisää tilaisuudesta