Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

EcoDesign Circle

Noin 80% tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista määrittyy suunnittelu- ja muotoiluvaiheen aikana. Siksi on erityisen tärkeää, että muotoilijat tiedostavat vastuun sekä tuntevat ekosuunnittelun ja kiertotalousajattelun toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet.

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen sekä ympäristövaikutuksien optimoimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan. EcoDesign Circlen tavoite on yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, koululaitoksia sekä muotoiluorganisaatioita. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja ekologisesta suunnittelusta sekä edistää kiertotalouden toimintatapojen käyttöönottoa.

EcoDesign Circle -hankkeen aikana toteutetaan mm. EcoDesign Audit -arviointimalli ekologisen suunnittelun määrittämiseksi yrityksissä, EcoDesign Road Show -kiertue sekä kiertotalousopas ja opintomateriaalia ekodesignista. Hankkeen kohdeyleisöjä ovat muotoilijat, yritykset, erilaiset organisaatiot ja julkiset tahot sekä alan oppilaitokset.

Design Forum Finland luo osana hanketta EcoDesign Sprint -mallin, jossa yritykset perehtyvät ekologiseen suunnitteluun ja kiertotalouteen sekä muotoilun menetelmiin yhdessä ko. alojen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa, luoda kilpailuetua sekä saada kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Design Forum Finland testaa hankkeessa myös Eesti Disainikeskusen rakentamaa EcoDesign Audit -työkalua ja se toteutetaan mukaan valittaville yrityksille ennen Sprint-vaihetta.

LUE LISÄÄ ECODESIGN SPRINTISTÄ!

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
aino.vepsalainen(a)designforum.fi, 059 355 6606


Lataa tästä EcoDesign Circle -esittely (pdf)


CASE ECODESIGN: REPACK

The Plan B company’s RePack packaging addresses a major everyday problem: the increasing consumption of packaging materials due to the spread of online purchasing.

+/-

ECODESIGN CIRCLE

EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun avulla ja muotoilun keinoin.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimii Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olevat toimijat ovat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lithuanian Designers' Society (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa €.