Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

EcoDesign Sprint 

EcoDesign Sprint on valmennusohjelma, joka on suunnattu kiertotalouden mahdollisuuksista kiinnostuneille pk-yrityksille sekä muotoilutoimistoille.

 
 
EcoDesign Sprint on yhdistelmä innovaatiota, käytännön oppimista ja tuotteiden ja palveluiden kehittämistä hyödyntäen muotoilun menetelmiä ja kiertotalousajattelua. Se on kaikenlaisille yrityksille tarkoitettu strateginen ja konkreettinen työkalu, jossa monialainen tiimi työstää asiakasyritykselle uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia.
 
EcoDesign Sprint -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on kehittää asiakasyrityksen liiketoimintaa sekä luoda kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Toisena tavoitteena on lisätä pk-yritysten ja muotoilukentän osaamista kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista.

Design Forum Finland kehitti EcoDesign Sprint -työkalun osana EcoDesign Circle -ohjelmaa. Tähän mennessä EcoDesign Sprint -ohjelma on pilotoitu yhteensä kuudessa asiakasyrityksessä ja muotoilutoimistossa kolmessa EcoDesign Circlen osallistujamaassa – Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Design Forum Finlandin kumppanina hankkeessa oli kansainvälisesti palkittu kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys Ethica Oy.

Lataa Introduction to EcoDesign Sprint -opas 

Lataa EcoDesign Sprint työpohjat:

Roadmap 
Lifecycle Model 
What Next
Task Cards 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää: ecodesign(a)designforum.fi!

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
aino.vepsalainen(a)designforum.fi, 050 355 6606

 

+/-

Pilottivaiheen EcoDesign Sprint -workshopit

Pilottivaiheessa mukaan valittujen tiimien Sprint-workshopit toteutettiin tiiviissä muutaman viikon mittaisissa periodeissa joulukuussa 2017 ja maaliskuussa 2018. Workshopeissa asiakasyrityksille kehitettiin kaksi kiertotalouden mukaista liiketoimintakonseptia. Konsepteista toinen on ns. lyhyen aikavälin ehdotus, jonka yritys voi ottaa osaksi toimintaansa heti. Toisesta konseptista pyrittiin rakentamaan roadmap- tai visiotyyppinen ehdotus, joka tarjoaa eväitä pidemmän aikavälin muutoksille ja toimille. Pilottivaiheen Sprint-tiimejä työssään ohjasi Anne Raudaskoski kiertotalouden konsultointiin erikoistuneesta Ethica Oy:stä.

+/-

Pilottivaiheen EcoDesign Sprint -työparit

Järki Särki valmistaa elintarvikkeita, mm. luomuhunajaa ja särkisäilykkeitä. Itämeren ja erityisesti Saaristomeren ravinnekuormitusta voidaan vähentää merkittävästi särkikalojen pyytämisellä. Sprint-ohjelmasta Järki Särki halusi eväitä murtaa kuluttajaennakkoluuloja ja edistää särkikalojen käyttöä ruokakalana ja siten vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja tarjota hiilineutraalin proteiininlähteen kuluttajille. Järki Särjen muotoilutoimistokumppanina toimi Pentagon Design Oy.

Lumir valmistaa ruiskutettavaa akustiikkapinnoitetta kotimaisista raaka-aineista, mm. biokuiduista. Akustiikkaratkaisuja voidaan käyttää niin uudisrakentamiseen kuin vanhojen tilojen kunnostamiseen. Tuote korvaa esimerkiksi vaikeasti kierrätettäviä lasi- ja kivivillatuotteita. Lumir halusi tutkia Sprintissä mm. uusia akustiikkaratkaisuja hyödyntäen nykyisiä tuotteitaan sekä etsiä uusia turvallisia ratkaisuja biopohjaisten tuotteiden käytön lisäämiseksi rakentamisessa. Lumiria auttoi työssä Muotohiomo.

Rockseri Oy:n R-collection on jo vuosikymmenten ajan tarjonnut suomalaisille kestäviä, laadukkaita ja ajattomia vaatteita. Yritys on nähnyt tekstiilituotannon muutoksen Suomessa sekä kulutuskäyttäytymisen rajun muutoksen. R-collection halusi mm. hyödyntää ylijäämämateriaaleja, vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja tarjota huollettavia, pitkän käyttöarvon omaavia tuotteita. Myös merkin ympärille rakentuva yhteisö on mielenkiintoinen tarkastelukohde, josta on mahdollista synnyttää liiketoimintaa kiertotalouden periaatteilla. R-collectionin kumppani oli Arctic Design Factory.

+/-

Ethica Oy  

Ethica on kansainvälisesti palkittu kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys, joka kehittää räätälöityjä ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Lähestymistapamme ytimessä on löytää yritystoiminnalle monipuolisia mahdollisuuksia kiertotalouden liiketoiminta- ja palvelumalleista.

Kiertotalouden mukaisten suunnittelustrategioiden (circular design) kehittäminen ja sparraaminen on tärkeä osa asiantuntijapalveluitamme ja Ethican toimintatapana onkin iteratiivinen työskentely liiketoimintamallin kehittämisen, kiertotaloussuunnittelun sekä asiakaskokemuksen parantamisen välillä.    

www.ethica.fi

+/-

EcoDesign Audit -kartoitus

Eesti Disainikeskus on luonut osana EcoDesign Circle -hanketta EcoDesign Audit -työkalun. Auditissa kartoitetaan muotoilun ja ekologisen suunnittelun kapasiteettia ja käyttöastetta yrityksessä. Audit antaa suuntaa siitä, mitä organisaation tulee tehdä omaksuakseen kiertotalous, ekologinen suunnittelu ja muotoilu osaksi strategiaansa ja tuotekehitysprosessiaan. Lisäksi Audit auttaa tunnistamaan kiertotalouden ja sen mukaisen muotoilun tuomia mahdollisuuksia ja niiden soveltamista ko. yrityksessä. Audit-kartoitus suoritettiin yrityksissä lokakuun 2017 aikana. Yritysten tuli varata yksi työpäivä 1–3 avainhenkilön haastattelua ja workshopia varten. Muotoilutoimistot eivät osallistuneet Audit-vaiheeseen.

+/-

EcoDesign Circle

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen sekä ympäristövaikutuksien optimoimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan. EcoDesign Circlen tavoite on yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, koululaitoksia sekä muotoiluorganisaatioita. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista ekologisesta suunnittelusta ja kiertotaloudesta sekä edistää kiertotalouden toimintatapojen käyttöönottoa.

EcoDesign Sprint on osa EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region -hanketta. Hanke on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun avulla ja muotoilun keinoin.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimii Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olevat toimijat ovat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lithuanian Designers' Society (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa €.

Lue lisää EcoDesign Circle -hankkeesta

+/-

EcoDesign Sprint Kick-off 23.11.2017

23.11. klo 8.30–11.00
Design Forum Finland, Helsinki

EcoDesign Sprint-ohjelman aloitusluento järjestettiin 23.11. Tilaisuuden myötä haluttiin rakentaa kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten ja muotoilutoimistojen verkostoa ja mahdollistaa syksyn 2017 haussa tiimien ulkopuolelle jääneiden hakijoiden verkottumista. Ohjelmassa oli kiertotalousasiantuntija Anne Raudaskosken (Ethica Oy) pitämä luento ja työpaja otsikolla "Kiertotalouden mukainen suunnittelu tutuksi ja käyttöön".

+/-

Design Forum Talk <3 Circular Economy 13.9.2018

Design Forum Talk <3 Circular Economy -päivä keskittyi kiertotalouteen, sen liiketoimintamalleihin ja kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun. Tapahtuman iltapäivän osuudessa esiteltiin EcoDesign Sprint -ohjelman kokemuksia ja hyötyjä. EcoDesign Sprint on intensiivinen kolmipäiväinen koulutus- ja kehittämisohjelma, joka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille ja muotoilutoimistoille. Pk-yrityksille ohjelma tarjoaa konkreettisen ja nopean palvelu/tuotekehitysprosessin yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muotoilutoimistoille EcoDesign Sprint on hyvä mahdollisuus oppia ja omaksua kiertotalouden periaatteet osaksi omaa työtä. Design Forum Finland on kehittänyt EcoDesign Sprintin osana EcoDesign Circle -hanketta.

LUE LISÄÄ

KATSO ECODESIGN SPRINT -ESITYKSET TÄÄLLÄ

+/-

Muut tilaisuudet

EcoDesign Sprint -työpaja
21.2.2018 klo 13–16
Arctic Design Week, Tiedekeskus Pilke, Rovaniemi

Lue lisää tilaisuudesta

Designaamu jäsenille ja kutsuvieraille: Circular Economy and Disruptive Design
15.9.2017 klo 9–11
Design Forum Finland, Helsinki

Jäsenaamun aiheena oli Circular Economy and Disruptive Design. Tilaisuuden puhujana oli UN Champion of the Earth ja TED-puhuja, muotoilija Leyla Acaroglu. Aamun aikana esiteltiin myös pk-yrityksille ja muotoilutoimistoille suunnattu EcoDesign Sprint -valmennusohjelma.