Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

EcoDesign Sprint 

Sprint on yhdistelmä koulutusta, tekemällä oppimista, innovointia ja tuotekehitystä muotoilun menetelmin.

EcoDesign Sprint -tiimit on nyt muodostettu!

Syyskuussa avoinna ollut EcoDesign Sprint -haku tuotti joukon hyviä hakemuksia sekä asiakasyrityksiksi haluavilta, että muotoilutoimistoilta. Valinnassa painotettiin monipuolista ja toisistaan poikkeavaa asiakasyritysten joukkoa, jonka edustajat tulevat ruoka-, rakennus- ja tekstiilialoilta. Asiakasyrityksiksi mukaan valittiin Järki Särki Oy, Lumir Oy sekä Rockseri Oy (R-collection).

 Muotoilutoimistot valittiin mukaan hakemusten perusteella ja siten, että valinnassa painotettiin erityisesti muotoilutoimiston ja asiakasyrityksen keskinäistä yhteensopivuutta. Muotoilutoimistopareikseen Järki Särki sai Pentagon Designin, Lumir Muotohiomon ja R-collection Arctic Design Factoryn

Valittujen tiimien Sprint-workshopit toteutetaan joulukuun aikana. Sprint-tiimejä työssään ohjaa Anne Raudaskoski kiertotalouden konsultointiin erikoistuneesta Ethica Oy:stä

+/-

23.11. Muotoilu kiertotaloudessa -aamupäivä

Järjestämme EcoDesign Sprint-ohjelman aloitusluennon 23.11. Haluamme rakentaa kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten ja muotoilutoimistojen verkostoa ja mahdollistaa myös tällä kertaa tiimien ulkopuolelle jääneiden hakijoiden verkottumista. Siksi toivotamme tervetulleiksi aamupäivään kaikki mukaan hakeneet sekä myös muut kiertotaloudesta ja muotoilusta kiinnostuneet yritykset! Anne Raudaskoski Ethica Oy:stä pitää aamun aikana luennon otsikolla Kiertotalouden mukainen suunnittelu tutuksi ja käyttöön. Luentoon liittyy pienimuotoisia harjoituksia.

Aika: 23.11. klo 8.30–11.00
Paikka: Design Forum Finland, Unioninkatu 24, 3. krs.

OHJELMA
8.30 Aamukahvi
8.45 Tervetuloa, Melissa Kanerva, Design Forum Finland
9.00 Kiertotalouden mukainen suunnittelu tutuksi ja käyttöön (luento + työpaja),
Anne Raudaskoski, Ethica Oy
10.30 Yhteenveto ja mahdollisuus verkostoitumiselle
11.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittauduthan 17.11. mennessä:
https://my.surveypal.com/Muotoilu-kiertotaloudessa-EcoDesign-Sprint    

Tervetuloa mukaan!

+/-

Järki Särki Oy

Järki Särki valmistaa elintarvikkeita, mm. luomuhunajaa ja särkisäilykkeitä. Itämeren ja erityisesti Saaristomeren ravinnekuormitusta voidaan vähentää merkittävästi särkikalojen pyytämisellä. Sprint-ohjelmasta Järki Särki haluaa eväitä murtaa kuluttajaennakkoluuloja ja edistää särkikalojen käyttöä ruokakalana ja siten vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja tarjota hiilineutraalin proteiininlähteen kuluttajille.

+/-

Lumir Oy

Lumir valmistaa ruiskutettavaa akustiikkapinnoitetta kotimaisista raaka-aineista, mm. biokuiduista. Akustiikkaratkaisuja voidaan käyttää niin uudisrakentamiseen kuin vanhojen tilojen kunnostamiseen. Tuote korvaa esimerkiksi vaikeasti kierrätettäviä lasi- ja kivivillatuotteita. Lumir haluaa tutkia Sprintissä mm. uusia akustiikkaratkaisuja hyödyntäen nykyisiä tuotteitaan sekä etsiä uusia turvallisia ratkaisuja biopohjaisten tuotteiden käytön lisäämiseksi rakentamisessa.

+/-

Rockseri Oy

Rockseri Oy:n R-collection on jo vuosikymmenten ajan tarjonnut suomalaisille kestäviä, laadukkaita ja ajattomia vaatteita. Yritys on nähnyt tekstiilituotannon muutoksen Suomessa sekä kulutuskäyttäytymisen rajun muutoksen. R-collection haluaa mm. hyödyntää ja ylijäämämateriaaleja, vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja tarjota huollettavia, pitkän käyttöarvon omaavia tuotteita. Myös merkin ympärille rakentuva yhteisö on mielenkiintoinen tarkastelukohde, josta on mahdollista synnyttää liiketoimintaa kiertotalouden periaatteilla.

+/-

Ethica Oy  

Ethica on kansainvälisesti palkittu kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys, joka kehittää räätälöityjä ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Lähestymistapamme ytimessä on löytää yritystoiminnalle monipuolisia mahdollisuuksia kiertotalouden liiketoiminta- ja palvelumalleista.

Kiertotalouden mukaisten suunnittelustrategioiden (circular design) kehittäminen ja sparraaminen on tärkeä osa asiantuntijapalveluitamme ja Ethican toimintatapana onkin iteratiivinen työskentely liiketoimintamallin kehittämisen, kiertotaloussuunnittelun sekä asiakaskokemuksen parantamisen välillä.    

+/-

Lyhyesti EcoDesign Sprintistä

  • EcoDesign Sprint on valmennusohjelma, joka on suunnattu kiertotalouden mahdollisuuksista kiinnostuneille pk-yrityksille sekä muotoilutoimistoille.

Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on lisätä pk-yritysten ja suomalaisen muotoilukentän osaamista kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. Toisena tavoitteena on synnyttää asiakasyrityksille kiertotalouden mukaisia liiketoimintakonsepteja ja siten kehittää yrityksen liiketoimintaa sekä luoda kestävämpiä tuotteita ja palveluita.

Design Forum Finlandin kumppanina toteutuksessa on kansainvälisesti palkittu kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys Ethica Oy.

+/-

EcoDesign Sprint -workshopit

Valittujen tiimien Sprint-workshopit toteutetaan tiiviissä muutaman viikon mittaisessa aikataulussa joulukuun aikana. Workshopeissa asiakasyrityksille kehitetään kaksi kiertotalouden mukaista liiketoimintakonseptia. Konsepteista toinen on ns. lyhyen aikavälin ehdotus, jonka yritys voi ottaa osaksi toimintaansa heti. Toisesta konseptista pyritään rakentamaan roadmap- tai visiotyyppinen ehdotus, joka tarjoaa eväitä pidemmän aikavälin muutoksille ja toimille. Sprint-tiimejä työssään ohjaa Anne Raudaskoski kiertotalouden konsultointiin erikoistuneesta Ethica Oy:stä.

+/-

EcoDesign Audit -kartoitus

Eesti Disainikeskus on luonut osana EcoDesign Circle -hanketta EcoDesign Audit -työkalun. Auditissa kartoitetaan muotoilun ja ekologisen suunnittelun kapasiteettia ja käyttöastetta yrityksessä. Audit antaa suuntaa siitä, mitä organisaation tulee tehdä omaksuakseen kiertotalous, ekologinen suunnittelu ja muotoilu osaksi strategiaansa ja tuotekehitysprosessiaan. Lisäksi Audit auttaa tunnistamaan kiertotalouden ja sen mukaisen muotoilun tuomia mahdollisuuksia ja niiden soveltamista ko. yrityksessä. Audit suoritetaan yrityksissä lokakuun aikana. Yritysten tulee varata yksi työpäivä, 1-3 avainhenkilön haastattelua ja workshopia varten. Muotoilutoimistot eivät osallistu Audit-vaiheeseen.

+/-

EcoDesign Circle

Ekodesign, ekologinen suunnittelu, on lähestymistapa, jossa pyritään tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen sekä ympäristövaikutuksien optimoimiseen tuotteen koko elinkaaren ajan. EcoDesign Circlen tavoite on yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, koululaitoksia sekä muotoiluorganisaatioita. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista ekologisesta suunnittelusta ja kiertotaloudesta sekä edistää kiertotalouden toimintatapojen käyttöönottoa.

EcoDesign Sprint on osa EcoDesign Circle: Ecodesign as driver of innovation in the Baltic Sea Region -hanketta. Hanke on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuotinen kehityshanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun avulla ja muotoilun keinoin.

Hankkeen Lead Partner -kumppanina toimii Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA. Muut mukana olevat toimijat ovat Internationales Design Zentrum Berlin (Saksa), Eesti Disainikeskus (Viro), Lithuanian Designers' Society (Liettua), Design Forum Finland (Suomi), Stiftelsen Svensk Industridesign (Ruotsi) ja Gdynia Innovative – Pomeranian Science and Technology Park – Gdynia Design Centre (Puola). Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa €.

+/-

Lisätietoja

Lue lisää EcoDesign Circle-hankkeesta
http://www.designforum.fi/ecodesign 
 
Lisätietoja:
Aino Vepsäläinen
aino.vepsalainen@designforum.fi
050 355 6606