Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Finnish Design Yearbook 2010–11

Finnish Design Yearbook 2010–11 on laaja-alainen katsaus suomalaisen nykymuotoilun tuotteisiin ja konsepteihin, muotoilijoihin ja valmistajiin.

Satojen tuote-esittelyjen lisäksi alan ajankohtaisia ilmiöitä valotetaan asiantuntevin artikkelein ja vaikuttajahaastatteluin. Ensisijaisesti kansainvälisille markkinoille suunnattu englanninkielinen kirja soveltuu erinomaisesti muotoilun hakuteokseksi tai pr-lahjaksi.
 
Finnish Design Yearbook 2010–11 tutkii muotoilua liiketoiminnan välineenä, keinona paremman elämän ja yhteiskunnan luomisessa, apuna innovaatioiden tuotteistamisessa ja osana itseilmaisua. Kirja myös ennakoi Shanghain maailmannäyttelyä ja pääkaupunkiseudun vuoden 2012 World Design Capital -arvonimeä.
 
Muotoilu luo parempaa elämää
Hyvä muotoilu parantaa elämänlaatua. Se lähtee käyttäjän tarpeista ja toiveista ja ottaa huomioon erilaiset käyttäjäryhmät. Palvelujen muotoilu parantaa niiden saavutettavuutta, ympäristöjen muotoilulla taas saadaan turvallisempia, viihtyisämpiä ja toimivampia tiloja ja paikkoja.
 
Muotoilu on ilmaisukeino
Muotoilu on myös taidetta, luovuutta ja itseilmaisua. Sen keinoin erotutaan joukosta, kerrotaan viestiä, upotaan mielikuvitukseen ja keksitään uusia maailmoja. Muotoilu on muotia ja pelejä, kuvia tarinoineen, virtuaaliympäristöjä ja muunneltavia minuuksia.
 
Muotoilu tekee tulevaisuutta
Muotoilu on keino tehdä innovaatiosta tuote. Sen avulla vaikutetaan myös tuotteiden ekologisuuteen, elämänkaareen ja uusiokäyttöön. Muotoilu tekee tulevaisuudesta konkreettisen. Miltä Suomi näyttää vuonna 2012, kun Helsinki kumppaneineen on maailman muotoilupääkaupunki?
 
Muotoilu on liiketoiminnan väline
Muotoilu on hyvä työkalu yrityksille. Sen avulla tuotteet erottuvat, se on tutkitusti kilpailuetu. Muotoilua hyödynnetään myös markkinointiviestinnässä, yrityskuvan luomisessa tai brändien hallinnassa. Muotoilu on menestyvää liiketoimintaa, jota viedään ja tuodaan globaalisti.
 
Finnish Design Yearbook 2010–11. Toimittanut Anne Veinola. Design Forum Finland 2010. Paino Libris Oy. ISSN 1796–5829. Englanninkielinen, sidottu, 128 s., nelivärikuvitus.

Kirja on loppuunmyyty.

Esipuhe