Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

Finnish Design Yearbook 2012–13:
Design Embedded

Muotoilupääkaupunkivuotena 2012 Finnish Design Yearbook 2012-13 tutkii tapoja, joilla muotoilu on mukana suomalaisessa elämässä.

Muotoilu ympäröi meitä elämämme kaikissa vaiheissa. Se on syvällä monenlaisissa rakenteissa, palveluissa ja järjestelmissä parantamassa ja helpottamassa elämää. Muotoilu on arkista, itsestään selvää, melkein näkymätöntä. Muotoilu on meitä kaikkia varten; me voimme jopa olla mukana luomassa sitä, kukin tavallamme. Toisaalta muotoilu voi myös olla kaiken lähtökohta: tuote voi olla olemassa vain muotoilunsa vuoksi, muotoideasta syntyneenä.
 
Nyt neljännen kerran ilmestyvä Finnish Design Yearbook 2012–13 jakaantuu jälleen neljän teeman alle. Kukin teemoista esittelee yhden tavan, jolla muotoilu on osa suomalaista elämää.

Design is invisible.
Muotoilu on luontevaa ja itsestään selvää, jopa niin, että se on muuttunut näkymättömäksi. Arjen ympäristö Suomessa on täynnä huomaamatonta hyvää muotoilua, vesihanoista ruokailuvälineisiin ja liikennevälineistä työkaluihin. Se on aamulehden selkeä ja havainnollinen ulkoasu, ergonominen nosturinhytti tai helppokäyttöinen matkapuhelin. Sen huomaa vasta, kun se ei toimi.

Design is in structures.
Muotoilu on mukana syvällä rakenteissa ja järjestelmissä, ei vain pinnassa. Se näkyy organisaation toimintatavoissa, palvelun asiakaslähtöisyydessä tai keinoissa, joilla yrityksen eri viestintämuodot tukevat toisiaan. Muotoilun hyödyntäminen on strategista ja kaiken toiminnan perustana.

Design is for everyone.
Suomalainen muotoilu ei ole elitististä. Se on demokraattista, kaikkien ulottuvilla. Se pyrkii parantamaan meidän kaikkien elämänlaatua, tuomaan iloa ja kauneutta arkeen. Se näkyy kahviloiden sisustuksessa, kodin ja konttorin kulutustavaroissa, joukkoliikenteen palveluissa ja lasten leikkipuistoissa. Se myös pyrkii ottamaan huomioon erityisryhmät ja lisäämään tasa-arvoa ja osallistumista.

Design is everything.
Muoto on lähtökohtana, muotoilua tehdään muotoilun ehdoilla ja sijaa on myös kauniille turhuudelle. Muodon korostaminen ei kuitenkaan estä lopputulosta olemasta toimiva tai tarkoituksenmukainen. Perinteisen pelkistetyn skandinaavisen linjan rinnalle on syntynyt värikkäämpiä ja runsaampia trendejä, jotka löytävät inspiraationsa vaikka kansanperinteestä, kaupunkikulttuurista tai kuvataiteista.

Ensisijaisesti kansainvälisille markkinoille suunnattu englanninkielinen kirja ilmestyy huhtikuussa 2012 ja tulee kansainväliseen jakeluun kirja- ja verkkokauppoihin, design-messuille, tapahtumiin ja lehdistölle. Se on suunnattu erityisesti avuksi suomalaisen muotoilun ja elinkeinoelämän kansainvälistämishankkeisiin. Finnish Design Yearbook 2012–13 viestii myös laajasti ja monipuolisesti World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden teemoista.

Visuaalisesti korkeatasoisen kirjan graafisesta ilmeestä vastaa Vuoden Graafikko 2012 -palkittu suunnittelutoimisto Kokoro & Moi. Designpääkaupunkivuoden hengessä kannen ja otsikoiden kirjaimet ovat yhteisöllisen typografiaprojektin tulosta.

Finnish Design Yearbook 2012–13. Toimittanut Anne Veinola. Design Forum Finland 2012. Paino Aldus Oy. ISSN 1796-5829. Englanninkielinen, sidottu, 150 s., nelivärikuvitus.

Kirja on loppuunmyyty.

Esipuhe