Ajankohtaista
Open navigation Close navigation

29.10.2015

140 vuotta suomalaisen muotoilun puolesta

29.10.2015 tulee kuluneeksi 140 vuotta Suomen Taideteollisuusyhdistyksen perustamisesta. Muotoilun promootio-organisaatiota Design Forum Finlandia ylläpitävä yhdistys on yhä edelleen teollisuuden kilpailukykyä edistävä ja tulevaisuuteen katsova toimija. 140 toimintavuotensa aikana yhdistys on ollut aktiivisesti mukana valtaosassa Suomen muotoiluun liittyvistä hankkeista.

Vuonna 2015 Design Forum Finland on uusiutunut voimakkaasti. Muotoilun käyttöalueen laajentuminen on tuonut uusia haasteita muotoilun edistämiseen ja digitalisaatio on muuttanut toimintatapoja. Vuoden aikana Design Forum Finland on uusinut strategiansa. Toiminnot keskitetään muotoiluosaamisen ja muotoilun käytön lisäämiseen yrityksissä. Toimitusjohtaja Petteri Kolinen linjaa tulevaisuutta: "Strategiansa mukaisesti Design Forum Finland tähtää muotoilujohtamisen huippuosaajaksi. Tuemme näin suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamista."

Suomen teollisuuden ja yritysten kehittäminen olivat myös lähtökohtana, kun Suomen Taideteollisuusyhdistys sai alkunsa. Yhdistyksen perustajina oli joukko kulttuurielämän vaikuttajia ja talousmiehiä. Perustajajäseniin kuulunut taideteollisuusaatteen innokas puolestapuhuja professori Carl Gustaf Estlander oli jo muutamaa vuotta aikaisemmin julkaissut pamfletin ”Suomen taiteen ja teollisuuden tähänastinen ja tuleva kehitys”, jossa hän korosti käsityötaidon merkitystä ja taiteen käytännöllistä tehtävää yhteiskunnassa.

Esimerkkiä yhdistyksen toiminnalle haettiin Euroopan johtavista taideteollisuus- ja käsityökouluista. Aluksi yhdistys ylläpiti kädentaitoja opettavaa koulua sekä keräsi kansainvälistä taideteollisuuden ja taidekäsityön kokoelmaa. Koulu kasvoi vuosien mittaan Taideteolliseksi korkeakouluksi ja nykyisin se on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Esinekokoelma oli puolestaan pohjana Taideteollisuusmuseon, nykyisen Designmuseon, perustamiselle.

1950-luvun alusta lähtien Taideteollisuusyhdistys alkoi panostaa määrätietoisesti suomalaisen muotoilun tunnetuksi tekemiseen. Yhdistys järjesti näyttelyitä ympäri maailmaa ja se mm. organisoi 1950- ja 1960-luvuilla Suomen osallistumisen Milanon triennaaleihin, joissa suomalainen muotoilu tuli maailmankuuluksi ja Finnish Design -käsite syntyi.

1980-luvun lopussa otettiin käyttöön uusi, kansainvälinen toiminimi, Design Forum Finland. Toiminnan pääalueiksi valittiin muotoilun edistäminen pienen ja keskisuuren teollisuuden parissa sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan muodoiksi vakiintuivat näyttelytoiminta kotimaassa ja ulkomailla, tiedotus ja viestintä, julkaisut, kilpailut ja palkinnot.

Vuonna 2005 yhdistys johti kansallista Muotoilun vuotta. Samana vuonna pantiin alkuun Helsingin Designkortteli, Design District Helsinki, josta on kymmenen vuoden aikana kehittynyt yksi Helsingin matkailun kärkikohteista. Design Forum Finland oli myös mukana Helsingin World Design Capital 2012 -hankkeessa.

Vuosien kuluessa toiminnan painopistealueet ovat vaihdelleet, mutta muotoiluosaamisen hyötyjen välittäminen yritysmaailmaan pysyy keskeisenä. 140 vuotta sitten saatu tehtävä on yhä edelleen ajankohtainen.

Lisätietoja:
Design Forum Finland, viestintäpäällikkö Anne Veinola
040 548 6407, anne.veinola@designforum.fi
www.designforum.fi