1993: Muotoilun teemapäivä ja lausuntoja ministeriöille

Radio City teki suoraa ohjelmaa Design Forum Finlandista Muotoilun teemapäivänä 10.12.1993. Päivän aiheeksi valittu huonekalu- ja kalustemuotoilu nivoutui hyvin tuolloin esillä olleeseen Habitaren huippuja -näyttelyyn.

Iltapäivällä järjestettiin myös kolme keskustelua, joissa pohdittiin mm. tuotteiden ekologisuutta, muotoiluasiamiestoiminnan merkitystä pk-yrityksille ja huonekalualan koulutusta. Teemapäivä houkutteli Design Forum Finlandiin 400 kiinnostunutta kävijää, joille tarjottiin jo perinteiseen tapaan joulupuuroa.

Muotoilu oli ministeriötasollakin tapetilla vuonna 1993. Design Forum Finland antoi lausuntonsa opetusministeriön KUPOLI Kulttuuripolitiikan linjat -mietinnöstä sekä valtioneuvoston kulttuuripoliittisesta selonteosta. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman Teollisen muotoilun strategiatoimikunnan mietintö julkaistiin ja toimitusjohtaja Tapio Periäistä oli kuultu mietinnön valmistelussa asiantuntijana.