1979–1998: Suomi muotoilee -näyttelyt

Suomen Taideteollisuusyhdistys järjesti ensimmäisen Suomi muotoilee -näyttelyn vuodenvaihteessa 1979–1980 Taideteollisuusmuseon tiloissa.

Näyttely oli iso muotoilualan yhteisnäyttely, joka jatkoi vuonna 1960 päättyneiden Taideteollisuusyhdistyksen ja Ornamon yhteisten vuosinäyttelyiden perinnettä. Laajalle kotimaiselle muotoilukatselmukselle oli taas tilausta.

Suomi muotoilee -näyttelyllä haluttiin antaa mahdollisimman kattava kuva muotoilun senhetkisestä tasosta. Muotoilun koko kenttä taidekäsityöstä teolliseen muotoiluun oli edustettuna. Näyttelytuotteet valitsi Suomen Taideteollisuusyhdistyksen vuonna 1979 perustama Muotoiluraati, joka toimi yhteistyössä Ornamon kanssa. Suomi muotoilee 1 -näyttelyn arkkitehtuurin suunnittelivat teolliset muotoilijat Barbro Kulvik ja Antti Siltavuori, ja näyttely täytti kaikki kesäkuussa avatun Taideteollisuusmuseon näyttelykerrokset.

Näyttely sai hyvän vastaanoton sekä lehdistön että suuren yleisön taholta. Hufvudstadsbladet luonnehti näyttelyä yllättäväksi, piristäväksi, uutta uskoa antavaksi ja tasokkaaksi. Suomi muotoilee -näyttelyjä järjestettiin aluksi vuosittain, sitten joka toinen vuosi yhteensä kymmenen kertaa. Viimeinen näyttely, Suomi muotoilee 10, oli viiden vuoden tauon jälkeen vuonna 1998 Design Forum Finlandissa. Useat näyttelyistä kiersivät myös kotimaassa sekä hieman muunneltuina versioina ulkomailla.