Haastattelut

24.11.2021

Ajatuksia arvosta ja muotoilusta

Joakim Karske aloitti Design Forum Finlandin toimitusjohtajana marraskuun alussa. Kysyimme hänen ajatuksiaan Design Forum Finlandin ja muotoilun näkymistä.

 

Joakim, Design Forum Finlandin juhli vuosi sitten 145 toimintavuottaan. Millaisena näet Design Forum Finlandin aseman ja työn tulevaisuudessa?

”Design Forum Finland jatkaa arvokasta 145 vuotta vanhaa missiotaan yritysten kilpailukyvyn kasvattamisesta. Missiomme on pääpiirteissään pysynyt samana, mutta keinot sen saavuttamiseksi vaativat jatkuvaa uudistamista.

Haluamme auttaa Suomea paremmin toimivan muotoilun ekosysteemin rakentamisessa selkeyttämällä eri toimijoiden roolia ja poistamalla päällekkäisyyksiä. Tässä roolissa näen Design Forum Finlandin yhdistävänä ”fasilitaattorina”, jolla on muotoilun iso kuva kirkkaana ja joka palvelee yritysten ja sidosryhmien etuja.

Muotoilun laaja-alainen hyödyntäminen osana aineetonta arvonluontia on Suomen elinkeinoelämälle ja teollisuudelle merkittävin kilpailukeino puolustauduttaessa globaaleja superbrändejä ja digijättiläisiä vastaan. Design Forum Finland haluaa madaltaa kynnystä designin hyödyntämiselle kilpailukeinona.”

 

Mitä hyötyä muotoilun käytöstä on sitten yrityksille?

”Muotoilulla on oikein hyödynnettynä valtavasti arvoa yrityksille ja organisaatioille. Designvetoisessa yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa asiakkaan etu ohjaa kaikkea tekemistä.

Yksi muutosajureista on digitalisaatio, jonka myötä arvoketjut ovat saaneet uuden suunnan. Palveluiden luo ei enää saavuta perinteisesti yrityksen oman markkinoinnin ohjaamana, vaan brändit kohdataan usein ensimmäistä kertaa digitaalisessa ympäristössä. Asiakaskokemuksen merkitys kilpailukeinona korostuu, kun asiakas haluaa itse päättää, missä, milloin tai minkä kanavan kautta hän yrityksen kanssa asioi.

Hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen taas vaatii yrityksiltä kulttuurin muutoksen. Asiakaskokemus ei tunnista keinotekoisia prosessien, toimintamallien tai organisaatioiden vastuunrajoja, vaan asiakkaan ongelmasta täytyy pystyä ottamaan koppi ja ratkaisemaan se loppuun saakka organisaation siilojen yli.

Muotoilu, varsinkin palvelumuotoilu ja UX design, on keskeinen keino asiakaskokemuksen ja brändin rakentamisessa.”

 

Miten Design Forum Finland pystyy auttamaan tässä?

”Me keskitymme Design Forum Finlandissa kasvattamaan yritysten ymmärrystä muotoilun, asiakaslähtöisyyden, asiakaskokemuksen ja brändin merkityksestä kilpailutekijänä.

Design Forum Finlandin suositut DF Talk- ja DF Date -tapahtumat sekä valmennukset kasvattavat yritysten osaamista ja madaltavat näin kynnystä muotoilun ja luovien palveluiden käyttämiselle. Pystymme myös tarjoamaan yrityksille räätälöityä sparrausta kumppaneidemme avulla.

Kestävän muotoilun ja kiertotalouden hyödyntämiseen keskittyneet tapahtumat ja koulutukset, joita olemme järjestäneet jo parin vuoden ajan, tulevat jatkumaan vastuullisuuden saadessa yhä suurempaa jalansijaa yritysten strategiassa.”

 

Mitkä näet suomalaisen muotoilun vahvuuksina tulevaisuudessa ja maailman muuttuessa?

”Minulle Finnish Design on käsitteenä aina ollut enemmän ajattelu- ja toimintatapa kuin esteettinen ja toiminnallinen ominaisuus. Oleellista on asiakaslähtöisen ajattelutavan vieminen osaksi tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin tai siitä muodostuvan asiakaskokemuksen suunnittelua siten, että kestävän muotoilun tavoitteet täyttyvät. Näiden vahvuuksien varaan on hyvä rakentaa myös jatkossa.

Muotoilusta puhuttaessa puhutaan yhä enemmän kokemuksesta, arvosta, jota tuotetaan. Arvoa määriteltäessä pitää hyödyn lisäksi keskittyä emotionaaliseen, ekologiseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen arvoon.

Suomi tunnetaan menneisyydestä designin supervaltana, ja olisi hienoa, jos meidät tulevaisuudessa voitaisiin myös tuntea kokemuksen supervaltana.”

Kuva: Mikko Ryhänen