Artikkelit

26.2.2021

Arvomme: vastuullisuus

Kolme kiertotalouteen, kestävään kehitykseen ja muotoiluun keskittynyttä yhteistyöprojektia, joihin Design Forum Finland on osallistunut, ovat päättyneet tai päättymässä.

Jo useamman vuoden ajan olemme syventyneet mahdollisuuksiin, joita muotoilun käyttö voi tuoda erilaisiin kestävän kehityksen projekteihin, olipa kyse tuote- tai palvelukehityksestä, uusista liiketoiminnan muodoista tai vaikkapa materiaali-innovaatioista. Hankkeiden myötä tiedon ja ymmärryksemme määrä on kasvanut ja tulemme hyödyntämään osaamistamme asiakkaidemme varten tulevaisuudessa, kun järjestämme valmennuksiamme ja tilaisuuksiamme – onhan vastuullisuus yksi toimintamme arvoista.

Noin 80 % tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksesta määritellään jo suunnitteluvaiheessa. Muotoiluratkaisuilla voidaan siis vaikuttaa varsin paljon. Muotoilijoiden tietoisuus tästä on jo hyvä, etenkin Pohjoismaissa, joissa ollaan kiertotalouden edelläkävijöitä aika monella sektorilla.

Uutisoimme marraskuussa yhteispohjoismaisen SustaiNordic-hankkeen viimeisestä The Nordic Report 03 -raportista, jossa esiteltiin ajankohtaisia ilmiöitä ja ratkaisuja kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta. Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama ja kuuden arkkitehtuuri- ja muotoiluorganisaation yhteinen hanke päättyi 2020 lopulla.

Noin 80 % tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksesta määritellään jo suunnitteluvaiheessa.

Maaliskuussa 2021 saadaan päätökseen Itämeren alueen valtioiden laaja EcoDesign Circle -hanke, jonka ensimmäinen vaihe alkoi jo 2016. Hanke on saanut rahoitusta EU:lta ja eri vaiheissa mukana ovat olleet kaikki Itämeren reunavaltiot. Yhteistyöverkostoon on kuulunut muotoiluorganisaatioita, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Ensimmäinen vaihe keskittyi tuotteiden, jälkimmäinen palveluiden kehittämiseen muotoilua ja kiertotaloutta yhdistämällä. Lopputuloksena on valikoima erilaisia menetelmiä ja työkaluja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen muotoilun avulla, mm. EcoDesign Sprint -metodi, Learning Factory -konsepti uusien toimintojen ideointiin ja verkosta löytyvä sustainabilityguide.eu -verkkosivusto. Tämän hankkeen lopputuloksista uutisoimme myöhemmin keväällä.

Vuoden 2020 lopussa päättyi myös ainoa kotimainen yhteistyöprojekti, HerääPahvi! Siinä päämääränä oli löytää uusia kaupalliseen käyttöönkin houkuttelevia materiaali- ja pakkausinnovaatioita. Hanke jatkoi aikaisemman Hiilinielu-projektin synnyttämiä ideoita elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä. Tuottaja Saija Malila Design Forum Finlandista kirjoitti blogiimme artikkelin, jossa esitellään projektia ja sen lopputuloksia.