Blogi

26.4.2021

Asiakaskokemus muutoksessa

Vuoden 2021 ensimmäinen Design Forum Date järjestettiin Rovaniemen Arctic Design Weekin yhteydessä 24.3. – edelleen etäyhteyksien voimalla.

Vaikka digitapahtumiin on tottunut ja tekniikka harvemmin enää tuottaa harmaita hiuksia, ”elävien” ja paikkaan sidottujen tapahtumien dynamiikkaa ja vuorovaikutusta kaipaa yhä enemmän! Toisaalta on hyvin helppoa saada yhteen niin puhujia kuin yleisöäkin ympäri maan ja täpärätkin aikataulutukset ovat mahdollisia.

Rovaniemen Design Forum Daten aiheena oli asiakaskokemus muutoksessa. Muutokseen olemme kaikki joutuneet tottumaan, olipa se hallittua ja suunniteltua tai ei; kokemus on osoittanut, että siihen olisi kannattanut ja kannattaa vastedeskin varautua. Tilaisuuden avasi Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen, joka muistutti muotoilun vahvuuksista muutoksen hallinnassa. Muutos voi tuoda myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia – jos niihin on valmius tarttua, niistä saadaan kilpailuetua.

Muutos voi tuoda myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia – jos niihin on valmius tarttua, niistä saadaan kilpailuetua.

Taustaa päivän teemaan toi Creative Innovation Lead Minna Utriainen Avidlyltä. Hän puhui ennakoinnin merkityksestä ja proaktiivisesta lähestymistavasta tulevaisuuteen. Tärkeää on huomata, että tulevaisuus ei ”tule” vaan se rakennetaan: kun tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuudet ja vaihtoehdot, voidaan suunnitella erilaisia mahdollisia toimintatapoja muuttuviin ympäristöihin. Muutokseen varautumisen tulisi näkyä jo yrityksen strategiassa.

Utriainen listasi muutamia juuri nyt ajankohtaisia muutosvoimia: ympäristön kestävyyskriisi, tasa-arvon ja saavutettavuuden tuomat haasteet, pandemia. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia, vaaditaan yritysvastuuta, läpinäkyvyyttä ja arvojen mukaista toimintaa. Muutosvauhti on myös kasvanut ja haasteet yhä monimutkaisempia. On kyettävä toimimaan notkeammin ja luovemmin, ja saatava yrityksen ylin johto ymmärtämään tämä, Utriainen muistutti.

Muutoksesta puhui myös Jussi Olavi Jokinen Arctic Factorystä Rovaniemeltä. Hän kannusti tutkimaan ja analysoimaan muutosta ja, kuten Minna Utriainenkin, näkemään muutoksen mahdollisuutena. Jokinen esitteli Arctic Factoryn toteuttamia projekteja, joissa kaikissa muutos oli kehitystyön lähtökohtana.

Toinen esiin noussut teema oli paikallisuus. Paikallisuus liittyy vahvasti arvoihin ja merkityksellisyyteen. Se antaa taustan yritykselle ja sen tuotteille, se takaa autenttisuuden – ja siitä saa hyvän tarinan.

Toinen DF Datessa esiin noussut teema oli paikallisuus. Paikallisuus liittyy vahvasti arvoihin ja merkityksellisyyteen. Se antaa taustan yritykselle ja sen tuotteille, se takaa autenttisuuden – ja siitä saa hyvän tarinan. Tarinat jäävät mieleen. Erityisen tärkeää tämä on matkailupalveluissa, joissa elämyksellisyys korostuu.

Myssyfarmi on pöytyäläinen yritys, jonka brändi (lähtökohtana villamyssyjä käsin kutovat mummot) on nopeasti levinnyt maailmankuuluksi. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Anna Rauhansuu kertoi Myssyfarmin synnystä ja siitä, miten mummoista ja kutimista uskallettiin tehdä übercooleja, tai jotakin übercoolin ja täydellisen epäcoolin välissä. (Myssyfarmin slogan: It’s not cool. It’s warm.) Paikallisuus nähdään brändin vahvana voimavarana ja erottautumistekijänä.

Rauhansuu kuvasi Myssyfarmia ”maatilalähtöiseksi designyritykseksi”. Se on myös ensimmäinen suomalainen maatila, joka on saanut julkista rahoitusta kansainvälistymishankkeeseen. Yrityksen kautta tuotetaan merkityksellistä ja yhteisöä vahvistavaa toimintaa alueelle. Tarina on aito, vakuuttava ja omaperäinen ja tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän ja eettisen brändin.

 

 

Toinen vahvasti paikallisuuteen ja merkityksellisyyteen liittyvä yritysesimerkki saatiin Punkaharjulta. Saimi Hoyer esitteli uuteen elämään herättämäänsä Hotelli Punkaharjua, aikaisempaa maankuulua matkailunähtävyyttä. Suomen vanhin edelleen toimiva hotelli on uudistettu moderniksi ja elämyksellisyyttä korostavaksi yritykseksi.

Hoyerinkin esityksessä korostuivat paikallisuus ja paikan erityispiirteet erottautumistekijöinä, samoin kuin luovuus ja ketteryys muutostilanteissa. Myös yrittäjän omien arvojen merkitys nousi esiin: kun uskallusta ja intohimoa riittää, ne välittyvät asiakkaille ja lisäävät kiinnostusta ja sitoutumista.

Myös yrittäjän omien arvojen merkitys nousi esiin: kun uskallusta ja intohimoa riittää, ne välittyvät asiakkaille ja lisäävät kiinnostusta ja sitoutumista.

Luonnollisesti juuri nyt asiakaskokemukset painottuvat digitaalisiin kanaviin. Niissä on vaikea saavuttaa samaa elämystä kuin tulemalla paikalle, mutta on niilläkin etunsa. Jopa globaali näkyvyys on vain klikkauksen päässä.

Meillä on ollut nyt reilu vuosi aikaa keskittyä kokonaisvaltaiseen ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen digimaailmassa. Vaikka palaammekin fyysisiin kohtaamisiin ja kokemuksiin, jotain on muuttunut. Itse asiassa olemme saaneet enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, kun digimaailma ja live-elämykset ovat tulleet tasaveroisemmiksi – ne on vain osattava käyttää hyödyksi. Miten kohtaamme asiakkaan tulevaisuudessa?


Anne Veinola

Viestintäasiantuntija
Design Forum Finland

Kuvat: Myssyfarmi / Albert Romppanen