Blogi

20.9.2022

Vastuullisuuden näkökulmia: Case Piiroinen

Sir David Attenborough toteaa kirjansa Yksi elämä, yksi planeetta johdannossa meidän ihmisten olevan ainoita planeetallamme, jotka kykenemme sekä luomaan että tuhoamaan maailmoja.

Hän viittaa Tšernobylin ydinvoimalaräjähdyksen autioittamaan Prypjatin kaupunkiin, jonka asukkaille ydinvoimala kerran tarjosi elannon ja mukavan elämän, kunnes huonon suunnittelun ja inhimillisten virheiden yhteisvaikutuksesta tuhosi kaiken.

Attenboroughin mukaan olemme ihmiskuntana osin yhä kuin prypjatilaisia. Ympäristökatastrofi on käynnissä koko ajan, ei näkyvänä onnettomuutena vaan välinpitämättömyytenä ja ymmärtämättömyytenä. Olemme kaikki osasyyllisiä, mutta suurimman syyn hän vierittää alun alkaenkin kestämättömälle järjestelmälle, johon kaikki olemme syntyneet. Mutta kun nyt tiedämme paremmin, mitä teemme?

 

Vastuullisuutta ja vaikuttavuutta

Piiroinen on vuonna 1949 perustettu suomalainen teollisuusyritys, jonka toimialoja ovat julkisten tilojen kalustaminen sekä monipuoliset sopimusvalmistuspalvelut.

Perheyrityksellä katse on kauas, joten jo tämä sisäänrakennettu ajattelumalli poissulkee pikavoittojen tavoittelun kestämättömin keinoin. Täytämme monet lakisääteiset velvoitteemme ja kehitämme pitkän tähtäimen kilpailukykyämme investoimalla valmistusteknologioihimme, tuotteisiimme ja liiketoimintamalleihimme. Vastuullisuus on toki monen teeman yläkäsite, mutta yhä enemmän pyrimme huomioimaan ja ymmärtämään sitä konkreettista vaikuttavuutta, jota toiminnallamme tuotamme asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Nostan esille kolme esimerkkiä, joista jokainen tuo aiheeseen oman näkökulmansa.

 

1. Kotimaista valmistusta

Koko tuotantomme ja pääkonttoritoimintomme ovat Suomessa, Salossa, jossa työllistämme noin 100 henkeä. Näin suora työllistämisvaikutuksemme kohdistuu kokonaisuudessaan Suomeen. Käytämme pääosin kotimaisia toimittajia, joista monet sijaitsevat hyvinkin lähellä tehdastamme. Näin myös välillisesti työllistämme merkittävästi Suomessa ja lyhyen toimitusketjumme ansiosta saapuvan logistiikan hiilijalanjälki on pieni. Oma puupellettiä käyttävä biolämpölaitoksemme tuottaa pintakäsittelyprossiemme ja tuotantotilojemme tarvitseman lämpöenergian, emme käytä lainkaan raskasta polttoöljyä. Kokonaisuudessaan energiankulutustamme ajatellen sekä itse käyttämämme että useiden toimittajiemme käyttämä energia on kestävästi tuotettua.

Nykyinen toimintamallimme ja sen aikaansaama vaikuttavuus ovat vuosien kuluessa tekemiemme päätösten johdonmukainen tulos.

 

2. Lisäarvo syntyy asiakkaan ja toimittajan yhteistyöllä

Projektiliiketoiminnassa parhaat lopputulokset ovat asiakkaan ja toimittajan yhteisen ponnistelun tulos. Yhteistyö on välttämätöntä, jotta yritykset resursseineen ja osaamisineen voivat tuottaa ja skaalata kestävän kehityksen kannalta parhaita ratkaisuja. Tämä on tietysti mahdollista aidon rehellisen ja kovan kilpailun vallitessa.

Helsingin kaupunki toteutti Olympiastadionin hankkeen innovaatiokumppanuus -menettelyllä. Kaupunki päätyi uudenlaiseen hankintatapaan, koska markkinoilla ei ollut valmiina kaupallista puu- tai puukomposiitti-istuinta täyttäen monet tiukat ehdot. Urheilutermein, asiakas asetti riman hyvin korkealle, mutta myös mahdollisti yrityksille sen tavoittelun. Menettelyn ansiosta yritykset pystyivät tekemään välttämättömiä tuotekehityspanostuksia, vaikka lopulta vain yksi voi tilauksen saada.

Yhteistyö on välttämätöntä, jotta yritykset resursseineen ja osaamisineen voivat tuottaa ja skaalata kestävän kehityksen kannalta parhaita ratkaisuja.

Piiroiselle kilpailu Olympiastadionin hankkeessa oli kuin oppikirjaesimerkki konkreettisesta ja mitattavasta tavoitteesta, joka laajenee koko yritystä innostavaksi visioksi. Itse näin läheltä, kuinka pääomistajamme ja tuolloin toimitusjohtajamme Risto Piiroinen aloitti hankkeen osoittamalla tavoitteen ja sai mukaan oman avaintiimimme täydellä onnistumisen palolla. Projekti vaati huippuihmisiltämme paljon ja myös ulkopuolisten kumppaneiden rooli oli tärkeä. Istuimet valmistettiin Lunawoodin tuotannon sivuvirrasta otetusta lämpöpuupurusta, istuimet ovat kovaa käyttöä kestäviä sekä helposti huollettavia ja materiaali itsessään korkean paloluokituksen täyttävä.

Hanke on kaiken kaikkiaan erinomainen esimerkki uuden kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun synnyttämisestä suuressa mittakaavassa.

 

3. Kalusteiden elinkaaripalvelut

Kalusteiden elinkaaren pidentäminen huoltamalla ja korjaamalla on keskeinen keino edistää kestävää kehitystä, mahdollistaa asiakkaillemme kustannussäästöjä ja vaikuttaa myönteisesti käyttäjäkokemukseen julkisissa tiloissa. Tarjoamme elinkaaripalveluja sekä itse valmistamillemme että muiden valmistamille kalusteille.

Kalusteet ovat kiitollinen huoltotoimien kohde, sillä toimenpiteet ja näillä saavutettavat hyödyt ovat hyvin ymmärrettäviä. Voimme esimerkiksi uudelleenverhoilla, huoltaa tai vaihtaa kuluvia puuosia ja pinnoittaa teräsrunkoja. Huoltotoimet tehdään pääsääntöisesti Salon tehtaallamme, lisäksi voimme käyttää luotettavaa kumppaniverkostoamme. Lopputuloksena on usein uudenveroinen kaluste ja asiakkaamme ovat saavuttaneet tyypillisesti vähintään 30 prosentin säästön uuden vastaavan laatutason kalusteen hankintaan verrattuna.

Kalusteiden elinkaaren pidentäminen huoltamalla ja korjaamalla on keskeinen keino edistää kestävää kehitystä, mahdollistaa asiakkaillemme kustannussäästöjä ja vaikuttaa myönteisesti käyttäjäkokemukseen julkisissa tiloissa.

Elinkaaripalveluissamme kyse on pitkälti sopivien toimintamallien kehittämisestä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ennaltaehkäisevä huoltotoiminta tullee yleistymään, tästä hyötyvät kaikki julkisten tilojen käyttäjät. Huoltoprojekteissa pätee myös suuruuden ekonomia, kerralla suuri määrä kalusteita huollettaessa materiaalien ostohinnat per yksikkö alenevat, logistiikka järkeistyy ja varsinainen työ tehostuu. Asiakas saa edun kappalekohtaisen myyntihinnan alenemisen kautta.

Viittaan lopuksi esimerkkiin, jonka olen kuullut kestävän kehityksen keskusteluissa. Dialogi elokuvassa Interstellar – ”It´s not possible.” ”No, it´s necessary.” – kuvaa mainiosti kunnianhimon tarpeellista tasoa. Vastuullisuus on tekoja ja yhdessä voimme tehdä systeemisen muutoksen vallitsevaan järjestelmäämme, kun ajattelemme mahdottomankin olevan välttämätöntä. Näin olemme vähemmän prypjatilaisia ja enemmän muutoksen tekijöitä.

 

Timo Kaivonen
Liiketoimintajohtaja
Designkalusteet, auditoriot & elinkaaripalvelut
Piiroinen Oy

Kuva: Piiroinen