Circular Economy Playbook for Finnish SMEs

Sitra, Teknologiateollisuus ja Accenture ovat tehneet oppaan kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan valmistavalle teollisuudelle.

Löydät oppaan täältä!

Kuva: Leigh Cooper