DDC: Circular Business Model

Danish Design Centren Circular Business Model ohjaa kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan videoiden avulla.

Linkistä voi ladata myös työpohjia.

Circular Business Model löytyy täältä.