Blogi

19.11.2020

Design Forum Date Kasvu Open Karnevaalissa

Vuoden 2020 teema meillä Design Forum Finlandissa on ollut Uusi arvo. Kun päätimme siitä syksyllä 2019, pandemiasta ei ollut tietoakaan. Aika sitten osoitti, miten osuva teemamme oli: maailma kääntyi päälaelleen ja aivan uudet asiat muuttuivat arvokkaiksi ja merkityksellisiksi.

 

Kesän 2019 amerikkalaisen Business Roundtablen julkilausuma yritysten uudenlaisesta arvonluonnista – meidän vuositeemamme inspiroija – osoittautui visionääriseksi ja yritykset olivat suorastaan pakotettuja muuttamaan toimintaansa laajemman merkityksellisyyden suuntaan.

Vuoden aikana olemmekin keskittyneet tapahtumissamme arvoon ja merkityksellisyyteen. Syksyn viimeiset kaksi Design Forum Datea on molemmat otsikoitu Business, muotoilu ja merkitys ja niissä on käsitelty vähän eri näkökulmista tapoja, joilla yritykset ovat muuttaneet toimintaansa ja vastanneet asiakkaiden odotuksiin.

Lokakuun Design Forum Date -tapahtumamme oli osa Kasvu Open Karnevaalin ohjelmaa ja puhetta johti teknologiayrittäjä Maria Ritola. Tilaisuuden avasi toimitusjohtajamme Petteri Kolinen, joka kuvaili lyhyesti, kuinka muotoilun avulla saadaan tuotettua yritykselle ja sen sidosryhmille monipuolista ja laaja-alaista arvoa. Aikajänne on pitkä ja työhön on sitouduttava mutta tuloksena on kestävää ja vaikuttavaa liiketoimintaa. Oleellista on, että muotoilua on hyödynnetty päätöksenteossa kaikilla tasoilla, strategisesti ja syvällisesti.

Oleellista on, että muotoilua on hyödynnetty päätöksenteossa kaikilla tasoilla, strategisesti ja syvällisesti.

Strategia- ja designtoimisto Kuudennen Senior Insight Strategist Saara Järvisen aiheena olivat koronakriisin aiheuttamat muutokset. Äsken vielä puhuttiin, miten tuotteita korostavasta elämäntavasta on siirrytty elämyksiä korostavaan – mutta pandemia siirsi elämykset syrjään. Mitä siitä seurasi? Pakollinen pysähtyminen on pannut miettimään, toiset asiat ovat nousseet tärkeiksi ja arvot kirkastuneet. ”Hyvän elämän” edellytykset ovat muuttuneet ja merkityksellisyyden kokeminen on korostunut.

Kuudennen tutkimusten mukaan näyttää siltä, että ihmisten kulutuskäyttäytyminen sekä Suomessa että Ruotsissa on muuttunut pysyvästi. Nyt valinnoilla halutaan todella vaikuttaa, jolloin myös yrityksiltä odotetaan vastaavaa asennetta mm. vastuullisuuteen, osallistumiseen ja saavutettavuuteen. Haasteena toki on, että toiveet ja teot eivät kohtaa kuluttajan arjessa, mutta silloin on yrityksen tehtävä tarjota helppo ratkaisu kestävään valintaan.

Kuudennen tutkimusten mukaan näyttää siltä, että ihmisten kulutuskäyttäytyminen sekä Suomessa että Ruotsissa on muuttunut pysyvästi.

Yksi esimerkki asiakaslähtöisestä liiketoimintainnovaatiosta on Dottir Asianajotoimiston Legal Design, aiemmin syksyllä Fennia Prize Grand Prix -muotoilupalkinnollakin palkittu konsepti. Sitä esitteli yksi Dottirin perustajista, Antti Innanen, joka nykyään vaikuttaa Dot. -yrityksessä.

Legal Design lähti ajatuksesta, että juridiikan käyttöliittymä asiakkaaseen on huono ja sitä on parannettava. Monialainen kehitystyö niin juridiikan, koodauksen, visuaalisen viestinnän kuin palvelumuotoilunkin alueilla tuotti konseptin, joka selkeyttää ja tekee ymmärrettävämmäksi lakiprosesseja. Näin voitaisiin palvella vaikka uuden yrityksen perustajaa.

Nyt valinnoilla halutaan todella vaikuttaa, jolloin myös yrityksiltä odotetaan vastaavaa asennetta mm. vastuullisuuteen, osallistumiseen ja saavutettavuuteen.

Kolmas puheenvuoro Design Forum Datessa oli esimerkki yritysten nopeasta reaktiosta kriisitilanteessa. Sitä esittelivät Hanna Neuvo Fyra-sisustussuunnittelutoimistosta ja Sebastian Jansson Made by Choice -huonekalufirmasta. Yritykset olivat tehneet yhteisiä sisustusprojekteja, mutta pandemia tyhjensi tilauslistat.

Uusi yhteinen päämäärä löytyi etätöiden tuomista tarpeista saada toimiva työpiste koteihin. Syntyi Fem, helposti koottava ja hyvän näköinen työpöytä etätyöhön. Suunnittelu tapahtui täysin virtuaalisena ja ensimmäinen prototyyppi valmistui noin kuukauden päästä. Pöytää saattoi ostaa verkkokaupasta ja se sai nopeasti suuren suosion. Nopea reagointi ja tarvelähtöisyys takasivat menestyksen.

Design Forum Date -tapahtuman lopuksi Maria Ritola ja Petteri Kolinen totesivat yhteenvetona, miten tärkeää yritysten on ymmärtää nopeasti tapahtuvia muutoksia toimintakentässään. Päivän esimerkit todistivat, kuinka tämän tajunneet ovat pystyneet menestymään haastavissakin olosuhteissa.

Anne Veinola
Viestintäasiantuntija
Design Forum Finland

Kuva: Fem-työpiste, Fyra & Made by Choice, kuva: Made by Choice