Blogi

3.10.2022

Design Forum Finlandin uudistuminen jatkuu uuden teeman alla

Muotoilulla on aina ollut merkittävä rooli suurten toimintaympäristöön kohdistuvien murrosten selittäjänä, inhimillistäjänä ja kiihdyttäjänä.

Ilmastonmuutos on globaaleista haasteista suurin ja meitä kaikkia koskettava asia. Ilmastonmuutoksen kannalta ensiarvoisen tärkeä vihreä siirtymä edistyy hitaasti, koska kyse on systeemitason muutoksesta. Muutosta tarvitaan paitsi ajattelutapaan, prosesseihin, toimintamalleihin, sääntelyyn tai päätöksentekoon myös tapaan tehdä yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken ja rajojen yli. Luovuus ja muotoilu tulevat olemaan keskeisessä roolissa tämänkin murroksen nopeuttamisessa.

Design Forum Finland tekee oman osuutensa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Seuraavan kolmen vuoden teemaksi valittu ”Vihreän siirtymän nopeuttaminen muotoilua ja luovuutta hyödyntäen” ohjaa palveluidemme, valmennusten ja viestinnän sisältöjen muodostumista.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme muotoilu- ja luovan alan sekä PK-yritysten kiertotalouden mukaisen circular design -osaamisen kasvattamiseen.

Suuryritykset ovat jo muutoksen eturintamassa. EU-regulaatio pakottaa ESG:n (ympäristö, sosiaalinen ja hyvä hallinto) vaatimukset osaksi yritysten strategiaa ja johdon tulostavoitteita.

Ilmastonmuutos sisältää merkittäviä siirtymä-, maine-, sääntely- ja fyysisiä riskejä yrityksille. Sään ääri-ilmiöillä on suoria vaikutuksia teollisuuteen ja vakuutusalalle. Kuluttajien yhä äänekkäämmät vaateet brändien roolista globaalien haasteiden ratkaisemiseksi vaikuttavat yritysten maineeseen ja asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Hiilineutraalisuustavoitteilla on verotuksen ja sääntelyn kautta vaikutusta lähes jokaiselle toimialalle.

Kuluttajaliiketoiminnassa 80 % tuotteen ympäristöön vaikuttavista päätöksistä tehdään suunnittelupöydällä muotoilun ja tuotekehityksen yhteistyössä. Materiaalivalinnat, tuotteen osien määrä, huollettavuus ja kierrätettävyyden helpottaminen ovat keskeisiä valintoja tuotteen elinkaaren pidentämisessä.

Onneksi murrokseen sisältyy aina myös mahdollisuuksia. Mahdollisuus innovoida uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja, jotka hyödyntävät kiertotalouden tarjoamia tilaisuuksia täysimääräisesti. Kuluttajaliiketoiminnassa 80 % tuotteen ympäristöön vaikuttavista päätöksistä tehdään suunnittelupöydällä muotoilun ja tuotekehityksen yhteistyössä. Materiaalivalinnat, tuotteen osien määrä, huollettavuus ja kierrätettävyyden helpottaminen ovat keskeisiä valintoja tuotteen elinkaaren pidentämisessä.

Kestävästi ja vastuullisesti järjestetty liiketoiminta antaa mahdollisuuden erottautua kilpailijoista. Jokaisella yrityksellä on mahdollisuus olla edelläkävijäbrändi halutessaan.

Design Forum Finland haluaa auttaa tämän potentiaalin tunnistamisessa tuomalla kestävän muotoilun ja circular design -osaamisen osaksi yritysten kilpailukykyä. Samalla tuemme luovaa ja muotoilualaa kasvattamaan omaa osaamistaan, jotta PK-yritykset saavat kaipaamaansa apua kiertotalouden hyödyntämisessä.

Vihreän siirtymän nopeuttaminen muotoilua hyödyntäen on meille Design Forum Finlandissa luonnollinen valinta seuraavaksi teemaksi missiomme toteuttamiseksi.

Vihreän siirtymän nopeuttaminen muotoilua hyödyntäen on meille Design Forum Finlandissa luonnollinen valinta seuraavaksi pääteemaksi missiomme toteuttamiseksi. Olemme jo vuodesta 2016 lähtien olleet mukana erilaisissa pohjoismaisissa ja EU-tason kiertotalous-, circular design- ja EcoDesign-hankkeissa ja kasvattaneet samalla omaa osaamistamme aiheen ympäriltä. Edustamme myös Suomea pohjoismaisessa Nordic Design Platform -hankkeessa, jonka tehtävä on koordinoida muotoilualan pohjoismaista yhteistyötä vihreän siirtymän nopeuttamiseksi, jotta jokainen ei keksi pyörää uudelleen.

Ensi vuoden tärkeimpiä satsauksiamme on yrityksille suunnattu Circular Design -valmennusohjelma. Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta on ympäristöministeriön strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Kohteena ovat yritykset, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta sekä strategisella että käytännön tasolla. Ohjelman toteutuksesta vastaavat Design Forum Finland ja Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs. Ohjelman aloitustapahtuma on 4.10.2022 ja hakuaika valmennusohjelmaan päättyy 13.10.2022.

Lsätietoa aloitustapahtumasta

Valmennusohjelman verkkosivuille

 

Joakim Karske
Toimitusjohtaja
Design Forum Finland

Kuva: Spinnovan tavoitteena on luoda kestävämpää tekstiiliteollisuutta. Kuva: Spinnova / Adidas Terrex