Blogi

28.4.2020

EcoDesign Sprint Pietarissa

Helmikuussa 2020 Design Forum Finland jatkoi EcoDesign Sprinttien pilotointia, tällä kertaa naapurimaassa Venäjällä.

Paikallisena projektipartnerina toimii Medina Art, jonka pitkä kokemus huonekalusektorilta toi asiakkaaksemme pietarilaisen huonekaluyrityksen First Furniture Factoryn. Sprintissä keskityttiin First Furniture Factoryn keittiöitä valmistavan sektorin toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen. Yritys oli osallistunut jo aiemmin EcoDesign Circle -hankkeessa kehitettyihin Learning Factory -koulutukseen sekä Audit-prosessiin.

EcoDesign Sprintissä tavoitteena oli perehtyä First Furniture Factoryn mahdollisuuksiin muuttaa toimintaansa kiertotalouden mukaiseksi muotoilun menetelmiä hyödyntäen sekä syventää osallistujien ymmärrystä kiertotalouden periaatteista. Tällä kertaa Sprint toteutettiin kaksipäiväisenä, yrityksen tavoitteisiin sopivaksi muokattuna työpajana. Työpajan fasilitoijana toimi kiertotalousasiantuntija, Ethica Oy:n osaperustaja Anne Raudaskoski.

Jokainen EcoDesign Sprint -työpaja räätälöidään vastaamaan asiakasyrityksen tarpeita, mutta sen runko muodostuu kiertotalouden ja ekodesignin pääperiaatteita esittelevistä lyhyistä luento-osuuksista sekä yhteissuunnittelun menetelmiä hyödyntävistä harjoituksista. Sprint-työpajan aikana osallistujat oppivat sekä muotoiluajattelusta että elinkaariajattelusta ja ymmärtävät, kuinka soveltaa niitä oman yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Monialainen ja -kansallinen (työpajaosallistujat olivat Venäjältä, Virosta, Suomesta ja Saksasta) työpajaryhmä työskenteli erittäin motivoituneesti ja keskittyneesti koko Sprintin ajan. Pietarin Sprintin erikoisuutena oli mukana ollut graafinen fasilitaattori, joka kiteytti piirtämällä työpajassa syntyneitä ajatuksia päivien aikana. Kuvitukset selvensivät työpajan tuloksia ja olivat tällä kertaa erityisen hyödyllisiä, koska kaikilla työpajan osallistujilla ei ollut yhteistä kieltä. Myös tulkin mukanaolo oli siis välttämätöntä!

EcoDesign Sprint -työpajan aikana osallistujat oppivat sekä muotoiluajattelusta että elinkaariajattelusta ja ymmärtävät, kuinka soveltaa niitä oman yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Intensiivisten työpajapäivien tuloksena First Furniture Factorylle kehitettiin kolme kiertotalouden mukaista konseptia, jotka liittyivät uusien tuotteiden modulaariseen suunnitteluun, uuteen tuotteiden vuokraamisen palvelumalliin sekä asiakkaille suunnatun informaation parempaan saavutettavuuteen. Yritys jatkaa näiden konseptien kehittämistä oman suunnittelutiiminsä johdolla ja paikallisten kiertotalouden asiantuntijoiden tukemana. Konsepteista on tarkoitus toteuttaa prototyypit vielä hankkeen aikana.

EcoDesign Sprint -mallia on testattu eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa. Mukana on ollut kahden hengen mikroyrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä monikansallisiin konserneihin kuuluneita isoja yhtiöitä. Yritysten toimialat ovat vaihdelleet elintarvike-, vaatetus-, huonekalu- ja pakkausaloista retkeily/camping-varusteita valmistaviin yrityksiin. EcoDesign Sprinttejä on toteutettu yhteistyössä sekä isompien muotoilutoimistojen että yritysten sisäisten suunnittelutiimien kanssa. Näin monialaisen joukon kanssa toimiminen on ollut mahdollista Sprintin yrityskohtaisen räätälöinnin seurauksena. Seuraavana haasteena meillä on kehittää Sprintin menetelmiä toimimaan myös digitaalisia palveluita tuottavien yritysten tarpeisiin. Jos kiinnostuit EcoDesign Sprintistä, ota meihin yhteyttä!

 

EcoDesign Circle 4.0 -hanke on jatkoa Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitetulle kolmivuotiselle EcoDesign Circle -hankkeelle (2016–2019). EcoDesign Circle 4.0 yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm. muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia, yrityksiä, muotoiluorganisaatioita sekä koululaitoksia. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja ekologisesta / kestävän kehityksen mukaisesta suunnittelusta.

 

Saija Malila
tuottaja, palvelumuotoilija
Design Forum Finland

Kuvat: Elena Gontarenko & Marina Lebedeva / Medina Art