Blogi

16.10.2020

EcoDesign Learning Factory: palveluideointia kiertotalouteen

Osallistuin syyskuun lopulla EcoDesign Circle 4.0 -hankkeeseen kuuluvaan Learning Factory -koulutuspilottiin, jossa perehdyttiin kiertotalouden periaatteiden mukaisten palvelujen kehittämiseen. EcoDesign Circle 4.0 on Itämeren alueen yhteinen, EU-rahoitettu projekti, jossa kehitetään ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi.

EcoDesign Circlen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin tuotteiden suunnitteluun, parhaillaan käynnissä olevassa jatkohankkeessa vuorossa on palvelujen kehittäminen. Työpajamuotoinen, kaksipäiväinen Learning Factory järjestettiin suomalaisten ja virolaisten yritysten ja toimijoiden kanssa ja se toteutettiin virtuaaliympäristössä. Työpajan ohjaajina toimivat Berliinistä käsin konsulttiyritys Fjordin palvelumuotoilijat ja Fraunhofer IZM:n kiertotalousasiantuntijat.

Learning Factory koostuu sekä luentomaisista osista, jotka antavat tietoa kiertotaloudesta ja palvelujen kehittämisestä, että työpajasta, jossa kuvitellulle yritykselle suunnitellaan uusia palveluja ja liiketoimintamalleja. Taustavaatimuksia esimerkiksi kiertotaloudesta ei osallistujilta vaadittu, ideana oli oppia tekemällä.

Kiertotalousperiaatteiden noudattaminen on erityisen tärkeää tuotteen suunnitteluvaiheessa, koska yli 80 % ympäristövaikutuksista määritetään silloin.

Kiertotalousperiaatteiden noudattaminen on erityisen tärkeää tuotteen suunnitteluvaiheessa, koska yli 80 % ympäristövaikutuksista määritetään silloin. Siihen, miten hyvin periaatteet toteutuvat valmistuksen jälkeen, vaikutetaan taas palveluilla. Voidaanko tuote korjata, uudistaa, vaihtaa siihen kuluneet osat tai purkaa uusiksi raaka-aineiksi? Kuinka valmistuksen sivutuotteita, ylijäämää tai jätettä voidaan hyödyntää? Ja miten helppoa tai mahdollista tämä on? Paras vaihtoehto on, kun tuotteen elinikää saadaan palvelulla pidennettyä, huonoimmassa vaihtoehdossa se vain lajitellaan jätteeksi.

Kiertotalouden synnyttämät palvelutarpeet antavat mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja sitä ideoidaan Learning Factoryssä. Pilottiworkshop noudatteli pääpiirteissään normaalia palvelunkehittämismetodia. Tutustu alueeseen ja omaksu sen periaatteet – valitse kehittämiskohde – ideoi – testaa. Pienryhmissä tehtävissä harjoituksissa edettiin askel askeleelta kohti palveluinnovaatioita.

Konkreettinen ja kaikille tuttu tuote on helpoin kohde kehitettäväksi. Workshopissa se oli keksityn mattoyrityksen lasten liikennematto. Aluksi mietittiin, millainen on maton elinkaari tehtaalta asiakkaalle ja käytön jälkeen. Mitkä ovat sen vaiheet, keitä kaikkia toimijoita on mukana? Maton suunnittelija, valmistavan yrityksen toimitusjohtaja, jakeluyhtiön autokuski, maton ostava vanhempi, siivooja – mitä he ajattelevat ja mikä on heille maton yhteydessä tärkeää?

Kiertotalouden synnyttämät palvelutarpeet antavat mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.

Harjoitusta jatkettiin muutaman tärkeimmän toimijan näkökulmasta. Mihin ja millä tavalla he pystyvät vaikuttamaan tuotteen elämään, sen ympäristöystävällisyyteen ja resurssitehokkuuteen? Analyysi toi mukaan yllätyksiäkin. Miksi matto pitää ostaa, voisiko sen vuokrata? Lasten matolla on kuitenkin rajallinen käyttöaika. Mitä tästä seuraa – miten toimii matonvuokrauspalvelu? Kuka vastaa korjauksista tai pesusta, missä se tapahtuu? Ehkä yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa?

Kun mattomaailmaan oli syvennytty tarpeeksi, siirryttiin palvelujen ideointivaiheeseen. Kuinka Steve Jobs ratkaisisi mattotarpeen ongelmat? Entä mehiläispesä tai FBI? ”Oudot” näkökulmat saavat katsomaan ongelmaa uusin silmin ja ilman ennakkoasenteita. Ehkä parviäly (= mehiläispesä) tai teknologia (= Steve Jobs) toisi mukaan uusia lähestymistapoja? Mille kiertotalouden tasolle uudet palvelut kuuluisivat – pidentävätkö ne maton ikää, tekevätkö siitä uuden tuotteen vai lähteekö raaka-aine uudelleen kiertoon?

Välillä palattiin reaaliseen maailmaan. Monenlaisia kekseliäitä palveluja on jo oikeasti olemassa: jakamis- ja kierrätysalustoja, korjauspalveluja, käyttöä optimoivia järjestelmiä. Nämä mielessä esimerkkitehtävän palveluideoista valittiin muutama, joita kehitettiin edelleen realistisemmasta näkökulmasta. Vaikuttavuus oli keskeistä: mihin kohtaan, kehen toimijaan ja mihin maton elinkaaren vaiheeseen kannattaa panostaa? Koska kyseessä oli palveluinnovaatioiden tuottaminen, liikeideoiden kaupallisia mahdollisuuksia ei tutkittu sen syvemmin. Työpaja päättyi pienryhmien ehdotusten esittelyyn toisille ryhmille.

Vaikuttavuus oli keskeistä: mihin kohtaan, kehen toimijaan ja mihin elinkaaren vaiheeseen kannattaa panostaa?

Palautekeskustelusta välittyi innostus, vaikka kaksi päivää etäworkshoppia olikin raskasta. EcoDesign Circle 4.0 Learning Factory on yksinkertainen ja sujuva tapa ideoida palveluja. Sen vahvuutena on yhdistää kokonaisvaltainen näkemys kehitettävästä alueesta ja luova irrottelu. Visuaalisuus tukee prosessia: kaikki vaiheet ovat näkyvillä koko ajan ja aikaisempiin ratkaisuihin voi palata, jos joutuu umpikujaan. Muotoilijoille tällainen lähestymistapa on tietenkin tuttuakin tutumpi, mutta ei-muotoilijoille se tarjoaa mahdollisuuden uusiin työtapoihin. Sananlasku pitää paikkansa: tekemällä oppii.

 

Anne Veinola
Viestintäasiantuntija
Design Forum Finland

 

Lisää tietoa EcoDesign Circlestä ja Learning Factorystä löytyy täältä!

Kuva: Paul Talbot