Blogi

7.12.2020

Ennakointi kannattaa

Ennakointia käsittelevä johdantoluento aloitti Design Forum Finlandin Strategisen muotoilun valmennuksen.

Design Forum Finland järjestää Strategisen muotoilun valmennus -nimisiä koulutuskokonaisuuksia, jotka opastavat muotoilun menetelmien käyttöön strategisella tasolla yrityksissä. Parhaillaan käynnissä olevan koulutuksen uutuus oli johdantoluento ennakoinnin merkityksestä. Aamupäivän mittaisen esityksen piti futuristi ja tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen.

Elina Hiltunen esitteli aluksi kolme avainta tulevaisuuteen: ennakoinnin, innovoinnin ja kommunikoinnin. Ennakoinnin avulla löydetään erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden hahmottamiseen, ja niihin on mahdollista varautua. Innovoimalla rakennetaan tulevaisuutta ja voidaan osin vaikuttaakin siihen. Ja kaikesta tästä on osattava kertoa, siksi mukana on kommunikaatio.

Ennakoinnin avulla löydetään erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden hahmottamiseen, ja niihin on mahdollista varautua.

Ennakointiin on monenlaisia tekniikoita ja se perustuu megatrendeihin ja trendeihin. Käytännössä se on arvailua, huomautti Hiltunen, mutta mitä valistuneempaa arvailu on, sitä lähemmäksi päästään. Ennakointi on faktojen ja mielikuvituksen yhdistämistä, sanoo Hiltunen. Faktat saadaan sekä mennyttä että nykypäivää tutkimalla, mielikuvituksen avulla pohditaan, mitä faktoille voisi tapahtua.

Trendit ja megatrendit ovat väline, jolla historia ja tämä päivä viedään huomiseen. Asiat ovat jo kehittymässä johonkin suuntaan, vaikka suunta ei ole täysin varma. Elina Hiltunen esitteli oman näkemyksensä keskeisistä megatrendeistä, joita oli kymmenen. Ensimmäiset kolme ovat ilmastonmuutos, väestönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos. Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy kaikkialla, mutta väestönkasvu ja sen ikärakenteen muutos ovat eri vaiheessa eri puolilla maailmaa. Sitten seuraavat kaupungistuminen ja globalisaatio, jotka muuttavat rakenteita ja elinkeinoja. Vaurauden ja kulutuksen kasvu, keskiluokan nousu, puolestaan lisää eriarvoisuutta ja tuottaa ekokriisin ja resurssipulan. Viimeisinä tulevat digitalisaatio ja teknologian kehitys.

Megatrendeille on tyypillistä, että ne ovat hitaita ja pitkäaikaisia muutoksia mutta vaikuttavat laajalti kaikkialla maailmassa.

Megatrendeille on tyypillistä, että ne ovat hitaita ja pitkäaikaisia muutoksia mutta vaikuttavat laajalti kaikkialla maailmassa. Vastaava laaja vaikutus on villeillä korteilla, jotka ovat nopeita, yllättäviä ja suurivaikutteisia muutoksia. Hiltunen kuitenkin huomauttaa, että kannattaa miettiä, onko kyseessä todella yllätyksellinen villi kortti vai ollaanko vain oltu sokeita hitaalle muutokselle, jonka lopputulos onkin odottamaton. Pandemian mahdollisuus on ollut WHO:n ja Maailmanpankin puheenaiheena pitkään.

Trendit ovat pienempiä muutosvoimia, usein jotenkin rajallisia tai alueellisia, tiettyyn aiheeseen liittyviä, ja niistä puhutaan ja niitä tutkitaan paljon kaikkialla. Trendien vaikutuksia kannattaa tarkastella monipuolisesti – mikä vaikutus on ympäristöön, talouteen, yhteiskuntaan ja niin edelleen, muistuttaa Hiltunen. Lopulta heikot signaalit ovat usein epämääräisiä viitteitä tulevasta, vaikeasti hahmotettavia tai uskottavia, mutta jotkut niistä voivat nousta esiin.

Organisaation strategiaa testataan eri skenaarioilla – miten strategia toimii eri olosuhteissa?

Kaikkia näitä trendityyppejä käytetään tulevaisuuden ennakoinnissa kun luodaan mahdollisia skenaarioita. Organisaation strategiaa testataan sitten eri skenaarioilla – miten strategia toimii eri olosuhteissa?

Ennakointia seuraa innovointi. Tässä muotoilun menetelmät ovat hyviä, sanoo Elina Hiltunen. Varsinkin ideoiden nopea testaus on erinomainen keino ja muotoiluajattelu, design thinking yleisemminkin. Asiakaslähtöisyys on tarpeen, jotta löydetään oikea suunta kehitykselle: voidaan vaikkapa kysyä, mitä asiakas haluaa eri skenaarioissa.

Yrityksen kannattaa kertoa, kuinka se on varautunut tulevaisuuteen tai miten se rakentaa sitä.

Viimeinen alue Elina Hiltusen esitystä käsitteli kommunikointia. Yrityksen kannattaa kertoa, kuinka se on varautunut tulevaisuuteen tai miten se rakentaa sitä. Tätä tekevät mm. autobrändit konseptiautoillaan; ne päätyvät tuskin tuotantoon mutta synnyttävät keskustelua ja antavat yrityksestä tulevaisuusorientoituneen kuvan. Ensimmäisinä esillä olleet saavat etumatkaa ihmisten mielissä.

Elina Hiltusen esitys ennakoinnista oli hyvä keino muistutella mieliin, mitä kaikkea tapahtuu maailmassa oman arjen ohella. Viiden tai kymmenen vuoden aikajänne on jo tarpeeksi pitkä muutosten näkyä. Ennakointi on myös asenne: ei kannata unohtua muuttumattomuuteen vaan varautua muutoksiin. Tämä vuosi on osoittanut, miten joustavuudella on voitu selvitä valtavista haasteista tai kääntää ne jopa voitoksi ja uudeksi suunnaksi. Ennakoinnin kannattaa olla osa yrityksen strategiaa.

Anne Veinola
Viestintäasiantuntija
Design Forum Finland

Kuva: Louis Maniquet