Blogi

13.5.2022

HEI Schools – muotoilu kasvatti päiväkodille siivet maailmalle

Suomalaisen koulun maine on maailmalla huikea, mutta koulua tai päiväkotia ei voi pakata sellaisenaan rekkaan ja rahdata maailmalle. Tarvitaan terävää tuotteistusta ja konseptointia, jotta mallia on mahdollista hyödyntää kansainvälisesti, paikallisten toimijoiden voimin.

HEI Schools on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustettu kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota suomalaistyyppinen varhaiskasvatusmalli mahdollisimman monen lapsen ja perheen saataville ympäri maailman. Yhteiskuntarakennetta tai koulutuspoliittisia linjauksia on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta ”viedä”, mutta pedagogisen lähestymistavan voi muotoilun avulla konseptoida.

Design-osaamiseen panostaminen on päiväkotimaailmassa toistaiseksi hyvin ohutta. Tunnistimme, että korkeatasoisella muotoilulla on mahdollista paitsi erottua kilpailusta, myös luoda sisällöllisesti vielä parempaa varhaiskasvatusmallia. Suunnitteluosaaminen valittiinkin tiedepohjaisen pedagogian ohella strategian ytimeen, ei tukitoiminnoksi tai koristeeksi. Design thinking & doing on ohjannut kaikkea kehitystyötä liiketoimintamallin muotoilusta päiväkotien tilaratkaisuihin ja vanhempainillan kulun suunnittelusta opettajakoulutuksen käyttäjäkokemukseen.

 

 

Työtä on tehty koko ajan poikkitieteellisellä tiimillä ja mukana on ollut varhaiskasvatuksen ammattilaisten lisäksi mm. kalustesuunnittelijoita, arkkitehteja, graafikoita, kuvittajia, valokuvaajia, palvelumuotoilijoita ja projektiammattilaisia. HEI Schoolsin malli onkin ikään kuin ”läpisävelletty” muotoilun osalta:

  • Liiketoimintamuotoilu: Lisenssimalli, jossa aina paikallinen yrittäjä operaattorina – ei pyöritetä päiväkoteja itse. Kiinteä vuosittainen lisenssimaksu tai kuukausiveloitus digitaalisesta palvelusta.
  • Sisältömuotoilu: Helposti ymmärrettävä ja käytettävä pedagoginen sisältö paikallisten opettajien ohjaamiseksi: vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja tuntitasoiset suunnitelmat eri ikäryhmille.
  • Palvelumuotoilu: Opettajien käytännön työtä tukeva opettajakoulutus ja opetussuunnitelman sisällöt verkkoalustalla. Palvelumuotoilu ulotettiin myös lapsen päiväkotipäivä -kokemukseen, vanhempainillan kulun suunnitteluun, projektitoimituksen vaiheisiin ja globaalin HEI-yhteisön toimintaan.
  • Tila- ja kalustemuotoilu: Yhdessä lasten, opettajien, arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden kanssa luotu harmoninen ympäristö, joka tukee pedagogisia tavoitteita ja rauhoittaa tilan oppimiselle ja leikille. Luonnonmateriaalit ja -värit, tunnistettavat HEI-elementit.
  • Tuotemuotoilu: HEI Schoolsin omana suunnittelutyönä toteutetut fyysiset tuotteet: piktogrammit, voimakortit, reput, vaatteet, joogatyynyt, HEI-hahmot, julisteet ja sisustuselementit.
  • Brändin ja viestinnän muotoilu: Visuaalinen identiteetti ja äänensävy kaikissa kanavissa ja formaateissa: logo, värit, fontit, graafiset elementit, kuvitukset, hahmot, valokuvaus- ja videotyyli, puheen tyyli. Verkkosivut, some-kanavat, presentaatiot, webinaarit, newsletterit, artikkelit, markkinointi- ja promomateriaalit, mainonta.

 

Mahdollisuus rakentaa kokonaisvaltainen tuotteistus alusta asti, muotoilun keinoihin nojaten on ollut ammatillisesti äärimmäisen innostavaa ja tyydyttävää. Se on ollut myös erittäin arvokasta liiketoiminnan kasvun ja asiakkaiden kokemusten kannalta, sillä hyvän muotoilun arvon ovat tunnistaneet sekä perheet että päiväkotioperaattorit ympäri maailman: HEI Schools -päiväkoteja on jo yli 30, 16 eri maassa. Lisäksi yli 50 päiväkotia ympäri maailman käyttää HEI Schoolsin tuottamia digitaalisia opetussisältöjä ja yli 500 opettajaa suorittaa HEI Schools Diploma -opintoja niin ikään digitaalisella verkkoalustalla. Kokonaisuudessaan ”HEI Family” onkin jo yli 4 000 hengen globaali yhteisö lapsia, vanhempia, opettajia, päiväkotiyrittäjiä ja työntekijöitä.

Kasvavan kansainvälisen liiketoiminnan, merkityksellisen työn ja maailmanparannuksen yhdistäminen on siis mahdollista. Ja kun koulutus on jo itsessään maailman vaikuttavin tapa muuttaa maailmaa, tulee siitä muotoiluosaamisen avulla todellinen supervoima.

 

Milla Kokko
Co-Founder, hallituksen jäsen
HEI Schools / Helsinki International Schools

Kuvat: HEI Schools