Blogi

15.11.2017

Johda identiteetillä

Usein muotoilujohtamisessa puhutaan brändikokemuksen kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Mitä sillä tarkoitetaan?

Parhaassa tapauksessa yritys on kiteyttänyt yhdessä henkilöstönsä kanssa oman identiteettinsä. Ilman yhteistä näkemystä omasta identiteetistä yritystä on mahdotonta johtaa, tekeminen pirstoutuu. Parhaat ja kiinnostavimmat brändit ovat hyvin yhtenäisiä ja erottuvia. Oma henkilöstö on brändin tärkeimpiä sanansaattajia, siksi he ovat tämän ajattelun keskiössä.

Yhteinen identiteetti määrittelee yrityksen tai yhteisön sielun ja sydämen. Se on aito ja läpinäkyvä. Sillä on historia ja tulevaisuus. Kiteytetty identiteetti pitää sisällään yrityksen arvot ja tavat toimia – keitä me olemme?

Seuraavaksi pitää miettiä mitä tämä yhteinen identiteetti tarkoittaa yrityksen eri osissa: markkinoinnissa, tiloissa, henkilöstöpolitiikassa, mallistossa, myynnissä, reklamaatioissa jne. jne.

Mitä kattavammin yhteistä identiteettiä voidaan johtaa yrityksen eri osa-alueisiin, sitä yhtenäisempi, erottuvampi ja kilpailukykyisempi yrityksestä tulee. Brändikokemuksen johtaminen kannattaa keskittää yhdelle henkilölle, jotta brändille saadaan selkeä profiili ja linja. Tämä vaatii usein yrityksissä kohtuullisen suuren kulttuurimuutoksen. Usein brändikokemukseen vaikuttavat osaset ovat omissa siiloissaan ympäri yritystä ja lopputulos on sekava ja huonosti erottuva. Tai brändikokemuksen johtaminen puuttuu ylimmästä johdosta, jolloin vaikuttavuus jää vaatimattomaksi.

Eli brändikokemuksen kokonaisvaltainen johtaminen on ylimmän johdon tasolla tapahtuvaa johtamista, jonka tavoitteena on henkilöstötyytyväisyys, erottautuminen markkinoilla, kilpailukyky, ja yrityksen menestys.

Kannattaa kokeilla.

 

Petteri Kolinen
Toimitusjohtaja, Design Forum Finland