Blogi

10.2.2021

Kaurankuoresta keksitty!

Design Forum Finland on jo usean vuoden ajan ollut mukana hankkeissa, jotka yhdistävät biotaloutta ja luovia aloja (muotoilu ja media) ja edistävät kiertotaloutta ja muotoilun käyttöä.

Tavoitteena on ollut edistää monialaista yhteistyötä ja sitä kautta lisätä edellytyksiä luovien alojen kestävälle kasvulle ja parantaa alan liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä tavoin voimme myös antaa oman panoksemme kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. HerääPahvi!-hankkeessa jatkettiin vuosina 2015–17 Hiilinielu Design Studiossa alkunsa saanutta ajatusta käyttää elintarviketeollisuuden sivuvirtana syntyvää kaurankuorta osana uudenlaista pakkausmateriaalia.

Tavallisesti maatalouden sivuvirtana syntyvät viljankuoret poltetaan energiantuotannossa, käytetään eläinten rehuna tai kompostoidaan. Kiertotalouden myötä olemme kuitenkin ymmärtäneet, että tuotannon sivuvirtana syntyvän materiaalin käyttö mahdollisimman monta kertaa on sekä maapallon resursseja säästävää että tarjoaa mahdollisuuksia hyvälle liiketoiminnalle. HerääPahvi!-hankkeessa leipomoteollisuudessa syntyvällä kaurankuorella korvattiin paperinvalmistusprosessissa osa havupuusellusta. Tästä materiaalista valmistetut pakkaukset pystytään kierrättämään käytön jälkeen kartonginkeräykseen – jälleen uusien pakkauksien raaka-aineeksi. Näin pystyimme myös osaltamme vaikuttamaan siihen, että arvokasta puusellua riittää jatkossakin uusien materiaalien raaka-aineeksi, esimerkiksi selluloosapohjaisiin tekstiileihin. Puupohjaiset pakkausmateriaalit tuovat vaihtoehdon erityisesti fossiilisista raaka-aineista valmistetuille kertakäyttöisille muovipakkauksille.

HerääPahvi!-hankkeessa jatkettiin Hiilinielu Design Studiossa alkunsa saanutta ajatusta käyttää elintarviketeollisuuden sivuvirtana syntyvää kaurankuorta osana uudenlaista pakkausmateriaalia.

HerääPahvi!-hankkeen ydintyöryhmän muodostivat insinöörit, tutkijat, media-alan ammattilaiset ja muotoilijat. Monialaisen ryhmän työskentelyssä eri näkökulmat ratkaistavaan ongelmaan sekä erilaiset luovat työskentelytavat veivät kehitystyötä konkreettisella tavalla eteenpäin. Hankekumppanien erilaiset asiantuntijuudet täydensivät toisiaan erinomaisesti. Tampereen ammattikorkeakoulu toi osaamista paperinvalmistuksesta sekä projektiviestinnässä, erityisesti mediaopiskelijoiden tekemien kiertotaloudesta kertovien animaatioiden ja videoiden muodossa. Luonnonvarakeskuksen tutkijat ja asiantuntijat ovat mm. varmistaneet, että uudenlaisen paperin tekniset ominaisuudet eivät ole huonommat kuin perinteisen pussimateriaalin. Muotoilun ammattilaiset antoivat materiaalille ulkomuodon prototyyppipakkauksina ja edistivät innovaation taustalla olevan tieteellisen kehitystyön tekemistä ymmärrettäväksi tavallisille ihmisille. Se edistää innovaation kaupallisia mahdollisuuksia ja helpottaa käyttöönottoa jatkossa.

Tuotannon sivuvirtana syntyvän materiaalin käyttö mahdollisimman monta kertaa on sekä maapallon resursseja säästävää että tarjoaa mahdollisuuksia hyvälle liiketoiminnalle.

Tässä hankkeessa Design Forum Finlandin vastuulla oli varmistaa muotoilun menetelmien hyödyntäminen ja erityisesti tuoda mukaan loppukäyttäjien näkökulma. Käytännössä tämä tarkoitti mm. monialaisten työpajojen järjestämistä eri vaiheissa hanketta sekä tiivistä työskentelyä yhdessä visuaalisesta ilmeestä ja pakkauksien prototyyppien suunnittelusta vastanneiden muotoilutoimistojen kanssa. Työpajoihin osallistuneet pakkausten loppukäyttäjät arvioivat pienimuotoisessa kuluttajaraadissa ryhmän ideoita siitä, mihin materiaalia voisi käyttää. Tavoitteena oli, että hankkeessa tehtävät pakkausprototyypit vastaavat kuluttajien arkipäivän tarpeisiin ja toisaalta esittelevät pakkausten valmistajille uuden materiaalin mahdollisuuksia. Tärkeää oli myös, että pystyimme osoittamaan uuden materiaalin skaalautuvuutta valmistuksen osalta. Materiaalin tuotanto tapahtui oikeassa paperitehdasympäristössä, delfort-konserniin kuuluvan Tervakoski Oy:n tehtaalla. Leipomotuotteille tarkoitettu paperipussi painettiin ja valmistettiin Peltolan Pussi Oy:ssä, myös normaalilla tuotantolinjastolla.

Tavoitteena oli, että hankkeessa tehtävät pakkausprototyypit vastaavat kuluttajien arkipäivän tarpeisiin ja toisaalta esittelevät pakkausten valmistajille uuden materiaalin mahdollisuuksia.

Ensimmäiset kaupalliset sovellukset materiaalista nähtiin jo hankkeen loppuvaiheessa, kun pakkaussuunnitteluun erikoistunut designtoimisto DesignCompany suunnitteli helsinkiläiselle ravintola Nokalle kaurankuoripaperista valmistettuja kuittitaskuja. Pian hankkeen päättymisen jälkeen saimme iloksemme kuulla, että Fazer, delfort Tervakoski ja Peltolan Pussi veivät hankkeessa kehitettyä leipäpussia eteenpäin niin, että se saatiin teolliseen valmistukseen. Fazerin Myymäläleipomoissa leivottava uusi kauraleipä pakataan pusseihin, joiden valmistusmateriaalista 25 % on sivuvirtana syntynyttä kaurankuorta. Kaurankuoripussi voidaan kierrättää käytön jälkeen kartonginkeräykseen uuden pakkauksen raaka-aineeksi. Toivottavasti kuulemme tulevaisuudessa vielä lisää uutisia kiertotaloutta konkreettiseksi tekevistä uusista tuotteista!

 

Saija Malila
Tuottaja, palvelumuotoilija
Design Forum Finland

 

HerääPahvi! -hankkeelle saatiin rahoitusta EU:n sosiaalirahastosta ja sen kesto oli 1.8.2018–31.12.2020. Hankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Luonnonvarakeskus ja Design Forum Finland.

Kuva: Antti Haapio