Blogi

24.2.2020

Kestävää kehitystä ja lähituotantoa Tukholman designviikolla

Muotoilu oli taas näkyvästi esillä Tukholmassa vuosittain järjestettävän Stockholm Design Weekin ansiosta. Design Forum Finland oli mukana designviikon ohjelmassa yhdessä muiden pohjoismaisten designorganisaatioiden kanssa, kun yhteispohjoismaisen SustaiNordic-hankkeen sarjassaan toinen julkaisu The Nordic Report02 lanseerattiin ArkDesissä Skeppsholmenilla.

The Nordic Report -vuosiraportissa esitellään pohjoismaisia esimerkkejä kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta. Näkökulmat ovat teollinen, tutkimuksellinen ja poliittinen, ja teemoja ovat muun muassa bio- ja kiertotalous, vastuullisuus julkisissa hankinnoissa sekä monialainen yhteistyö. Pyrkimyksenä on osoittaa, miten muutos kohti kestävämpää elämäntapaa on mahdollista ja jo arkipäivää monessa maassa, kunnassa ja kaupungissa ja yrityksessä. Pohjoismaiset arvot – demokratia, läpinäkyvyys, moniarvoisuus, osallistavuus ja tasa-arvoisuus – ovat hyvä alusta saada aikaan kehitystä, jolla on tulevaisuus.

SustaiNordic on yhteistyöverkosto ja alusta, jossa ovat mukana ArkDes ja Form/Design Center Ruotsista, Design Forum Finland, Design og arkitektur Norge, Dansk Design Center sekä Hönnunarmiðstöð Íslands. Hankkeen rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto.

The Nordic Report -vuosiraportissa esitellään pohjoismaisia esimerkkejä kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta.

Vuosiraportin julkistustilaisuuden avasi ArkDesin johtaja Kieran Long. Lavalla oli tuoreen julkaisun lisäksi kestävän tuotannon case-esimerkkejä Norjasta ja Ruotsista. Esillä olleet yritykset ovat ottaneet toimintansa keskeisiksi ohjenuoriksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals), joihin myös The Nordic Report02 -julkaisun sisältö pohjautuu. Yritykset todistivat esityksissään, että taloudellisesti kannattava yritystoiminta ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ovat täysin mahdollinen yhtälö.

Ruotsalainen ulkokalusteita valmistavan Nolan toimitusjohtaja Henrik Edlund totesi, että kiertotalouden mukainen suunnittelu on yrityksen kaiken toiminnan lähtökohta. Edlundin mukaan kestävän kehityksen Nolassa voi kiteyttää kolmeen selkeään pääkohtaan: 1) korkealaatuiset ja innovatiiviset materiaalit, 2) tuotteiden huoltaminen ja uudelleenkäyttö ja 3) korkeatasoisen muotoilutyön laatu, joka ei vanhene ajan kuluessa. Nola on yksi niistä yrityksistä, joka on hyödyntänyt toiminnassaan Design Forum Finlandin kehittämää EcoDesign Sprint -työkalua. EcoDesign Sprint on valmennusohjelma, joka tukee yrityksiä kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittämisessä muotoilun keinoin.

 

Norjalainen NCP Furniture esitteli uuden S-1500 -ulkokalustesarjansa, jonka pääraaka-aineena on paikallisista vesistöistä kerättyjen kalastusverkkojen muovijäte. Kaikki NCP Furnituren tuotanto perustuu paikallisen teollisuuden muovi- ja teräsjätteen uudelleen hyödyntämiseen. Paikallisen arvoketjuajattelun (local value chain) ansiosta tuotteet muodostuvat kuluttajille merkityksellisimmiksi, kun kuluttajasta tulee osa arvoketjua ja oman lähialueen tulevaisuuden rakentamista. Mielenkiintoiseksi yllämainitut yritysesimerkit tekee se, että molemmat toimijat ovat pitkäikäisiä perheyrityksiä, jotka ovat pystyneet uudistumaan nousevien ympäristöhaasteiden edessä ja silti toimimaan menestyksekkäästi useiden vuosikymmenien ajan.

SustaiNordic-työryhmä vieraili myös SPOK-toimijoiden tilaisuudessa. SPOK (www.s-p-o-k.se) lähestyy kestävää kehitystä NCP Furnituren kanssa hyvin samoista lähtökohdista. SPOK on tuotantoalusta, joka kerää ja levittää tietämystä paikallistuotannon mahdollisuuksista aina käsityöstä teollisuuteen. Skånen alue toimi SPOKin ensimmäisenä esimerkkialueena tuoden esille alueen paikallista osaamista sekä tähdäten myös pidemmällä aikavälillä kasvavaan paikalliseen kuluttamiseen (local consumption). Käsityön merkitys ja halpatuotannon vähentäminen paikallistuotantoa tukien ovat nostaneet päätään ruotsalaisten muotoilutoimijoiden keskuudessa jo useampien vuosien ajan.

Pohjoismailla on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä muulle maailmalle kestävän kehityksen saralla.

Myös Suomen Tukholman Instituutissa järjestettiin Design Talk -tapahtuma, jonka aiheena oli Design & Social Impact. Vilkkaan paneelikeskustelun jälkeen oli yleisön vuoro. Yleisökeskustelussa pohdittiin, miten eri maat voisivat edesauttaa kestävän tuotannon toteutumista. Eräs Euroopan ulkopuolella toimiva muotoilija kiteytti, että pohjoismaissa kestävän kehityksen mallien toteutumista edesauttaa vahva muotoiluperinne ja -historia sekä ymmärrys muotoilun mahdollisuuksista. Myös pohjoismainen arvopohja luo mahdollisuuksia kestävän kehityksen tuotannolle.

Pohjoismailla on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä muulle maailmalle kestävän kehityksen saralla. Kuten uudessa julkaistussa raportissa mukana olevan norjalaisen Vestren (www.vestre.com) yritysslogan kiteyttää: “Make the Nordic Way the Global Way.”

 

Uuden The Nordic Report02 -julkaisun voi tilata osoitteesta www.sustainordic.com.

Lisätietoa Design Forum Finlandin kestävän kehityksen hankkeista www.designforum.fi/projektit.


Päivi Kaira
Brand Manager, Design Forum Finland

Aino Vepsäläinen
Projektipäällikkö, Design Forum Finland 

Kuva 1: SustaiNordic, The Nordic Report 02
Kuva 2: NCP Furniture The Nordic Report 02 -julkistustilaisuudessa