Blogi

8.6.2022

Kiinnostaako yrityksen tulevaisuus? Silloin kiinnostaa myös circular design!

Millä tavoin yritykset voivat varmistaa kilpailuedun ja kilpailukyvyn liiketoimintaympäristössä, jonka tavoitteena on hiilineutraali kiertotalous? Entä miten tulisi reagoida asiakkaiden kasvaviin vastuullisuusodotuksiin samalla nostaen yrityksen omistaja-arvoa ja minimoiden tuotantoketjun riskit?

EU:n Vihreän Kehityksen ohjelma, moninaiset lakipaketit ja aloitteet (mm. taksonomia, kestävä tuotepolitiikka osana ekodesign-direktiivin laajentumista ja kriittisten materiaalien toimintasuunnitelma) ohjaavat yrityksiä päättäväisesti kohti uudistavaa kasvua ja hiilineutraalia kiertotaloutta. Sidosryhmät sijoittajista kuluttajiin ovat kasvavissa määrin kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta. Vastuullisuus onkin ESG (Environmental, Social, Governance) -vaateiden myötä noussut nopeasti yritysten agendalle ja osaksi niiden eri toimintoja. 

Vastuullisuus tiivistyy yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, eli siihen miten ne on suunniteltu, valmistettu ja miten niiden elinkaari mahdollistaa kiertotalouden toteutumisen. Varsin yleisesti tunnettu näkemys on, että yli 70% tuotteen ympäristövaikutuksista syntyy niiden suunnitteluvaiheessa. Koska kiertotalouden ensimmäinen periaate kuuluu, että jäte ja päästöt eliminoidaan jo suunnitteluvaiheessa, circular design -lähestymistapa on se, jolla yritykset vahvistavat kilpailukykyään suuressa markkinamurroksessa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. 

 

Mitä tarkoittaa circular design?

Circular design eli kiertotalouden mukainen suunnittelu voidaan nähdä sateenvarjoterminä, joka koostuu kahdesta kiertotalouteen ohjaavasta tasosta: 

1) Circular design perustuu systeemiajatteluun, jossa tuote- ja palvelusuunnittelun lisäksi peilataan ja iteroidaan tuotetta tai palvelua ympäröivään systeemiin (yrityksen operaatiot, toimitusketju, liiketoimintamalli, asiakaskokemus ja brändi) varmistaen, että systeemitason ratkaisut tukevat kiertotalouden mukaista tuotetta / palvelua ja siten kiertotalouden toteutumista. 

2) Koska kiertotalouden toinen periaate kuuluu, että materiaali pidetään kierrossa arvo säilyttäen, tuotesuunnittelutasolla tehdään valintoja, joilla varmistetaan että esimerkiksi tuotteessa käytetyt materiaalit ja kemikaalit sekä tuotteen ominaisuudet (esim. modulaarisuus, korjattavuus, päivitettävyys) mahdollistavat arvon säilymisen ja  useat, turvalliset elinkaaret. 

Olennaista siis on, että kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa tuotteita ja palveluja ei kohdisteta enää vain yhtä loppukäyttäjää ja hänen tarpeitaan varten, vaan tuotteet suunnitellaan systeemisellä tasolla toimiviksi, usean elinkaaren ja käyttäjän kautta enemmän arvoa tuottaviksi kokonaisuuksiksi. Syvällisen muotoiluosaamisen avulla luodaan aineetonta arvoa asiakasymmärryksen, tuote- ja palvelutarjoaman, asiakaskokemuksen ja brändin muodossa loppukäyttäjälle, yritykselle ja yhteiskunnalle. Tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa ohjaavat uudenlaiset liiketoimintamallit, jotka tuottavat taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. 

Kiertotalouden kolmas periaate on, että luonnon ekosysteemejä tulee vahvistaa; eli tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka parantavat ympäristön tilaa pelkän negatiivisen vaikutuksen minimoinnin sijaan. Miksi otamme esimerkiksi annettuna sen, että tehtaat saastuttavat vesistöjä; miksi tavoite ei voisi olla, että tehtaalta lähtevä vesi on juomakelpoista? Yksi lempiesimerkeistäni onkin hollantilainen mattovalmistaja Interface, joka on lähtenyt kohti ’Factory as a Forest’ -tavoitetta (eli tehtaat ovat metsiä). 

 

Haluatko mukaan Circular Design -ohjelmaan? 

Syksyllä starttaava, noin vuoden mittainen Circular Design -valmennusohjelma tukee yrityksen omaa T&K -prosessia. Ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus – myös kansainvälisesti tarkasteltuna – jossa pureudutaan syvälle kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Pilottiohjelmaan haetaan mukaan yrityksiä eri toimialoilta, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja haluavat panostaa konkreettiseen tekemiseen.

Kuten edellä mainittiin, ollakseen täysin kiertotalouden mukainen tuote/palvelu tarvitsee ympärilleen kiertotalouden periaatteilla ja liiketoimintamallilla rakennetun systeemin. Tästä syystä myös ohjelman lähestymistapa koostuu yritysjohdolle suunnatun strategisen tason, sekä muiden mukana olevien avainhenkilöiden tuote -ja palvelukehitystason kokonaisuuksista. Jotta yritys voi luoda menestyksekkään kasvupolun kohti kiertotalouden mukaista toimintamallia, tarvitaan yllä olevien lisäksi sisäisen organisoitumisen ja yrityskulttuurin kehittämistä markkinointia, brändiä ja asiakasrajapintaa unohtamatta: siiloissa toimivien yksiköiden sijaan tulee rakentaa läpi organisaation leikkaavia, monialaisia tiimejä, jotka yhdessä pystyvät rakentamaan saumattoman toimintamallin, joka kiteytyy vetovoimaisiin markkinointiviesteihin sekä parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen. Ohjelman sisältö onkin rakennettu niin, että se tavoittaa myös tästä kehitystyöstä vastaavat henkilöt. 

Ohjelman toteutuksesta vastaavat Ympäristöministeriön ohjaamana Design Forum Finland ja Ethica yhdessä seuraavien kumppaneiden kanssa VTT, SYKE,  Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs. 

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut ohjelmasta ja haluat kutsun syksyllä pidettävään aloitustapahtumaan, voit jättää meille yhteystietosi täällä.

 

Anne Raudaskoski
Head of Consulting & Co-Founde, Ethica Oy

Saija Malila
Tuottaja, Design Forum -tilaisuudet, palvelumuotoilija, Design Forum Finland

 

Lisätietoja antavat:

Saija Malila, Design Forum Finland: saija.malila@designforum.fi p. 044 727 2280
Anne Raudaskoski, Ethica: anne.raudaskoski@ethica.fi p. 050 341 0881