Blogi

14.4.2022

Kulutuskäyttäytymisemme on muutoksessa

 …ja muotoilulla on suuri rooli sen ohjaamisessa

Viime aikoina on tuntunut, että elämme jatkuvassa kriisien tulvassa. Ilmastokriisi, pandemia, luonnon monimuotoisuuden kato, sota – kaikki nämä kriisit väistämättä ovat vaikuttaneet ja tulevat jatkossakin vaikuttamaan meidän kaikkien käyttäytymiseen. Pandemian alkuaikoina jouduimme muuttamaan käyttäytymistämme lähes yhdessä yössä ja nähtäväksi jää, miten se on muokannut arvojamme ja asenteitamme. Myös muut kriisit ovat vaikuttaneet, jos ei kaikkien käyttäytymiseen, niin ainakin ajatuksiin.

Huoli ja valmius toimintaan näkyy Sitran teettämissä kyselyissä. Jo pidemmän aikaa suurin osa meistä on ollut valmis muuttamaan valintojamme ja käyttäytymistämme ilmastonmuutoksen vuoksi. Jopa 78 % suomalaisista pitää kestävien elämäntapojen noudattamista tärkeänä. Yli puolet (53 %) suomalaisista on myös tietoisesti vähentänyt kuluttamistaan ympäristösyistä ja pyrkii tekemään vastuullisia kulutusvalintoja. Nämä luvut ovat jo vuodelta 2019 ja luultavasti korona-aika on korostanut valintojemme tärkeyttä. Kestävä kuluttaminen ja sen valtavirtaistuminen on ollut yksi nopeimmista muutoksista kulutuskäyttäytymisessä viime vuosina.

Korona-aikaisen selvityksemme (Lifestyles After Lockdown, Sitra 2020) mukaan luotamme enemmän omaan kykyymme tehdä muutosta. Olemme havainneet, että arjen valinnoilla, hyvinkin pienillä, on seuraamuksia. Erityisesti olemme ymmärtäneet muutoksen voiman, kun teemme asioita samanaikaisesti ja yhdessä. Käsiä pesemällä, etäisyyden pitämisellä ja kasvomaskin käytöllä on ollut merkitystä taudin leviämiseen. Havahtuminen pienten valintojen ja tekojen vaikuttavuuteen luultavasti edesauttaa nyt myös kestävyyden eteenpäin viemisessä. Ehkä nyt ymmärrämme, että jos esimerkiksi ostamme kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita, pystymme vaikuttamaan tulevaisuuden tuotantoon.

Sitra on tutkinut suomalaisten kestävän kuluttamisen motiiveja ja selvitysten mukaan meidän yleisimmät motivaatiotekijämme kestävälle elämäntavalle ovat halumme elää itsenäistä ja omannäköistä elämää, arjen pienet ilonhetket, perhesuhteet sekä ympäristöä tukevat pienet järkiteot kuten kierrättäminen.

Ilmastonmuutoksen sekä luonnon monimuotoisuuden katoamisen vuoksi on tärkeää, että kaikki tekisimme muutosta kohti kestävämpää kulutusta. Toisaalta ei ole väliä, millä motiivilla muutosta teemme, kunhan kuluttaisimme vähemmän maapalloamme ja ilmakehäämme. Sitra on tutkinut suomalaisten kestävän kuluttamisen motiiveja ja selvitysten mukaan meidän yleisimmät motivaatiotekijämme kestävälle elämäntavalle ovat halumme elää itsenäistä ja omannäköistä elämää, arjen pienet ilonhetket, perhesuhteet sekä ympäristöä tukevat pienet järkiteot kuten kierrättäminen. Selvityksessä suomalaiset jakautuvat seitsemään eri motivaatioprofiiliin, joita motivoivat elämässä erilaiset ja toisistaan poikkeavat tekijät. Esimerkiksi kunnianhimoinen elämysten metsästäjä haluaa saada menestystä ja kokea uusia asioita ensimmäisten joukossa, kun taas hyvinvoinnin ja luonnon vaalijaa motivoivat terveyden edistäminen sekä hyvän olon ja elämän tasapainon hakeminen.

Kun pohditaan kuluttamisen suuntaa ja murrosta, niin havaittavissa on tässäkin asiassa polarisoitumista. Yhdessä reunassa ovat ne, jotka tekevät erittäin tietoisia päätöksiä motiivinaan ekologisuus, kestävyys ja vastuullisuus. Toisessa ääripäässä taas ovat ne, joiden mielestä koko hiilineutraalisuus on hapatusta ja jotka ajattelevat, että meidän tekemisillämme ei ole mitään vaikutusta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Näiden välimaastosta löytyvät kiireistä arkeaan elävät, jotka eivät ehdi miettiä arjen kestävyyttä, vaikka ehkä haluaisivatkin. Tärkeintä on huomioida, että olemme eri tavalla avoimia kestävyyttä tai ekologisuutta painottaville viesteille. Liian useasti, kun lähdemme suunnittelemaan kestävää tuotetta tai palvelua, haluamme muotoilussa ja viestinnässä korostaa ekologisuutta ja vihreyttä, vaikkakin se samalla sulkee osan ihmisistä täysin pois. Osa meistä ei halua kuullakaan hiilineutraaliudesta tai ympäristöarvoista. Heidätkin voidaan silti saada mukaan toimintaan esimerkiksi korostamalla resurssien hukkaamisen tyhmyyttä tai paikallisuutta.

Muotoilulla on suuri rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. On kyse sitten tuotteen elinkaaren pidentämisestä tai meidän valintojemme muotoilusta elinympäristössämme, muotoilun työkalut ja muotoilijat ovat merkittävässä asemassa. Muotoilulla on mahdollisuus nyt luoda toimintaympäristöä, joka tukee ekologisuutta ja maapallomme kantokykyä ja sitä kautta luo hyvinvointia meille kaikille.


Sari Laine

Leading Specialist, Sustainable Everyday Life
Sitra