Blogi

10.8.2018

Menestyneellä brändillä on vahva kilpailuetu

Mikäli yritys haluaa kansainväliseksi brändiksi, sen on erotuttava muista saman alan toimijoista. Vahva konsepti ja asiakaslupaus ovat menestyvän liiketoiminnan edellytys. Uudet digitaaliset kanavat kuten verkkokauppa avaavat ovet kansainvälisille markkinoille, mutta sisältö ratkaisee yrityksen menestyksen.

Brändistrategia on yrityksen keskeinen strateginen liiketoiminnan ydin. Brändin rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä, määrätietoista sekä johdonmukaista työtä asiakkaan luottamuksen saavuttamiseksi. Vahvat brändit panostavat myös tehokkaasti markkinointiin.

Tulevaisuuden kuluttaja on yhä vaativampi ja haluaa yllätyksellisyyttä sekä uusia ratkaisuja. Konseptien kehittämisen sykli nopeutuu ja uusia tuote- ja palveluinnovaatioita syntyy nykyisten liiketoimintamallien rinnalle. Vahva asiakaslupaus vaatii jatkuvaa innovointia. Tämä on mahdollisuus myös pienille kansainvälistyville brändeille kasvaa nopeammin suureksi. Tulevaisuuden menestystarinat rakennetaan asiakkaan kanssa yhdessä. Asiakaslähtöinen ajattelu on ollut keskeinen tekijä omassa työssäni jo 90-luvun lopulta ja vasta viime vuosina on Suomessa alettu ymmärtää aidosti asian vakavuus. Ruotsissa asiakaslähtöinen ajattelu on ”självklart”, kuten ruotsalainen kollegani totesi erään kansainvälisen ketjun kokouksessa Tukholmassa. Asiakaslähtöistä ajattelua edustaa parhaimmillaan oma suosikkibrändini IKEA.

 

Empaattisuus sekä kyky kuunnella asiakasta aidosti ovat ominaisuuksia, jotka mahdollistavat menestyksen. Jopa maailmanlaajuiset menestysketjut kuten H&M ovat joutuneet nöyrtymään uudenlaisen kuluttajakäyttäytymisen edessä. Vanhat vahvat kivijalkakonseptit eivät enää riitä kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi. Digitalisaatio on tuonut mukanaan uuden kulutuskäyttäytymisen, jonka jokainen kansainväliseksi brändiksi tavoitteleva yritys tulee huomioida omassa toiminnassaan. Luotettava brändi on avain kansainväliseen menestykseen. Luottamus ainutlaatuiseen designiin ja vahvaan kilpailuetuun sekä luottamus yrityksen tarinaan ja arvomaailmaan ovat vahva perusta rakentaa kansainvälisesti menestynyt brändi.

Uusi kasvava sekä kansainvälistyvä designyritys on Papu Design, jonka arvomaailma on aidosti välittävä sekä vastuullinen.  On hienoa olla mukana rakentamassa tätä uniikkia tarinaa. Voisiko Papu olla tuleva suomalainen kansainvälinen menestystarina kuten Hennes&Mauritz? Business Finland on kutsunut yhteen suomalaisia brändiosaamisen huippuja ja perustanut advisory boardin, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten brändiosaamista sekä asiakaslähtöistä päätöksentekoa. On suuri kunnia toimia kyseisen advisory boardin puheenjohtajana. Brändiosaamista arvostetaan yhä enemmän myös Suomessa.

Menestysbrändien rakentaminen edellyttää ennen kaikkea oikeaa asennetta: empatiaa, aitoa intohimoa ja kovaa työtä. Menestyminen edellyttää edelleen myös osaamista ja ammattitaitoa; ihmiset sen tekevät!

 

Marina Vahtola
Chairman of the board, Partner, Chain Invest Oy

Kuvat: Papu AW18 / Riikka Kantinkoski