Artikkelit

11.5.2022

Mitä huomisen kuluttaja haluaa?

The Stuff People Want – a New Horizon for Design in Finland -raportti on julkaistu

Kuluttajien arvot ja asenteet ovat muuttumassa ja se vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. Tavaroilta odotetaan iloa tuovaa käytettävyyttä ja pitkäikäisyyttä ja yrityksiltä aitoa vastuullisuutta. Omistamisen tilalle esiin on nousemassa vaihtoehtoja, kuten lainaaminen ja vuokraaminen – ja omistaminenkin voi olla vastuullista, kun huolehditaan tavaroiden kierrosta seuraavalle omistajalle ja materiaalien kierrätettävyydestä. Yrityksille tämä tietää liiketoiminnan uudistamista ja jopa kokonaan uusia toimintamuotoja. Muutoksessa muotoiluosaamisen hyödyntämisellä on ratkaiseva rooli.

Design Forum Finland oli yhtenä toimeksiantajana kansainvälisessä Stuff in Flux 2 -tutkimuksessa, jossa mitattiin kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen muutosta: millaisia odotuksia ihmiset asettavat suhteelleen tavaraan eli fyysisiin tuotteisiin. Tavoitteena tutkimuksessa oli tuoda näkemyksiä ja uusia suuntaviivoja liiketoiminnan kehitykseen ja muotoilun asemaan kehityksessä. Tutkimuksen tuloksista koottu raportti ”The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland” on nyt julkaistu. Design Forum Finlandin tehtävänä on tukea suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun laaja-alaisen käytön avulla. Muun muassa tähän tutkimus on tuonut runsaasti uusia ideoita ja näkökulmia, joita raportin myötä välitetään niin yrityksille kuin muotoilijoillekin.

Raportti perustuu seitsemästä maasta (Brasilia, Kanada, Yhdysvallat, Saksa, Venäjä, Intia ja Kiina) vuonna 2021 kerättyyn laajaan tutkimusaineistoon sekä 14:ään suomalaista muotoilua käsittelevään asiantuntijahaastatteluun. Näkökulmaksi valittiin edelläkävijäkuluttajat (engl. the Leading-Edge), jotka omaksuvat ensimmäisinä uusia, arkisia käyttäytymismalleja. Leading-Edge-kuluttajat auttavat havaitsemaan mahdollisuuksia, joista voi tulla massamarkkinailmiöitä seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.

Tutkimus nosti esiin useita erilaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia suomalaiselle muotoilulle ja sitä käyttäville yrityksille. Raportissa esitellään neljä innovaatioaluetta, joita yritysten ja suunnittelijoiden ei kannata jättää ottamatta huomioon. Kaikkia yhdistää kuluttajien aiempaa kriittisempi suhtautuminen liikakulutukseen ja ehtyvien luonnonvarojen käyttöön, ja kaikkiin sisältyy vastuullisuusnäkökulma.

 

Raportin johtopäätös on, että pysyäkseen mukana kuluttajien ajattelutavan muutoksessa ja pystyäkseen hyödyntämään sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia suomalaisen muotoilun on kyettävä ennakkoluulottomaan ja paljon aiempaa laajamittaisempaan yhteistyöhön eri osaamisalueiden ja sektorien välillä. Tutkijoiden mukaan raportissa esitellyt mahdollisuudet avaavat suomalaiselle muotoilulle tilaisuuksia toimia maailmanlaajuisesti esimerkkeinä siitä, miten yksilöt ja yritykset tai yksityiset ja julkiset toimijat voivat kehittää yhdessä parempia tapoja kuluttaa ja tuottaa tavaroita kestävästi ja vastuullisesti, tulevaisuutta ajatellen.

The Stuff People Want -raportin kuten myös Stuff in Flux 2 -tutkimuksenkin toteutti Alice Labs / Oskar Korkman ja Sharon Greene. Mukana hankkeessa oli johtavia kansainvälisiä kuluttajabrändejä sekä myös non-profit-organisaatioita, joiden tavoite on edistää kestävämpiä kulutustapoja. Design Forum Finland oli ainoa suomalainen kumppani tutkimushankkeessa ja sen osuutta rahoitti Sitra. Ensimmäinen, Sitran rahoittama Stuff in Flux -tutkimus julkaistiin vuonna 2017.

LATAA RAPORTTI (pdf)

Design Forum Finland järjestää aiheesta DF Talk -seminaaritilaisuuden keskiviikkona 18.5.2022 klo 13­–16 Valkoisessa Salissa Helsingissä. Tilaisuus on maksuton ja seurattavissa myös verkossa. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Kuva 1: Vasemmalta FabPatch, Oikiat Design; Naava; Anna Ruohonen; Reima, Repair Kit; Space of Mind, Studio Puisto Architects Ltd.
Kuva 2: Otteita tutkimuksesta The Stuff People Want – A New Horizon for Design in Finland, Oskar Korkman & Sharon Greene, 2022

Päivi Kaira

Brand Manager

044 055 6071