Blogi

13.1.2020

Muotoilu ja megatrendit

Sitra julkisti äskettäin megatrendikatsauksensa. Mikä sija muotoilulla on maailman suurissa muutoksissa?

Yksi Sitran toiminnan keskeisiä tavoitteita on tulevaisuuden ennakointi ja varautuminen muutoksiin. Se julkaisee muutaman vuoden välein megatrendikatsauksiaan, jotka perustuvat laajoihin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin, visiotyöhön ja analyyseihin. Esille nostettavat megatrendit on valittu erityisesti Suomen oloja silmällä pitäen, jolloin ne ovat relevantteja kehityssuuntia nimenomaan meillä.

Vuoden 2020 megatrendit ovat Sitran mukaan ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys, verkostomaisen vallan voimistuminen, uutta suuntaa hakeva talous, teknologian sulautuminen kaikkeen ja väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen. Megatrendeihin vaikuttavat erilaiset niiden keskiset jännitteet, jotka nostavat esiin ongelmakohtia ja kysymyksiä. Lisäksi ovat metatrendit – eri teemojen läpi kulkevat ja muutosta synnyttävät tekijät; Sitran mukaan nämä ovat postnormaaliksi muuttunut aika, tunteiden mukaan tulo lähes kaikkeen ja yksityisyyden ja yhteisöllisyyden välinen kahtiajako. Oleellista on huomata, että megatrendit eivät vaikuta tulevaisuuteen erillisinä, vaan ne liittyvät kaikki toisiinsa suurina ja monimutkaisina kokonaisuuksina.

Vuoden 2020 megatrendit ovat Sitran mukaan ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys, verkostomaisen vallan voimistuminen, uutta suuntaa hakeva talous, teknologian sulautuminen kaikkeen ja väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen.

Muotoilun kauniina tavoitteena on etsiä vastauksia tulevaisuuden kysymyksiin ja tarpeisiin. Muotoilijan koulutus, osaaminen ja ajattelutapa tähtäävät kaikki tähän. Siksi megatrendien pitäisi olla muotoilijan parhaita kavereita! Vai ovatko ne liian suuria – pystyykö niitä hahmottamaan ja niiden kanssa toimimaan?

Muotoilulla on kaksi lähestymistapaa megatrendeihin. Toisaalta megatrendit tarjoavat uusia (liiketoiminta)mahdollisuuksia. Miten tehdään kiertotalouden mukaisia kuluttajatuotteita? Miten rakennetaan käyttäjää auttavia sovelluksia? Millaisia ovat ikääntyvien ikäluokkien tarpeet? Megatrendejä haistelemalla ehkä löytyy uusi menestysala, jossa juuri suomalaisella osaamisella on tilaisuutensa.

Toinen näkökulma on idealistisempi. Miten muotoiluajattelulla päästään ratkomaan megatrendien mukanaan tuomia haasteita? Siitähän on muutamat viime vuodet puhuttu: muotoilu on apuväline viheliäisiin ongelmiin. Tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua, monialaista yhteistyötä, kokeilun kulttuuria ja niin edelleen. Parhaimmillaan molemmat näkökulmat yhtyvät, ja tuloksena on jotain epäkohtaa parantava ratkaisu, jolla on myös bisnesarvoa.

Ensireaktio megatrendien edessä on hämmennys ja lannistuminen. Mihin me olemme menossa? Mihin meitä viedään? Ovatko megatrendit liian suuri pala, pystynkö minä tekemään yhtään mitään? Sitran raportti rauhoittelee. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa, megatrendien tunnistaminen auttaa siinä. Trendit on tarkoitettu strategia- ja visiotyön avuksi, ja tässä on tilaisuus muotoilijallekin! Muotoiluajattelun tuominen mukaan yrityksen strategiselle tasolle, siinäpä konkreettinen ja ehkä toteutettavissa oleva haaste.

 

Sitran raportin lopuksi annetaan viisi hyvää vinkkiä megatrendien käyttöön: Muista, että ne eivät ole mustavalkoisia, kaikki tai ei mitään, vaan harmaasävyjä löytyy. Haasta oletuksia, arvosta erilaisuutta, havainnoi heikkoja signaaleja. Tuo muutos ihmisen mittakaavaan… äläkä unohda toivoa!

Muotoilijat saattavat olla toivon tuojia ja ratkaisujen keksijöitä. Ainakin siihen meidät on koulutettu.

Me Design Forum Finlandissa järjestimme jäsenillemme kisakatsomon ja seurasimme Sitran megatrendien julkistustilaisuutta livestriimauksena torstaina 9.1. Keskustelimme myös nimenomaan muotoilijoiden ja suunnittelijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa suuriin muutoksiin. Vuoden mittaan keskustelu tulee jatkumaan meidän tämänvuotisen teemamme, uuden arvon, ympärillä. Siinä lähtökohtana on yksi megatrendeistä, talouden uudet suunnat. Muotoilu on yksi keino tuottaa muutakin kuin taloudellista arvoa. Vuoden mittaan kerromme, miten se tapahtuu.

Anne Veinola
Viestintäasiantuntija
Design Forum Finland

Kuva 1: Patrick T. Kindt
Kuva 2: Sitra, Megatrendit 2020 (13.1.2020)
Saatavissa: https://www.slideshare.net/SitraFund/megatrendit-2020-912020