Blogi

19.1.2021

Muotoilu on mahdollisuus muutokseen

”Uusi brändi pelasti huonekaluyritys Hakolan”,  kirjoitti OP media omassa artikkelissaan perinteisen jurvalaisen kalustevalmistajan huomiota herättäneestä nopeasta ja yllättävästä menestyksestä.

Suomalaiset perinteiset hyveet olivat toteutuneet yrityksessä jo pitkään: ahkeruus, palvelualttius, luotettavuus ja tuotannon tehostus. Yritys oli kuitenkin taloudellisesti suurissa vaikeuksissa. Lääkkeeksi löytyi strateginen muotoilu.

Juhlavan termin takana on hyvinkin arkista, loogista ja systemaattista tekemistä. Strategisessa muotoilussa otetaan muotoilu mukaan syvälle liiketoiminnan suunnitteluun sekä erottautumis- ja kilpailutekijöiden rakentamiseen. Tavoitteena on tehdä yrityksestä ja sen tuotteista, palveluista ja brändistä merkityksellinen, tärkeä ja haluttava ihmisille tulevaisuudessa. Eikä ainoastaan asiakkaille, vaan myös muille tärkeille tahoille, kuten omille työntekijöille, rahoittajille, jälleenmyyjille, omistajille, erilaisille partnereille ja oikeastaan kaikille sidosryhmille, jotka yrityksen kanssa ovat tekemisissä.

Strategisessa muotoilussa otetaan muotoilu mukaan syvälle liiketoiminnan suunnitteluun sekä erottautumis- ja kilpailutekijöiden rakentamiseen.

Nykyaikaisessa ajattelussa brändi on kaikki ne kokemukset, elämykset, toiveet ja tarinat, jotka yrityksestä välittyvät. Ihmiset tekevät valintojaan ylätasolla brändien välillä; se on kaiken lähtökohta, tuotteet ja palvelut tulevat vasta seuraavaksi tarkasteltaviksi. Siksi brändin kokonaisvaltainen johtaminen yrityksen ylimmässä johdossa on tänä päivänä aivan välttämätöntä, kun haetaan menestystä.

Brändi terminä on hankala, ja sillä on historiansa, mutta kuten kokenut yritysjohtaja ja usean merkittävän yrityksen hallituksen jäsen Marina Vahtola asian sanoittaa: ”Brändi mielletään usein suomalaisissa yrityksissä operatiiviseksi markkinoinniksi, mutta todellisuudessa se on liiketoiminnan strateginen ydin.”

Entäs muotoilu? Kokonaisvaltaisessa, houkuttelevassa brändissä on paljon muotoiltavaa, muotoiluvetoiset brändit ovat omistajilleen keskimäärin 211 % tuottavampia kuin perinteiset yritykset (lähde: Design Management Institute). Esimerkiksi Hakola profiloi itsensä entistä vahvemmin ei vain suomalaiseksi, vaan jurvalaiseksi yritykseksi. Merkitykselliset erottautumistekijät kuten laatu, paikallisuus, läpinäkyvyys, vastuullisuus, trendikkyys, inhimillisyys, luotettavuus ja suomalaisuus löytyivät jo valmiina talon sisältä. Ne piti vain osata oikealla ja houkuttelevalla tavalla tuoda yrityksen brändiin, arkeen, tekemiseen ja moderniin digitaaliseen markkinointiin.

Muotoiluvetoiset brändit ovat omistajilleen keskimäärin 211 % tuottavampia kuin perinteiset yritykset.

Muotoilu on lyhyesti määriteltynä ajattelua, suunnittelua ja tekemistä, joka on ihmiselle arvokasta, ja jossa motiivit lähtevät ihmisten tarpeista, pitäen sisällään luonnollisesti hyvän elämän maapallolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että muotoilu auttaa yritystä ymmärtämään maailman muuttumisen (esimerkiksi viimeisen 15 vuoden aikana erityisesti globalisaatio ja digitalisaatio) tuomia vaatimuksia ja mahdollisuuksia ja tulkitsemaan ne konkretiaksi; esimerkiksi vastaamalla kysymykseen: Mitä tulevaisuuden tuotteet ja palvelut ovat, jotta maailman muuttuessa olemme entistä menestyksekkäämpi? Miten erotumme positiivisesti kilpailijoistamme, olemme tärkeä ja merkityksellinen kaikille brändimme ihmisille, olemme kokonaisvaltaisesti vastuullisia? Ja miten tuotteemme ja palvelumme ovat tärkeitä ja oikeita nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta?

Muotoilussa on loistavia työkaluja, menetelmiä ja prosesseja tulevaisuuden ja päällä olevien haasteiden ja mahdollisuuksien työstämiseen.

Harmittavan usein yrityksillä on tarjoamassa tuotteita ja palveluja, joita ne kuvittelevat ihmisten tarvitsevan, joita on aina ollut valikoimassa, joita osataan perinteisesti ja helposti tehdä, tai jotka ovat yritykselle erityisen kannattavia. Välillä on terveellistä kysyä yrityksen johdossa: onko tämä mitä asiakkaamme haluaa ostaa, vai se mitä me haluamme myydä? Ne eivät aina ole ikävä kyllä sama asia.

Päätöksenteossa on hyvin usein mukana muita motiiveja, jotka vievät sitä kauemmas ihmisestä. Tällaisia motiiveja ovat esimerkiksi arvovaltataistelut, poliittiset motiivit, teknologiajohtoisuus tai yksinkertaisesti laiskuus yrittää tehdä uutta ja merkityksellistä.

Muotoilussa on loistavia työkaluja, menetelmiä ja prosesseja tulevaisuuden ja päällä olevien haasteiden ja mahdollisuuksien työstämiseen, uuden löytämiseen ja hahmottamiseen ja tulevaisuuden menestykseen.

Muotoilu on mahdollisuus muutokseen.

 

Petteri Kolinen
Toimitusjohtaja
Design Forum Finland

Kuva: Mikko Ryhänen