Blogi

24.3.2021

Oikeudellinen kauneus

Matematiikan kauneudella tarkoitetaan sitä, että monet matemaatikot kokevat matematiikan kauniina ja he saavat esteettistä mielihyvää työstään. Myös maallikko voi hyvin samaistua tähän; yksinkertainen ja ytimekäs ongelman ratkaisu voi olla tietyllä tapaa kaunis.

Eleganssi on kauneutta, joka osoittaa epätavallista toimivuutta, tehokkuutta ja yksinkertaisuutta. Kaunista matematiikkaa kuvaillaan usein elegantiksi. Filosofi Bertrand Russell luonnehti matematiikan kauneutta seuraavasti:

”Oikein nähtynä matematiikka sisältää paitsi totuuden myös äärimmäistä kauneutta — kylmää ja ankaraa kauneutta, sellaista kuin veistos edustaa, vetoamatta miltään osin luontomme vajavuuksiin, tukeutumatta musiikin tai taiteen suurellisiin hepeneisiin; silti ylevässä puhtaudessaan matematiikka pystyy tavoittamaan ankaran täydellisyyden, jota vain taiteista suurimmat edustavat.”

Olen koulutukseltani juristi ja teen asiakkaille juridisia lopputuotteita: sopimuksia, kirjelmiä, muistioita ja ohjeistuksia. En ole kuullut juristien puhuvan eleganssista työnsä yhteydessä. Juridista työtä kuvaillaan itse asiassa täysin vastakkaisella tavalla. Juridiikka on tyypillisesti haastavaa, monimutkaista, vaativaa ja epäselvää.

Onko kauneuden käsitteellä mitään tekemistä juridiikan kanssa? Voiko juridiikka olla eleganttia?

Ihmiset puhuvat asioista epäselvästi silloin, kun he eivät halua asettaa kantaansa alttiiksi kritiikille – tai silloin, kun he eivät tiedä asiasta oikeasti mitään. Tämän vuoksi poliitikon sanahelinästä ei saa selvää ja juridiikka on koukeroista. Asioiden ilmaiseminen helpolla ja ytimekkäällä tavalla on usein haastavampaa kuin monimutkainen ja laaja ilmaisu. Kirjailija Antoine De Saint-Exuperyn sanoin: ”Täydellisyys ei ole sitä, kun ei ole mitään lisättävää, vaan sitä, kun ei ole mitään poistettavaa.”

Kirjailija Antoine De Saint-Exuperyn sanoin: ”Täydellisyys ei ole sitä, kun ei ole mitään lisättävää, vaan sitä, kun ei ole mitään poistettavaa.”

Joskus toki monimutkaisuus saattaa olla osa juridista strategiaa. Useimmiten kyse on kuitenkin siitä, että juridiikka on huonosti suunniteltua. Juristien työkalupakissa olevat alleviivaus ja ALL CAPS eivät riitä tuomaan juridiikkaan tarvittavaa selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Juridinen eleganssi voisikin olla yksinkertaistamista ja selkeyttämistä muotoilun keinoin. Vuorovaikutus eri alojen välillä voisi mahdollistaa juridiikan tarkastelun useammasta eri näkökulmasta ja mahdollistaa myös juridiikan paremman muotoilun.

On tärkeä havaita, että eleganssi liittyy tyypillisesti selitysten itsensä kauneuteen – ei siihen, että selitykset olisivat välttämättä tosia tai oikein. Hyvin muotoiltu sopimus tai kauniin yksinkertainen matemaattinen teoria voivat molemmat olla sisällöltään puutteellisia tai virheellisiä. Eleganssi ei ole takuu oikeudenmukaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Hyvin suunniteltu, ytimekäs ja ymmärrettävä selitys ottaa vastuun toiminnastaan.

Kuitenkin sekä eleganttiin matemaattiseen teoriaan että hyvin muotoiltuun tietosuojaselosteeseen liittyy eräs yhteinen piirre: ne ovat molemmat vastuullisia. Ne voidaan ymmärtää ja siten ne ovat myös alttiita kritiikille. Hyvin suunniteltu, ytimekäs ja ymmärrettävä selitys ottaa vastuun toiminnastaan. Tämän vuoksi eleganssiin kannattaa pyrkiä niin matematiikassa kuin juridiikassakin.

 

Antti Innanen
Dot.

Antti Innanen on juridiikkaa ja muotoilua yhdistävän Dot.-toimiston perustaja ja toimitusjohtaja. www.dot.legal

Kuva: Antoine Dautry