Artikkelit

7.11.2019

Päämääränä laatu – Aivan

Muotoilutoimisto Aivanin tilat sijaitsevat Helsingissä Hernesaaressa. Ikkunan takana lipuvat Tallinnan laivat Länsisataman laituriin. Sopiva paikka toimistolle, jonka yksi erikoisala on venesuunnittelu.

Aivanin kuusi osakasta – Jarkko Jämsén, Minka Koukkunen, Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto ja Saku Sysiö – on valittu vuoden 2019 Kaj Franck -muotoilupalkinnon saajiksi kaikkien aikojen ensimmäisenä muotoilijaryhmänä.

 

Alku

Aivanin perusti vuonna 2007 neljä nuorta teollista muotoilijaa, Jarkko Jämsén, Antti Mäkelä, Mikael Silvanto ja Saku Sysiö. Heillä oli yhteinen opiskelu- ja työhistoria ja yhteinen kunnianhimoinen näkemys muotoilun tavoitteista ja laadusta. Alku oli luonnollisesti varovainen. ”Meillä oli muistaakseni kaksi venetoimeksiantoa ja kaksi teollisen muotoilun projektia ja sitten lyötiin hynttyyt yhteen ja päätettiin, että aletaan tehdä yhdessä hommia”, muistelee Saku Sysiö. ”Meillä oli tässä Laivakadulla tyhjä tila, työpöytinä pari pukkijaloilla olevaa levyä, neljä läppäriä ja neljä kaveria. Aika pitkään tehtiin pienellä tiimillä.”

Alusta alkaen Aivanin työt saivat positiivista palautetta ja onnistuneet projektit toivat suositteluja ja uusia projekteja. Toimiston maine kasvoi, jopa siinä määrin, että Design Forum Finland valitsi sen toiseksi Vuoden nuori muotoilija -palkinnon saajaksi vuonna 2010. Osaaminen ja erityislaatu oli huomattu.

 

Kasvu

Mikael Silvanto rekrytoitiin Applelle vuonna 2011, mutta tiimi täydentyi jo samana vuonna Aleksi Kuokalla ja Aki Suvannolla ja vuonna 2012 Minka Koukkusella. Uudet osakkaat toivat taloon omat vahvuusalueensa, mikä sekä laajensi toimiston palvelutarjontaa että mahdollisti kasvun. Laaja-alaiselle suunnittelulle oli selvästi kysyntää.

Kun toimisto oli pieni, projektit olivat pieniä. Toimiston kasvun myötä projektitkin ovat kasvaneet – tai pikemminkin niin, että projektien koon kasvaessa myös väki lisääntyi. Toimitusjohtaja Minka Koukkunen kuvailee Aivanin kasvua hyvin orgaaniseksi. ”Kasvu ei ole meille itseisarvo”, hän sanoo. ”Olemme kasvaneet siksi, että meille on tullut mielenkiintoisia projekteja, joille emme halua sanoa ei.” Jos työ kiinnostaa, se otetaan vastaan ja vasta sen jälkeen mietitään, miten siitä selvitään. ”Aina on selvitty: asiakkaan odotukset on joka kerran ylitetty Aivanin tekemisen tavalla, joka on suoraan laatuun sidottu”, kertoo Koukkunen.

Jarkko Jämsén, Minka Koukkunen, Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto ja Saku Sysiö johtavat yhdessä Aivania. Kukin osakkaista vastaa tietystä kokonaisuudesta tai liiketoiminta-alueesta, yhdessä tietysti sovitaan strategiset linjat. Tällä hetkellä talossa työskentelee nelisenkymmentä suunnittelijaa: teollisia muotoilijoita, graafisia suunnittelijoita, tilasuunnittelijoita, laivanrakennusinsinöörejä, mekaniikkasuunnittelijoita ja muutama hallinnon parissa työskentelevä. Väki on vuosi vuodelta kansainvälisempää; toimiston maine varsinkin venesuunnittelun alueella on ulottunut jo ulkomaille. Yhdistävä tekijä on muotoiluajattelu, arvioivat osakkaat.

Strateginen design on myös yhä keskeisempi alue toimiston tarjonnassa. Monipuolinen osaaminen on Aivanin ydinvahvuuksia ja toimisto pystyy tekemään laaja-alaisia hankkeita kokonaan talon sisällä.

Monialaisuus ja laatu

Aivanin pääliiketoiminta-alueet ovat perinteinen teollinen muotoilu, venesuunnittelu, brändien, brändi-identiteettien ja brändättyjen tilojen suunnittelu, graafinen muotoilu ja palvelumuotoilu. Strateginen design on myös yhä keskeisempi alue toimiston tarjonnassa. Monipuolinen osaaminen on Aivanin ydinvahvuuksia ja toimisto pystyy tekemään laaja-alaisia hankkeita kokonaan talon sisällä. ”Koko ajan enemmän mennään siihen, että viedään asiat loppuun asti”, sanoo Antti Mäkelä. ”Konseptin suunnittelusta edetään vaikka teknisiin piirustuksiin ja kokoonpano-ohjeistoihin… On hyvin harvoja asioita, joita meiltä ei saa.” Se, että samasta paikasta saa sekä muotoiluosaamista että brändi- ja markkinointiosaamista, ei ole edelleenkään Suomessa yleistä. Monialaisuuden taustalla ovat osakkaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet, jotka täydentävät toisiaan, ja muiden erikoisosaamista arvostetaan.

Kyse on myös laadun varmistuksesta, ja laadusta Aivan on ollut tunnettu alusta asti. Laatua odotetaan myös asiakkailta, tai paremminkin halua saada korkealaatuinen lopputulos. Paras projekti onkin sellainen, jossa jaetaan sama ambitiotaso asiakkaan ja tekijöiden kesken, sanoo Antti Mäkelä. ”Meidän vahvuus on se, että meiltä löytyy intohimoa tehdä asiat loppuun asti erittäin hyvin ja meillä on ihmisiä, jotka jakavat sen saman intohimon.” Kun työ tehdään talossa kokonaan, tuotekonseptista brändiin ja visuaaliseen ilmeeseen asti, lopputulos on yhtenäinen, viimeistelty ja kaikilta osiltaan korkeatasoinen. Samasta syystä alihankintaa ei juuri harrasteta, vaan osaaminen löytyy pääosin omasta takaa.

Monialaisuus muotoilutoimiston toiminnassa antaa myös turvaa suhdannevaihteluja vastaan: jos toinen alue hiipuu, toinen vetää. Työyhteisössä se tarkoittaa, että projektit ovat kiinnostavia. ”Teemme projekteja tosi kunnianhimoisesti, monipuolisesti”, selittää Minka Koukkunen. ”Ihmiset hakeutuvat meille töihin, koska he tietävät, että täällä tehdään monialaisesti projekteja… Saamme hyviä tekijöitä taloon ja sitä kautta pystymme aina paremmin palvelemaan kokonaisvaltaisesti.”

 

Suunnittelun prosessit

Kun uusi toimeksianto on tullut taloon, ensin mietitään juuri siihen sopiva tiimi. Tiimi on tärkeä: sopiva sekoitus tietoa, kokemusta ja tarvittavaa erikoisosaamista. Suunnitteluprosessit vaihtelevat tehtävän mukaan, mutta tavoitteena on aina tehokkuus. Hyvin pian lähdetäänkin suoraan tekemään, työstämään ideaa. Tehdään paljon tuotekonseptointia, prototyyppejä, testataan ja muutetaan suuntaa tarvittaessa. Prototyyppejä tai mockup-malleja kokeillaan loppukäyttäjien kanssa jo aikaisessa vaiheessa. Tämä on yksi Aivanin ydinoivalluksista: työtä tehdään paljon yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas tuo mukanaan alan ydinosaamisen, Aivan taas muotoiluosaamisen ja uuden näkökulman.

Pitkäikäiset asiakkuudet osoittavat, että työskentelymalli toimii. Jotkut asiakkaat, kuten Fiskars, Iittala, VR tai Fazer, ovat olleet mukana pitkään, jopa ihan alusta lähtien. Aivanin ei tarvitsekaan juuri myydä osaamistaan, se käy muutenkin kaupaksi. ”Hyvä asiakassuhde syntyy luottamuksesta ja kunnioituksesta toisen osaamista kohtaan”, kuvailee Aleksi Kuokka. Asiakkaista pidetään huolta toimeksiannon päättymisenkin jälkeen, mikä myös vahvistaa asiakkuutta.

 

Kasvun paikkoja

Aivanin polulla on ollut muutama murroskohta, kertovat osakkaat. Yksi sellainen oli, kun mukaan tuli kolme uutta partneria. Toimisto ja projektit alkoivat kasvaa, uskallettiin palkata lisää suunnittelijoita. Oli myös resursseja synnyttää kasvua ja organisoida toimistorutiineja. Toinen merkittävä kohta oli Unmonday-projekti. Unmonday oli 2013 lanseerattu langaton monikanavakaiutin, joka käytti Applen AirPlay-teknologiaa. Sisäänrakennetut liikesensorit mahdollistivat sen, että yksinkertaisesti kaiuttimen asentoa muuttamalla ääntä pystyi säätämään. Laitteen ulkokuori oli vitroposliinia ja muotoilu muutenkin uutta kaiutinmaailmassa – silti äänenlaadusta ei ollut tingitty.

Unmonday oli Aivanin omalle startupille suunniteltu tuote ja mieluisa haaste. Se opetti paljon, muun muassa sen, miten helppoa lopulta on tehdä vain tuotteen ulkoasun muotoilu. Nyt piti löytää myös valmistaja, alihankkijat, markkinat, jälleenmyyjät, puhumattakaan siitä, millaista ääntä kaiutin antaisi. Projektin myötä päästiin näkemään työ osin asiakkaan kannalta: mihin ja kuinka paljon kannattaa panostaa. Kaiutin sai paljon huomiota edistyksellisellä tekniikan ja designin yhdistelmällään. Hanke päättyi kuitenkin myöhemmin rahoituksen loputtua; lisärahoitusta ja aikaa jatkokehitystyöhön olisi tarvittu vielä huomattavan paljon enemmän. Unmonday-hanke oli merkittävä oppimismahdollisuus, sanovat Aivanin osakkaat: paitsi uutta näkökulmaa tuotemuotoiluun ja muotoiluyrittämiseen, sen myötä tuli myös paljon teknologiaosaamista ja uusia kontakteja.

 

Uusia teknologioita

Aivanin portfolio on monipuolinen: graafista suunnittelua, kalustemuotoilua, myymäläkonsepteja, erilaisia laitteita ja koneita, isoja ja pieniä veneitä, kuluttajatuotteita ja brändimuotoilua. Teknologiaprojekteja on huomattavan paljon, ja sellaista osaamista löytyykin. Toimistossa myös kehitetään uusiin tekniikoihin perustuvia työkaluja suunnittelun avuksi. Yksi sellainen on virtuaalitodellisuus, jonka parissa on tehty myös jopa uraauurtavaa kehitystyötä.

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään varsinkin tilojen ja veneiden suunnittelussa. Aleksi Kuokka kuvailee työprosessia: ”Hyödynnetään hyvin perinteistä tapaa eli mallinrakennusta ja mockuppien tekoa ja siihen yhdistetään virtuaalimaailma. Kummallakin on selkeästi luontainen oma rooli.” Suunnittelijat pystyvät rakentamaan karkeita virtuaalimalleja oman työnsä tueksi ja tietokonegrafiikkaan erikoistuneet suunnittelijat toteuttavat viimeistellymmät mallit asiakaskäyttöön. On paljon helpompi perustella ratkaisuja, jotka voi jotenkin kokea, piirustusten tutkimisen sijaan. ”Uskomme, että ollaan puskettu rajoja ja viety sitä puolta eteenpäin”, kertoo Kuokka. ”Niitä me emme ole tuotteistaneet palveluiksi, ne ovat vain kiinteä osa meidän tekemistä ja tapaa ratkaista ongelmia.”

Tämä onkin tyypillistä Aivanille: innovaatiot ja uudet osaamisalueet tulevat toimeksiantojen sivutuotteina. Tehdään projekti, samalla joudutaan oppimaan jotain uutta. Kaikki tämä on rakentanut Aivanin brändiä edelläkävijänä ja uusien asioiden osaajana. Toimiston ”strategia” onkin hankkiutua hallitusti hankaluuksiin. ”Meidän strategia on, että ensin järjestetään itsemme ongelmiin ja sen jälkeen keksitään, miten sieltä päästään pois”, nauraa Antti Mäkelä. ”Uskalletaan luvata ja luotetaan itseemme niin, että tiedetään pystyvämme tuottamaan laatua ja ratkaisemaan nopeasti… ”

 

Tulevaisuuden muotoilua

Osa Aivanin projekteista on todella tulevaisuuteen tähtääviä. Tällainen on esimerkiksi Starship Technologies -kuljetusrobotti. Skypen perustajien kanssa kehitetty robotti toimii vaikkapa ruokalähetysten tai pakettien kotiinkuljetuksessa. Muotoilijat olivat mukana aivan alusta lähtien, kertoo Antti Mäkelä. Tehtiin tuotetta ja palvelukonseptia, mietittiin, miten täysin uudenlainen asia saadaan mukaan ihmisten arkeen. Näkyvin panos Aivanilta projektiin oli robotin ulkoasu ja liikkuminen: sen piti olla lähestyttävä, luotettavan ja tehokkaan oloinen ja ennen kaikkea toimiva. Tulos, sympaattisen näköinen, pieni ja puuhakas kuljetusrobotti on käytössä eri puolilla maailmaa mm. Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Erityisen hienoa oli olla mukana tekemässä jotain, joka ehkä muuttaa maailmaa, sanoo Mäkelä. Kuluttajakäyttäytymistä jopa – kun tavaroille saadaan resurssitehokas ja ympäristöystävällinen, kevyt ja nopeasti reagoiva kuljetusratkaisu, ehkä lainaaminen ja yhteiskäyttö yleistyvätkin. Kehitystyö robotin ympärillä jatkuu edelleen.

Toinen tulevaisuuden tuote ovat Korvaa-kuulokkeet, prototyyppi, jota kehitetään yhdessä VTT:n materiaalitutkimuksen kanssa. Kuulokkeiden kaikki osat ovat synteettisen biologian avulla valmistetuista raaka-aineista: mikrobien avulla tuotettiin niin nahkamaisia, vaahtomaisia kuin koviakin materiaaleja, joista sitten tehtiin kuulokkeiden eri osat. Kuusi eri valmistustapaa ja materiaalia, puolen vuoden tiukka yhteistyö – tuloksena täysin kestävän kehityksen mukainen tuotantoprosessi ja huikea kansainvälinen mediajulkisuus.

 

Veneet

Aivanin ehkä tunnetuin erikoisosaaminen liittyy venesuunnitteluun, jota tekee tytäryhtiö Navia Design. Portfoliossa on laaja valikoima aluksia, pituus viidestä 125 m:iin, monet palkittu venealan kilpailuissa. Kuuluisin lienee Tasavallan presidentin edustusvene Kultaranta VIII. Venemuotoilua johtaa yksi perustajajäsenistä, Jarkko Jämsén. ”Miksi näin on, johtuu varmaan minun henkilökohtaisesta taustastani”, hän sanoo. ”Minä olen puuvenerakentaja, laivanrakennusinsinööri ja teollinen muotoilija, opiskelin myös jahtimuotoilua Italiassa. Veneet ovat näytelleet isoa osaa minun elämässäni koko ajan. Ensimmäinen projekti, jonka itse tein omalle yritykselle, oli Kultaranta VIII. Sieltä se on lähtenyt pikkuhiljaa kasvamaan.” Asiakkaita on kaikkialta maailmasta.

Kaj Franck -muotoilupalkinto annettiin nyt ensimmäisen kerran isoa muotoilutoimistoa johtavalle ryhmälle muotoilijoita. Tämä heijastaa hyvin muotoiluprofession muuttumista: ennen yksi suunnittelija pärjäsi, nyt tehdään aina yhdessä.

Onnistuminen

Muotoilualan liiketoimintaosaaminen ei ole aina niin itsestään selvää. Aivanilla sitä on – toimisto menestyy. Ytimessä on tehokkuus, toteavat osakkaat, silloin laadusta tai hinnasta ei ole tarvetta tinkiä. ”Aivania johdetaan, ei bisneksenä, vaan muotoilun ja laadun vaalimisen näkökulmasta”, sanoo Minka Koukkunen. ”Se on meille tärkeintä, myös toiminnan kehittymisen ja ihmisten ammatillisen kehittymisen kannalta.” Visio tulevaisuudesta on selkeä: työtä halutaan edelleen tehdä laadukkaasti ja kunnianhimoisesti. Todennäköisesti ulkomaisia asiakkaita tulee lisää, Suomen markkinat kuitenkin ovat pienet ja Aivanin osaaminen kansainvälistä.

Kaj Franck -muotoilupalkinto annettiin nyt ensimmäisen kerran isoa muotoilutoimistoa johtavalle ryhmälle muotoilijoita. Tämä heijastaa hyvin muotoiluprofession muuttumista: ennen yksi suunnittelija pärjäsi, nyt tehdään aina yhdessä. Vaatimukset ja osaamisen tarpeet kasvavat pienissäkin projekteissa. Samalla kokonaisnäkemyksen ja projektien hallinta korostuu. Aivan on vastannut haasteeseen laajalla osaamisella, vahvalla muotoilujohtamisella ja korkealla laadulla, jotka kaikki ovat toimiston hyvän kilpailukyvyn takeena.

Millainen on sitten onnistunut muotoiluprojekti? Antti Mäkelä määrittelee näin: ”Me koemme onnistuneemme silloin, kun asiakkaat näkevät selkeästi, että muotoiluun tehty investointi tulee takaisin.” Tai kuten Minka Koukkunen sanoo: ”Projekti on onnistunut silloin, kun asiakas pääsee kaupallisiin tavoitteisiinsa. Se on niin yksinkertaista. Meidän kannalta projekti on onnistunut silloin, kun olemme itse oppineet jotain ja saamme tehdystä työstä hyvän referenssin. Ne ovat meille tärkeitä, organisatorinen oppiminen ja laatu. Edelleen.”

Anne Veinola 2019

Kuva: Axopar 37 ST, Axobar Boats, Design: Navia Design, Aivan