SDG 10 Eriarvoisuuden vähentäminen

YK:n mukaan:

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Samaan aikaan, kun tuloerot ovat laskeneet maiden välillä, eriarvoisuus maiden sisällä on kasvanut. Esimerkiksi kehitysmaissa tuloerot kasvoivat keskimäärin 11 prosenttia vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana. Eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää, että kaikkia kuullaan talouden kehitystä suunniteltaessa, ja että myös heikossa asemassa olevat ihmisryhmät otetaan huomioon.

 

Alatavoitteet tiivistetysti

  • nostaa väestön köyhimmän 40 prosentin tulot kansallista keskiarvoa korkeammalle tasolle
  • edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista
  • taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja vähentää eriarvoista kohtelua
  • toteuttaa palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä
  • parantaa globaalien rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa
  • parantaa kehitysmaiden edustusta ja kuuluvuutta kansainvälisissä talous- ja rahoitusinstituutioissa
  • mahdollistaa turvallinen, järjestelmällinen ja vastuullinen siirtolaisuus sekä ihmisten liikkuvuus

 

Design Forum Finlandin toiminnassa:

Pyrimme tasavertaisuuteen ja tuomme osallistavuutta ja moninaisuutta esiin eri toiminnoissamme. Otamme tasavertaisuusseikat huomioon, kun valitsemme puhujia tilaisuuksiimme, jäseniä palkintojuryihimme ja kirjoittajia blogeihimme. Pyrimme tilaisuuksissamme esteettömyyteen ja nostamme niissä esiin suunnittelua ja yritysesimerkkejä, jotka ottavat huomioon ihmisten erilaisuuden. Hyödynnämme yhteissuunnittelua myös organisaatiomme sisäisissä kehityshankkeissa.

Kuva 1: Mikko Ryhänen
Kuva 2: Design Forum Finlandin arvoja vastaava YK:n kestävän kehityksen tavoitekortti